En ny agenda för global hållbar utveckling

Agenda 2030

I helgen stod de klara, de nya globala hållbarhetsmålen som ersätter Milleniemålen vid årsskiftet. Det har tagit flera år av förhandlingsarbete för att skapa en ny agenda. Olika intressenter och civilsamhället har varit aktiva i framtagandet vilket gör att stödet för den nya planen är starkt och utbrett. Den nya agendan innehåller 17 globala mål och syftar på att uppnå en hållbar utveckling 2030. Den utgår ifrån att planetens hälsa, människors välbefinnande och fungerande ekonomier hör ihop.

agenda2030De 17 målen

Mål 1: Utrota Fattigdom Utrota fattigdom i alla dess former, överallt

Mål 2: Utrota hunger Utrota hunger, uppnå matsäkerhet och förbättrad kost samt främja ett hållbart jordbruk.

Mål 3: Säkerställa god hälsa Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

Mål 4: Säkerställa god undervisning Säkerställa inkluderande och rättvis utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.

Mål 5: Uppnå jämställdhet Uppnå jämställdhet och stärka alla kvinnors och flickors ställning

Mål 6: Tillgång till rent vatten och sanitet Säkerställa tillgänglighet och hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla

Mål 7: Säkerställa hållbar energi Säkerställa tillgång till prisvärd, pålitlig, hållbar och modern energi för alla.

Mål 8: Goda arbeten och ekonomisk tillväxt Främja kontinuerlig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning och anständigt arbete för alla.

Mål 9: Främja innovation och god infrastruktur Bygga motståndskraftig infrastruktur, främja inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

Mål 10: Minskad ojämlikhet inom och mellan länder Minska ojämlikhet inom och mellan länder.

Mål 11: Hållbara städer och samhällen Gör städer och boplatser inkluderande, säkra, flexibla och hållbara.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna Vidta brådskande åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess effekter.

Mål 14: Hållbart nyttja hav och marina system Bevara och hållbart nyttja hav och marina resurser för hållbar utveckling.

Mål 15: Hållbart nyttja ekosystem på land Skydda, återställa och främja en hållbar användning av ekosystem på land, hållbart förvalta skogar, bekämpa ökenspridning och stoppa markförstöring och hejda förlusten av biologisk mångfald.

Mål 16: Fred, rättvisa och starka institutioner Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, ge tillgång till rättssytem för alla och bygga effektiva, ansvarstagande och inkluderande institutioner på alla nivåer.

Mål 17: Globalt partnerskap för hållbar utveckling Stärka verktyg för genomförande och vitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

Nya och smartare investeringar

För att uppnå målen ska man flytta stödet från verksamheter som skadar miljön och slösar på naturensresurser till mer hållbara alternativ som även skapar nya försörjningsmöjligheter.

Eftersom de nya målen är så väl genomarbetade och förankrade hos olika aktörer så ökar förhoppningsvis även möjligheterna att uppnå ett hållbart klimatavtal i Paris i december.

Källor 

UN sustainable development goals: https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1300

Hållbarhetsmålen.se: http://www.hallbarhetsmalen.se/om-globala-malen/

The post-2015 development agenda: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/L.85&Lang=E

Publicerat i: Alla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s