Digital workshop på Åbyskolan

I början av höstterminen höll Unga Sociala Entreprenörer en digital workshop för eleverna i klass SA18 på Åbyskolan i Klippan. Workshopen var en del i uppstarten av den nya humanistiska specialiseringskursen i socialt entreprenörskap och gav eleverna möjlighet att fundera över hållbarhetsutmaningar i deras omgivning och hur de skulle kunna bidra till att komma ett steg närmare en lösning på dessa utmaningar.

Under höstterminen har eleverna tillsammans med skolans lärare arbetat vidare med sina idéer och formulerat konkreta idéer till projekt. Det rör sig om alltifrån att starta ett Skol IF, organisera insamlingar, kartlägga dagbarnvårdares situation i kommunen, anordna en e-sportsturnering och anordna läsfrämjande insatser för ungdomar.

Vi ser med spänning fram emot att få ta del av hur dessa projekt fortsätter att utvecklas! Och är samtidigt väldigt glada över att vi genom detta initiativ fick möjlighet att testa konceptet med digitala workshops.

Lärarbubbel i Göteborg 12/4

Välkomna 12 april då vi arrangerar en inspirerande kväll av Lärarbubbel i samarbete med Transfer Väst. Genom våra Lärarbubbel vill vi tillsammans med andra engagerade lärare ge dig tips på hur du kan arbeta med samhällsförändring med dina elever. Vi bjuder under kvällen på bubbel, tilltugg och inspirerande mingel.

Följ länken för att anmäla dig direkt : https://simplesignup.se/event/129643

“It’s not about the money. It’s about positive impact on people’s lives.”

Kvällens inspirerande gäst Martin Richards, har drivit eget bolag sedan 1990 med syfte att utbilda/utveckla människor i lärande och ledande positioner. Målet med hans företagande har varit att skapa en hållbar försörjning för sig själv och sin familj och samtidigt göra gott för samhället. Pengar är medlet, inte målet, berättar Martin.

Martin kommer att prata om hur lärare kan upptäcka och uppmuntra unga blivande entreprenörer för att stötta och guida dem i sina livsval. Efter en kort introduktion kommer vi att diskutera vilka kännetecken ni som lärare kan hålla ögonen öppna för samt vilka steg ni kan ta för att guida och utveckla blivande sociala entreprenörer.

Programmet för kvällen:
17:30 – Vi bjuder på bubbel och småplock
17:50 – Transfer Väst och Unga Sociala Entreprenörer hälsar alla välkomna
18:00 – Martin Richards föreläser följt av diskussion
19:00 – Mingel

Datum:
Tid: 17:30- 19:30
Plats: Nowa Kommunikation Östra Hamngatan 23, 411 10 Göteborg
Anmälan: Svara genom att anmäla er på https://simplesignup.se/event/129643

Att komma på våra Lärarbubbel är kostnadsfritt.

http://www.ungasocialaentreprenorer.se/
http://www.transfer.nu/

ELEVERS KUNSKAPER OM HÅLLBAR UTVECKLING

Förra veckan skrev Dagens Nyheter om att Lärarförbundet och Skolverket föreslår en kartläggning av hur undervisning inom hållbar utveckling fungerar eftersom det idag finns lite kunskap kring detta. Unga Sociala Entreprenörer arbetar med att stötta lärare och skolledare att arbeta med hållbar utveckling genom det entreprenöriella lärandet enligt ledorden Hållbar utveckling + entreprenöriellt lärande = socialt entreprenörskap. Vi vill visa lärare konkreta exempel på hur man kan arbeta med hållbar utveckling tillsammans med sina elever och koppla arbetet till målen i resten av utbildningen.

Ni kan läsa DN:s artikel genom att klicka på bilden nedanför eller gå in på https://www.dn.se/ekonomi/global-utveckling/elevers-kunskaper-om-hallbarhet-syns-inte-i-skolresultaten/

Skärmavbild 2017-11-01 kl. 12.11.06

Ett exempel på hållbar utveckling och undervisning är projektet ”Tänk globalt, agera lokalt” som Unga Sociala Entreprenörer drev 2015 under två veckor tillsammans med lärare och elever från Viktor Rydbergs Gymnasium i Djursholm. Syftet med projektet var att identifiera allvarliga globala problem och arbeta med lösningar som ligger nära elevernas livsvärld. Projekten hade en naturvetenskaplig ingångsport och eleverna fokuserade på klimatfrågor och/eller energi. Det resulterade i en mängd helt fantastiska projekt som satt sitt avtryck i det kringliggande samhället.

