Vad vi gör

Föreläsningar och workshops

Vi erbjuder föreläsningar och workshops på temana entreprenörskap, entreprenöriellt lärande och hållbar utveckling. Dessa kan anpassas för att passa såväl elever som lärare och skolledningar.

Utbildning för lärare och skolledningar

Vi erbjuder utbildningar för lärare och skolledningar i syfte att utveckla arbetet med entreprenöriellt lärande och hållbar utveckling. Utbildningarna genomförs i form av kreativa processer där deltagarna under vår ledning får möjlighet att utveckla idéer för hur de kan ta arbetet vidare.

Pedagogiskt material

Unga Sociala Entreprenörer erbjuder ett pedagogiskt material som kan användas i gymnasieskolan/vuxenutbildningen för att driva sociala entreprenörskapsprojekt.

Eleven driver ett socialt entreprenörskapsprojekt tillsammans med sina kamrater under en eller två terminer. Upplägget kan anpassas till den tid ni har till ert förfogande. Efter att projektet avslutats kan eleverna återuppta det och vidareutveckla det på egen hand.

Vårt pedagogiska material fungerar som en handbok under projektets gång. Det ger svar på följande frågor:

  • Vad innebär socialt entreprenörskap/entreprenörskap för en hållbar utveckling?
  • Hur skapas och skyddas idéer?
  • Hur förvandlar du och din grupp idéer till ett projekt som ni startar, driver, avvecklar och utvärderar?
  • Hur genomför ni effektiva möten, löser eventuella konflikter och vad innebär det att leda sig själv och andra?
  • Hur bidrar tydliga mål och motivation till ett lyckat projekt?
  • Hur kan ett nätverk, samt en genomtänkt presentation bidra till framgång?
  • Vilken roll har handledaren respektive mentorn i ert projekt?
  • Hur marknadsför ni ert projekt?
  • Vilka finansieringsmöjligheter finns för den sociala entreprenören?
  • Vad har entreprenörskapet för betydelse för samhällets utveckling och för dig som individ?

Du är varmt välkommen att kontakta oss!

E-post: info@ungasocialaentreprenorer.se

Telefon: 073 027 19 61