Vad innebär det att undervisa om hållbar utveckling i alla ämnen?

Vi förknippar ofta lärande för hållbar utveckling med undervisningen i naturkunskap och samhällskunskap, men lärande för hållbar utveckling ska genomsyra alla ämnen enligt skolans nya läroplaner, kursplaner, examensmål och ämnesplaner. I grundskolans och gymnasieskolans läroplaner står det att ”Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling”.

Peder Sandahl, tidigare verksamhetsledare på Den Globala Skolan, har gjort en sammanfattning av skrivelser om lärande för hållbar utveckling i förskola och skola och konstaterar att ”Frågor om en hållbar utveckling ingår som ett centralt område i flera ämnen och kan i andra ämnen vara ett betydelsefullt inslag, i till exempel svenska, engelska, moderna språk, språk, bild, slöjd, idrott och hälsa samt hem- och konsumentkunskap”.

I gymnasieskolans ämnesplaner står att lärande för hållbar utveckling ska genomsyra ämnen som samhällskunskap, naturkunskap, biologi, design, geografi, handel och livsmedels- och näringskunskap. I grunden berörs alla ämnen även om ämnesplanerna inte berör perspektivet hållbar utveckling, för nytt i gymnasieskolans styrdokument är att Skolverket betonar att alla delar utgör en enhet och att dubbelregleringar har undvikits. Det innebär att det som står i skollagen inte upprepas i gymnasieförordningen, eller att det som står i läroplanen inte repeteras i ämnesplanen.

Hur ser det ut i verkligheten? Har exempelvis svenskläraren ett hållbarhetsperspektiv i sin undervisning? Skolprojektet Energiutmaningen har tagit fasta på det faktum att hållbar utveckling ska genomsyra skolans ämnen. På Fyrklöverskolan i Hedemora fortbildas lärare att lära ut om hållbar utveckling i alla ämnen. Projektet pågår i tolv skolor i Värmland och Dalarna. Lisen Vogt, projektledare, menar att alla ämnen kan ha ett hållbarhetsperspektiv. I religion kan moraliska frågeställningar tas upp, såsom ”Är det rätt att jag kör runt i min bil varje dag när klimatförändringar och havsnivåhöjningar hotar Bangladesh?”, menar hon.

Unga Sociala Entreprenörer instämmer – lärande för hållbar utveckling ska genomsyra hela skolan och alla ämnen. Självklart underlättar ämnesövergripande samarbete lärarens uppdrag, eftersom lärande för hållbar utveckling berör många ämnen.

Vill du veta mer? Kontakta gärna Knutprojektet som är ett samarbete mellan fyra regionala aktörer och syftar till att öka barn och ungdomars intresse, kunskap och engagemang för klimat-, resurs- & energifrågor.

Publicerat i: Alla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s