Eldsjäl? Har du papper på det? Att synliggöra kompetenser

Hur kan vi synliggöra eldsjälars kompetenser?

Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU) har tillsammans med Forum haft seminarium om hur man validerar det som människor lär sig i föreningslivet. Även de informella kompetenser som byggs upp utanför utbildningsväsendet eller näringslivet är viktiga för såväl individen som för samhället. Men de hamnar sällan på papper, lyfts inte fram och sticker inte ut när unga söker jobb.

Panelen utgjordes av Elin Landell, utredare på Utbildningsdepartementet, Göran Hellmalm, Folkbildningsförbundet och Anna Berntzon LSU som har skrivit rapporten ”Erkänt engagemang – om validering och uppvärdering av ungas organisering” (LSU, 2015).

unnamed

Från vänster på bild: Göran Hellmalm, Folkbildningsförbundet,  Elin Landell, Utbildningsdepartementet,och Anna Berntzon, projektledare på LSU.

.

Moderator Anna Ardin från Forum ställde frågan: Hur synliggör vi dessa kompetenser?

Anna Bertzon som gjort studien menade att ungdomar inte kan identifiera och prata om de kompetenser som de utvecklat inom sitt engagemang och det skulle vara stärkande för individen att få ett papper på detta.  Detta höll Göran Hellmalm med om och jämförde med utbildningssystemet validering genom avslutad utbildning. Inom Folkbildningsförbundet är det slutmålet som är det viktiga. Det ska inte spela någon roll hur du nått dit. Han berättade att de nu arbetar fram ett verktyg för att validera och mäta kompetenser tillsammans med en rad föreningar för att individen ska få ett intyg om detta. Tidigare försök har varit väldigt isolerade och inte lika omfattande som detta. Han ville gärna se att staten tog mer ansvar i detta arbete.

Elin Landell höll inte med om Görans bild av skolan, det är kompetenserna som ska mätas även i skolan inte hur elever når dit. Hon menade att valideringen måste ske i relation mot något, i olika yrkesbranscher mot vilka kompetenser som behövs för yrket och skolan mot målen. Det är även viktigt att tala om vilka kompetenser som vi talar om eftersom det finns olika svar beroende vart du frågar, t.ex  ESCOs kompetenser  och EUs generella nyckelkompetenser som du hittar mer information om här.

Elin Landell menade att det är viktigt att fråga sig hur dessa kompetenser ska mätas och vad man ska ha det till. Olika kompetenser är viktiga beroende på ändamål. Är det att söka jobb eller utbildning? Intyget måste stå för något och detta måste göras tillsammans med arbetsgivarna eller högskolorna. Hon ansåg att vi istället för validering borde tala om synliggörande.

Unga Sociala Entreprenörers reflektioner och uppmaning till LSU, Forum och Folkbildningsförbundet var att erbjuda ungdomar hjälp och stöd i hur man skriver ett CV och hur de där kan beskriva sina kompetenser.  Folkbildningsförbundets verktyg skulle kunna användas för att hjälpa individer att själva se sina kompetenser och hur de kan tala om dem. Det skulle vara bra om vi som arbetar med barn och ungdomar kan hjälpa dem att själva se vad de lärt sig och pratar om vilka kompetenser de har utvecklat.