bild 1

Det finns tydliga krav från EU, Riksdag och Skolverket att vi ska arbeta mer entreprenöriellt i skolan, vars arbete dessutom ska genomsyras av hållbar utveckling. Men det är inte alltid enkelt att tänka om och veta hur detta ska gå till. Dessutom är begreppet entreprenöriellt lärande knepigt. Många i och omkring skolans värld missuppfattar detta som ett försök att skapa företagare av våra elever. Men det handlar om att koppla skolan till det omkringliggande samhället och låta barn och ungdomar arbeta med verkliga projekt som kanske sätter avtryck i samhället. Genom att arbeta så här så ställs andra krav på både lärare och elever. Det räcker inte med att bara ge och få kunskaper, utan man ska som elev få chansen att i skolan utveckla sin handlingskraft, kreativitet, analysförmåga, samarbetsförmåga och kritiska tänkande. Genom att arbeta ”på riktigt” och använda skolans ämnen som verktyg för personlig utveckling så kan elevernas motivation och självkänsla öka – skolan blir helt enkelt mer meningsfull. Hållbar utveckling är också något som många skolor har svårt att arbeta med. Det blir ofta tillfälliga lösningar av eldsjälar och mer ofta än sällan läggs fokus på problemen och det finns varken tid och kunskap till hur man ska behandla lösningarna, vilket kan bli direkt destruktivt för unga människor vars framtid presenteras så negativt. Att bedriva sociala entreprenörskapsprojekt är ett sätt att kreativt bemöta dessa krav.  Detta är ett sätt att förbereda våra barn och ungdomar att kunna hantera problem som vi ännu inte vet är problem så att de kan bemöta framtidens utmaningar och en föränderlig arbetsmarknad. Det är viktigt att de förstår att de själva har makten att förbättra samhället och till och med världen.

I projektet fick eleverna tydliga ramar och kunskap kring hur man t.ex skriver en projektplanering, hur man ”pitchar” sin idé, det vill säga hur man säljer in sin idé för de personer som är nödvändiga för att projektet ska lyckas. Arbetet skulle mynna ut i en projektrapport. Vi gjorde många elever upprörda genom att berätta att de inte fick lämna in rapporten i uppsatsform, något som de flesta elever känner sig trygga med. Istället skulle rapporten vara lättillgänglig, visuellt attraktiv och informativ och dessutom kunna länkas till (på t. ex sitt CV). Det fick heller inte ta mer än max 15 min att ta sig igenom rapporten. Den enda informationen eleverna fick var vad som skulle finnas i en rapport, hur detta skulle gå till var upp till dem själva och deras kreativa förmåga, med stöd och tips från handledare. Vi lade också stor vikt vid betydelsen av gott samarbete och gruppdynamik för att lyckas och eleverna fick olika teorier som de kunde använda i sina reflektioner. T.ex Susan Weelands teori kring gruppens liv och död.

Det var tydligt att eleverna gärna hade velat välja grupp efter just samarbetsförmåga och intresse, något som vi försökt administrera med såg för krångligt. De sattes helt enkelt i grupp utefter program och kurs. Det tåls att tänka på hur man kan ordna så att eleverna får chansen att göra ett aktivt val i gruppsammansättningen, t.ex utefter intresse eller efter gruppdynamik.

bild 2

Vi ville även passa på att låta eleverna som går i åk2 tränas att skriva abstract och hur man når ut med sitt budskap. Eleverna fick en grundkurs i kommunikation av bildläraren Morten Bastrup och en snabbkurs av Viktor Rydberg stiftelses utvecklingsansvarige och IT chef Lars Lingman om vikten av visuell information och hur man gör infografics. Eleverna fick sen i uppgift att presentera det problemet (och sina lösningar) med hjälp av infografics.

 

 

 

 

 

Eleverna själva svarade så här på utvärderingen av projektet:

  • 88% svarade ja på frågan om de nu efter projektperioden kan skapa projekt som bidrar till positiv samhällsutveckling.
  • 71% svarade att de fått större förståelse för globala klimat- och energiproblem.
  • 75 % av eleverna svarade ja på frågan om de hade haft roligt under projektveckorna.

