Lärarbubbel

“Det finns inget som är så motiverande som att rädda världen.”

Unga Sociala Entreprenörer arrangerar med jämna mellanrum Lärarbubbel då vi bjuder in engagerade lärare till en kväll med inspiration och erfarenhetsutbyte kring hur man kan arbeta med samhällsförändring med sina elever. Vi bjuder på bubbel och tilltugg, inspirerande samtal och gästtalare.

Det är roligt, lärorikt och engagerande att förbättra situationen för någon annan. Genom det sociala entreprenörskapet utvecklar eleverna sin kreativitet och innovationsförmåga. De tränas i samarbete och ledarskap samtidigt som de lär av varandra och utvecklar kunskaper som är centrala inom utbildningen. Genom att visa barn och ungdomar hur de kan arbeta med socialt entreprenörskap arbetar vi samtidigt för en hållbar framtid.

Upplägget för våra Lärarbubbel varierar men vanligtvis är det en vardagskväll i början av veckan från 17:30- 20:00.

Våra samarbetspartners för Lärarbubblet är i dagsläget  Transfer Öst och Transfer Väst.

Här kan ni hitta blogginlägg från tidigare Lärarbubbel och nedanför kan ni se lite bilder