Exempel på sociala entreprenörskapsprojekt som eleverna satte igång efter bara 10 dagar:

Bio food fuel The bin project , Fruitkeep , Share4Climate , Panta ännu mera , VRG Carpoolare , Recycle within our school

Tycker du att detta verkar intressant?

Ta en titt på handledningen Tänk globalt agera lokalt – socialt entreprenörskapsprojekt och kontakta Unga Sociala Entreprenörer om du har frågor och vill ha hjälp med att utveckla liknande projekt på din skola!

info@ungasocialaentreprenorer.se

Läs mer om entreprenöriellt lärande och svårigheter med att få in hållbar utveckling i skolans undervisning:

Skolverket: Vad är entreprenöriellt lärande?

Naturskyddsföreningens Rapport Hållbar utveckling i skolan- var god dröj.

Lärarbubbel i Göteborg 13/9

För första gången arrangerar vi nu ett Lärarbubbel i Göteborg i samarbete med Transfer Väst.

Varmt välkomna till Transfers lokaler på Östra Hamngatan 23 den 13 september, 17.30 -20.00.

Under kvällen kommer det att bjudas på konkreta tips kring hur ni som lärare kan arbeta med socialt entreprenörskap med era elever. Ni kommer bland annat att få vara med på en inspirerande workshop där ni får utarbeta och pitcha egna projektidéer inför varandra.

Läs mer och anmäl er så fort som möjligt nedan:
https://simplesignup.se/event/99156

Välkommen på Lärarbubbel i Malmö 29 mars!

Lärarbubbel0008

Nu kommer Unga Sociala Entreprenörer och vårt Lärarbubbel äntligen till Malmö för första  gången!

Tillsammans med andra engagerade lärare vill vi ge dig tips på hur du kan arbeta med samhällsförändring med dina elever. Vi bjuder på bubbel och tilltugg.

Det är roligt, lärorikt och engagerande att förbättra situationen för någon annan. Genom arbetet utvecklar eleverna sin kreativitet och innovationsförmåga och de tränas i samarbete och ledarskap samtidigt som de lär av varandra och utvecklar kunskaper som är centrala inom utbildningen. Genom att visa barn och ungdomar hur de kan arbeta med socialt entreprenörskap så arbetar vi samtidigt för en hållbar framtid.

Under kvällen kommer det att bjudas på konkreta tips kring hur du som lärare kan arbeta med socialt entreprenörskap med dina elever. Varför lärare? Jo, lärare har det viktigaste och svåraste arbetet av alla, och om vi kan stötta er i ert arbete och ta tillvara er kunskap, engagemang och kraft, så vill vi göra det!

På plats finns Maria Karlsson, Birgit Carlsson och David Zaar från Unga Sociala Entreprenörer. Maria och Birgit kommer att hålla en inspirerande workshop där ni kommer att få utarbeta egna projektidéer och pitcha dessa inför varandra. En liknande workshop passar alldeles utmärkt att hålla för elever.

Programmet för kvällen:
17:30 – Vi bjuder på bubbel och småplock
17:50 – Inledning av Unga Sociala Entreprenörer
18:00 – Lite kort om Socialt entreprenörskap i skolan – vad är det?
18:15 – Workshop och pitch
19:30 – Mingel

Datum: 29 mars, 2017
Tid: 17:30- 20:00
Plats: Suellska Villan, Barkgatan 15, 21 422 Malmö
Anmälan: Svara genom att anmäla er på https://simplesignup.se/event/91556-vaelkommen-paa-laerarbubbel-i-malmoe, senast 22 mars, 2017. Om ni av något skäl inte lyckas anmäla er där är ni välkomna att maila er anmälan till sara@ungasocialaentreprenorer.se

Att komma på våra Lärarbubbel är kostnadsfritt.

Här kan ni se lite bilder från tidigare Lärarbubbel i Stockholm.


www.ungasocialaentreprenorer.se

Nytt skolår med unga sociala entreprenörer!

Nu har ännu ett skolår satt igång, och för varje år med allt fler lärare som engagerar elever till att göra verklighet av deras idéer om hur man kan göra världen till en bättre plats för oss alla. Hållbar utveckling kan annars vara tungt att arbeta med, men om barn och ungdomar får rätt verktyg till att arbeta med lösningarna. Då händer det fantastiska saker!.

Bland de ungdomar vi möter är ofta de sociala frågorna som segregation, rasism och mobbing populära att skapa projekt omkring, men miljöfrågor som berör klimat, energi och palmolja är även de frågor som prioriteras.

Vi har sett många fina projekt och vi funderar på hur vi kan lyfta dessa ungdomar och visa allmänheten vad de faktiskt kan åstadkomma. Vi vill även kunna ge lärarna större stöd och vi har stora planer som vi hoppas kunna förverkliga inom kort! Vi vill även försöka komma utanför Stockholm mer och hoppas att vi kan bjuda på inspiration genom Lärarbubbel runt omkring i Sverige!

Unga sociala entreprenörer växer, men vi är fortfarande mycket små och drivs av viljan att stötta lärare i arbetet med hållbar utveckling.

Några exempel på projekt som vi sett under 15/16 är bland många exempel frisörelever som i deras integrationsprojekt ”Friendly Hearts” åkt ut till ungdomsgårdar i utsatta områden i Stockholm och klippt hår och stylat. Fast tuffa motgångar både inom gruppen och med kontakter lyckades Friendly Hearts hitta sponsor produkter som de kunde dela ut till ungdomarna. Intresset för att få lite omvårdnad och ha någon att prata svenska med var enormt och de unga frisörerna fick knappt någon paus alls. När vi senare intervjuar eleverna skiner ögonen och stoltheten är påtaglig. Deras tips till andra unga som vill göra gott är tydligt: “Ge inte upp!”

I Alby har det arrangerats “spontanfotboll” på fredagkvällar för att ungdomar ska göra något bra tillsamman. De lyckades få låna hallen gratis och fiket var öppet. Ungdomarna hoppas att det kan bli en fortsättning och att fler unga vill föra idén vidare. Deras tips till andra unga är att tro på sig själva och inte vara så blyga.

Ungdomarna bakom “Förorten” skapar en digital tidning som med många bilder och korta reportage tar upp goda nyheter i Stockholms förorter. De kommer inte skriva om våld och förstörelse, istället vill de visa att de allra flesta i förorten är fina och goda människor som bara vill väl. Deras tips till unga är att börja i tid! Vänta inte med att sätta igång med dina idéer, hoppa ut och sätt igång!

Ännu ett år med många fina projekt framför oss, och vi är spända på att få höra om fler fantastiska projekt! Har du ett du vill berätta om? Mejla oss på info@ungasocialaentreprenorer.se.

Skön sommar!

Särskilt riktat till alla ni som arbetar med barn och ungdomar, vi önskar er en fantastisk sommar! Vila och ladda batterierna. Det behövs så väl. Vi på Unga Sociala Entreprenörer tar också ledigt och laddar inför hösten.

Vi ser framemot ett nytt spännande skolår 16/17 då vi under senaste tiden sett intresset växa för att engagera elever och få dem att arbeta för ett hållbart samhälle. Det som får oss att fortsätta är att vi sett att socialt entreprenörskap i skolan faktiskt fungerar. Det motiverar, engagerar och triggar ungdomar att bevisa för dem själva att de kan, att de gör skillnad, att de har makten och kunskapen att påverka sitt egna och andras liv till det bättre. På samma sätt som de motiveras att fortsätta, motiveras även vi.

Se på detta exemplet, där elever som själva upplevt mobbing och utanförskap har skapat material och föreläst för lärare om hur vi kan arbeta med “subtil exkludering” genom forumspel. Det är en fantastisk känsla att få se hur deras ögon lyser, se deras stolthet och se hur de växer som personer när de får uppskattning för det de gör. Vi lärare står i kulissen och handleder, peppar, tröstar, pushar och bollar idéer, men elevernas framgångar blir våra framgångar och gör vårt arbete till världens bästa.

Det är nästan omöjligt att inte motiveras av att göra gott! Frågan är hur skolan får eleverna till att våga och att tro på sin förmåga. Detta är Unga Sociala Entreprenörers uppdrag, att stötta er som arbetar med barn och ungdomar att arbeta för ett hållbart samhälle för oss alla.

Vi ses på höstens första Lärarbubbel 18 augusti i Stockholm! Det är gratis och vi bjuder på inspiration, bubbel och lättare tilltugg. Anmälan sker här.

Skön sommar önskar;
Maria, Birgit och David

Lärarbubbel 18 augusti!

Transfer och Unga Sociala Entreprenörer hälsar er välkomna till höstens första Lärarbubbel

18 augusti 17:30 på The Park, Sveavägen 98!

 

”VAD är, HUR gör vi och VARFÖR socialt entreprenörskap i skolan”

Vi bjuder som vanligt på inspiration och bubbel! Som inspiratörer för kvällen har vi fått tag i två fantastiska personer som passar varandra som handen i handsken. Anton Håkansson, social entreprenör som skapat en app som hjälper barn med svårigheter i skolan att förbereda sig under dagen. Anette Onn är lärare i socialt entreprenörskap och har studerat hur det sociala entreprenörskapet kan fungera som en motiverande kraft, särskilt för elever med svårigheter i skolan.

Kvällen i korthet;  

17:30 Mingel med bubbel och lite småplock

18:00 Transfer och Unga Sociala Entreprenörer hälsar alla välkomna

18:05 Birgit från Unga Sociala Entreprenörer introducerar socialt entreprenörskap i skolan – VAD är det sociala entreprenörskapet, HUR kan man göra och VARFÖR är det en god idé?

18:30 Anton från DayCape är ett fantastiskt exempel på en social entreprenör och som dessutom är mycket relevant för skolan. Han berättar om hur det är att vara autistisk och vilket stöd som behövs och presenterar sin app DayCape.

19:15 Berättar Anette om sitt arbete som lärare i socialt entreprenörskap i skolan och om sin forskning om det sociala entreprenörskapet för elever med behov av extra stöd i skolan.

20:00 Vi tackar för oss och avslutar med mingel

Anmälan: https://www.eventbrite.com/e/lararbubbel-18-augusti-1730-biljetter-25952878759

Mer om inspiratörerna:

Anton Håkansson driver DayCape som han startade eftersom han själv fick diagnosen autistiska drag som liten. Han fick iden till appen i skolan och bestämde sig för två år sen att den måste göras. Han har efter det tillsammans med barn, föräldrar och lärare tagit fram DayCape. DayCape är en app som hjälper till med de svårigheter i skolan och i vardagen som han själv hade. Den hjälper till att förbereda barnen på vad som händer under dagen. Sen kan föräldrar och lärare hjälpa till i bakgrunden med att lägga till aktiviteter under dagen. Idag har DayCape ca 300 barn som använder appen regelbundet. Förhoppningsvis får Anton med sig en pojke som använt appen och som är med i UNICEFS reklamfilm: https://www.youtube.com/watch?v=eit-YZI40u0

Anette Onn är lärare i socialt entreprenörskap vid Fredrika Bremergymnasiet i Haninge. Hon har för specialpedagogen vid Stockholms universitet studerat det sociala entreprenörskapets motiverande kraft och hur det kan hjälpa elever med större behov av stöd. Hon kommer berätta om sitt arbete och sin forskning. Med sig kommer hon förhoppningsvis få två av hennes tidigare elever!

EVENT INFORMATION

Torsdag, augusti 18, 2016 från 17:30 till 20:30 – Lägg till kalender

PLATS: The Park – Sveavägen 98, 113 50 Stockholm – Se karta

Fantastiska L:ara – Med uppdrag att utrota analfabetismen i världen!

L:ara är namnet på ett ideellt arbetande utvecklingsteam av designers, interaktionsdesigners, utvecklare, forskare och barnboksförfattare vars vision är en värld där alla barn kan läsa. Målet, att utrota analfabetismen, tänker de uppnå via en gratisapp som låter barn lära sig att läsa, skriva och grundläggande matematik. Dessutom vill de sprida kunskap om sanitet, hygien och säkerhet därför är kunskap om detta inbäddat på ett barnvänligt sätt i de digitala böckerna.

Det är inte lätt för alla världens barn att få möjlighet lära sig läsa. Det är brist på lärare, många växer upp i krigszoner, är på flykt, eller så får de inte bara för att de är flickor eller av ”fel” etnicitet. Men tillgången på mobiltelefoner har exploderat, så även i utvecklingsländer. Detta har projektmedlemmarna i L:ara tagit fasta på; att lära barn läsa med hjälp av mobiltelefoner och de har tänkt på allt;

  • Appen är gratis och kommer läggas under en öppen källkod så att engagerade individer och organisationer världen över kan utveckla och anpassa appen till fler språk och kulturer.
  • Den ska fungera utan en välfungerande internetuppkoppling och de har tänkt på att mobildata är dyrt.
  • Många barn med nedsatt syn kan inte alltid få glasögon så designen är tydlig och enkel.

Hjälp dem att lyckas sprida appen!

L:ara har precis börjat med sin app och letar efter finansiering. Första steget är att testa appen med barnen på barnhemmet Moyo kwa moyo i den lilla byn Matanana i södra Tanzania.

Genom crowdfundingkampanj söker de nu finansiering för att utveckla appen och sprida den för att locka fler engagerade att hjälpa till och kunna utnyttja kompetens från hela världen som kan översätta, utveckla och sprida. Till exempel kan forskare i barns inlärning testa sina forskningsresultat genom att bygga in moduler i  appen, och  ta hjälp av språkexperter och pedagoger i att kvalitetssäkra innehållet.

Vill du vara med i denna förändring och hjälpa team L:ara att uppnå sitt mål?

  • Stötta projektet via deras crowdfoundingkampanj!
  • Sprid informationen om projektet på sociala medier.
  • Vi som är lärare kan fokusera på frågorna som berör detta projekt, något som kan engagera elever i alla åldrar. Fokus kan ligga på hur man själv kan hitta lösningar på utvecklingsfrågor, frågor kring individ och makt, globalisering, demokratisering och driva igenom dem. Vi kan starta upp innovativa stödprojekt och visa hur barn och ungdomar nu har det lättare att själva kan förändra världen med hjälp av t.ex. sociala medier och finansiering genom crowdfounding. Möjligheterna är många och det fina är att våra elever får möjligheten att lära sig att de själva kan vara med och förändra världen till det bättre. Bättre sätt att uppnå delar av läroplanen får man leta efter!

L:ara finns på webbenFacebook, Twitter och Instagram

Att lära sig läsa, skriva och räkna är en hörnsten för att utveckla och förbättra ett samhälle, för att ta sig ur fattigdom och utveckla demokratin. Det Team L:ara gör är så mycket mer än en app. Deras arbete är som ringar på vattnet och framtiden kommer visa vilka fantastiska förändringar ett projekt som detta leder till! Lär mer om projektet på deras crowdfoundingkampanj här.

När ingenting funkar ..

Om att ge upp och börja se saker med nya ögon. Du har ju ändå inget att förlora.

Fortsättning på tidigare inlägg.

Fast jag svurit att aldrig sätt min fot där igen så var det var med stort självförtroende och med stora förväntningar som jag steg in i skolans värld, denna gång som lärare. Jag var nu övertygad om att om jag skulle arbeta med att rädda världens så var det lärare jag måste bli. Jag hade i och med min magisterexamen i statsvetenskap studerat reformarbete i

Devi prasad

Devi Prasad

Indien och icke-våldsfilosofin med Gandhis medarbetare (Satyagrahis), med bland andra Devi Prasad som utvecklade Gandhis utbildningsprogram. Det var mycket filosoferande kring lösningarna på våra stora problem och under en middag berättade den äldsta av dem som också arbetat med Gandhi under många år, att i hans mening var skolan ansvarig för mycket av den ondska vi kan se i världen idag. Där och då bestämde jag mig för att bli lärare. Om skolan kan ansvara för stor del av ondskan, kan den samtidigt ansvara för en positiv samhällsutveckling. Läraren kan vara en mycket viktig aktör i samhället. Kanske den viktigaste.

 

Så nu stod jag i skolans värld, med en fin läroplan i ryggen och ett brinnande intresse för freds- och hållbarhetsfrågor. Men verkligheten blev ett brutalt uppvaknande. De stora idealen kändes långt borta. Det fanns inte mycket tid och energi för varken kampen mot ondskan eller arbetet för det goda. Läroplanerna liknade mer utopiska visioner i detta gigantiska samhällsprojekt, där medlen inte helgade målen. Istället för en kreativ plattform för kunskap och personlig utveckling upplevde jag skolan mer som en själlös industri med produktionsmål. Den personliga utvecklingen låg långt borta. Framför mig satt elever på rad med tom blick eller med blicken fäst vid en mobiltelefon. Eleverna rörde inte på sig så mycket, utan satt mest hela dagen och blickar framåt eller neråt. Bäst var om de även lyckas sitta tysta och stilla. De som gjorde uppror behövde tystas ner på något sätt.

Ganska snart hade jag ont i magen när jag gick till arbetet. Jag försökte hålla god min och elda igång eleverna med de stora samhällsfrågorna. Men eleverna tyckte det var för deppigt och tråkigt. Idag förstår jag dem, jag presenterade bara problemen, men gav inga verktyg till lösningar. Vem orkar med något sådant? Och vilket var mitt syfte? Jag hade missberäknat situationen. Jag trodde att om nu eleverna bara förstår hur illa det är så skulle de gå ut och förändra världen. Men våra barn och ungdomar har ju inte fått verktyg till att göra det, de vet inte hur, de vet inte att de kan, de har inte självförtroendet, språket, erfarenheten eller stödet. Det är klart att man vill sätta ner huvudet i sanden och hoppas på det bästa. Men jag såg inte detta då. Jag som studerat icke-våldsfilosofin stod nu och hotade eleverna med betyg och närvaro som vapen för att eleverna skulle göra de uppgifter jag skapat, för att jag skulle klara av att göra mitt jobb, att sätta betyg.

Mina kollegor var likt jag fast i maskineriet och hade fullt upp med att lyfta eleverna mot sina mål och se till kunskapskraven testades flera gånger. Tiden för pedagogiskutveckling var knapp, vårt fokus var att få alla elever upp till minst ett E. Jag gav snart upp mina försök att skapa samarbeten mellan olika ämnen och slutade att predika om att försöka få vår undervisning att ”genomsyras av hållbar utveckling”. Jag lyckades inte ens att få skolan att sopsortera. Vilka förebilder är vi då, vad lär skolan ut, när vi inte ens bryr oss om miljön som vi lämnar över till de ungdomar som vi ansvarar för? Vad är vårt syfte, vilken roll spelar vi? Ensam gick jag iväg med soporna till återvinningen eftersom åtminstone jag ville göra något gott för världen. Det var dags för mig att sluta som lärare.

       Utbildningsexperten Sir Ken Rombison om skolans utveckling

Jag höll god min och hade bestämt mig för att hålla ut till sommaren för att inte bryta mitt i året. Jag fortsatte som vanligt i mina samhällsämnen och fokuserade på de stora problemen. Ibland fanns det utrymme för att låta eleverna vara med att planera, då kunde det istället bli fokus på knarkmaffior och graffitti. Det mest fantastiska var när eleverna märkte att de klarade av något de inte visste att de kunde, då de hittade den där saknade pusselbiten, då de fick ett nytt perspektiv att blicka ut ur, för då sken de upp med sådan stolthet och glädje, och gjorde mig till den lyckligaste läraren i världen. Men jag kunde inte se vad jag gjort annorlunda när jag lyckades och när jag inte lyckades.

De flesta av mina elever gick på samhällsvetenskapliga programmet, men jag hade även några klasser på ekonomiprogrammet och jag kommer ihåg den där dagen så tydligt. Den dagen hade eleverna inte gjort den enkla läxan att välja ett globalt problem att fokusera på. Istället hade flera av dem suttit uppe hela natten och arbetat med att skapa logga till sitt företag som de startat i entreprenörskapen. Nu frågade de snällt om de kunde få göra klart den för de kunde inte tänka på något annat. Luften gick ur mig. Jag stred för en hållbar värld där ekonomi inte fick gå ut över sociala frågor och miljön. Men nu tog ekonomin över min lektion. ”Visst” sa jag och satte mig ner och kände mig som världens tröttaste och sämsta lärare. Min lektion hade behövt en logga, kanske det hade engagerat eleverna, då hade de suttit med den just nu. En logga till elevernas egna ”räddavärldenorganisation”, där de tar tag i det där globala problemet. Jag började fundera på hur en samhällsentreprenörskapslektion skulle kunna se ut? Jag hade hört talas om socialt entreprenörskap men visste inte vad det var. Kanske var det något..? Jag googlade.

Nästa inlägg ”Det är omöjligt att inte bli motiverad när du får göra något betydelsefullt!”