Välkommen på Lärarbubbel i Malmö 29 mars!

Lärarbubbel0008

Nu kommer Unga Sociala Entreprenörer och vårt Lärarbubbel äntligen till Malmö för första  gången!

Tillsammans med andra engagerade lärare vill vi ge dig tips på hur du kan arbeta med samhällsförändring med dina elever. Vi bjuder på bubbel och tilltugg.

Det är roligt, lärorikt och engagerande att förbättra situationen för någon annan. Genom arbetet utvecklar eleverna sin kreativitet och innovationsförmåga och de tränas i samarbete och ledarskap samtidigt som de lär av varandra och utvecklar kunskaper som är centrala inom utbildningen. Genom att visa barn och ungdomar hur de kan arbeta med socialt entreprenörskap så arbetar vi samtidigt för en hållbar framtid.

Under kvällen kommer det att bjudas på konkreta tips kring hur du som lärare kan arbeta med socialt entreprenörskap med dina elever. Varför lärare? Jo, lärare har det viktigaste och svåraste arbetet av alla, och om vi kan stötta er i ert arbete och ta tillvara er kunskap, engagemang och kraft, så vill vi göra det!

På plats finns Maria Karlsson, Birgit Carlsson och David Zaar från Unga Sociala Entreprenörer. Maria och Birgit kommer att hålla en inspirerande workshop där ni kommer att få utarbeta egna projektidéer och pitcha dessa inför varandra. En liknande workshop passar alldeles utmärkt att hålla för elever.

Programmet för kvällen:
17:30 – Vi bjuder på bubbel och småplock
17:50 – Inledning av Unga Sociala Entreprenörer
18:00 – Lite kort om Socialt entreprenörskap i skolan – vad är det?
18:15 – Workshop och pitch
19:30 – Mingel

Datum: 29 mars, 2017
Tid: 17:30- 20:00
Plats: Suellska Villan, Barkgatan 15, 21 422 Malmö
Anmälan: Svara genom att anmäla er på https://simplesignup.se/event/91556-vaelkommen-paa-laerarbubbel-i-malmoe, senast 22 mars, 2017. Om ni av något skäl inte lyckas anmäla er där är ni välkomna att maila er anmälan till sara@ungasocialaentreprenorer.se

Att komma på våra Lärarbubbel är kostnadsfritt.

Här kan ni se lite bilder från tidigare Lärarbubbel i Stockholm.


www.ungasocialaentreprenorer.se

Kreativitet & teknik på Vattenhallen Science Center

För mer än ett halvår sedan fick vi en förfrågan från Vattenhallen Science Center i Lund om vi skulle kunna ta fram ett upplägg för en sommarworkshop för ungdomar i åldrarna 14-19 år. Den 22 juni till 3 juli fanns vi på plats på Vattenhallen för att pröva konceptet.

2015-06-26 14.47.30Under två kreativa veckor fick vi möjlighet att arbeta med två olika grupper med ungdomar. Vi träffade varje grupp i en vecka och blandade under den tiden samarbetsövningar med brainstormingövningar, idéutveckling och modellbyggande. Varje vecka avslutades med att ungdomarna fick presentera sina idéer för varandra och för oss ledare.

Den första veckan stod vardagsproblemen i fokus och ungdomarna tog fram lösningar kring problem såsom:

 • att bussen åker förbi hållplatsen där man står och väntar2015-06-26 14.48.19
 • att vissa uttag drar el även om de inte används
 • att det lätt blir fullt i garderoben hemma samtidigt som det är jobbigt att behöva vika ihop kläderna
 • att ett paraply sällan skyddar helt mot regn

Den andra veckan stod miljöfrågorna i fokus och ungdomarna valde att fokusera på hållbara transportlösningar.

Ungdomarna fick själva välja vilka problem de ville fokusera på och vilka lösningar de ville utveckla. Vi ledare fanns på plats som ett stöd samtidigt som vi plockade in samarbetsövningar och braistormingövningar när vi upplevde att det behövdes. Vi såg även till att det material som ungdomarna ville ha när de byggde sina modeller fanns på plats, detta var kanske en av våra viktigaste uppgifter under slutet av veckan.

2015-06-26 14.47.50Genom utvärderingen som vi gjorde i slutet av varje vecka fick vi veta att ungdomarna var väldigt nöjda med sommarworkshopen och att det som uppskattades mest var den frihet som de upplevde att de fick. Några uttryckte samtidigt en osäkerhet kring vad de egentligen hade lärt sig under veckan. Detta speglar en av utmaningarna med det entreprenöriella lärande, att det fokuserar på en kunskapsutveckling som är svårare att sätta fingret på, som är svårare att mäta. För medan vissa av ungdomarna var osäkra på om de hade lärt sig något nytt under veckan såg vi en enorm utveckling i båda grupperna när det gäller samarbetsförmåga, självständighet, kreativitet, förmågan att ta initiativ m.m. En av de frågor som vi tar med oss från våra veckor på Vattenhallen är därför hur vi synliggör den här kunskapsutvecklingen.

Konsten att ta ett steg tillbaka

2015-06-24 12.44.36I måndags körde vi igång den första veckan med workshopen Kreativitet & teknik – entreprenörskap vid Vattenhallen Science Center i Lund.

Jag hade inför veckan tagit fram ett ambitiöst program med samarbetsövningar och kreativitetsövningar. Planen var att deltagarna under den första dagen skulle formulera ett gemensamt problem som de sedan skulle hitta olika lösningar på. På så sätt skulle de få möjlighet att se hur man kan angripa ett problem från olika håll. Veckan skulle avslutas med att deltagarna pitchade sina idéer inför varandra och inför oss ledare.

2015-06-25 14.24.27Redan efter den första dagen insåg jag att det inte var meningsfullt att försöka enas om ett gemensamt problem. Inte för att det var omöjligt utan för att jag insåg att det skulle ta död på en del av kreativiteten och lusten hos deltagarna. Den andra dagen valde jag även att ta ett kliv tillbaka och istället för att köra på med organiserade kreativitetsövningar lät jag deltagarna arbeta fritt med de problem och de lösningar som de hade kommit fram till.

Att ta ett kliv tillbaka upplever jag som den kanske största utmaningen när jag leder en grupp, oavsett om det handlar om ungdomar eller vuxna, om jag gör det i min roll som lärare eller i min roll som ledare i andra sammanhang. Samtidigt har jag aldrig varit med om att det, när jag väl har känt att det är dags att ta ett kliv tillbaka, har lett till ett negativt resultat, snarare tvärtom.

2015-06-25 13.17.42I utvärderingen från den första veckan lyftes friheten fram som en av de bästa sakerna med workshopen. Att ungdomarna fick komma på ett eget problem som de sedan försökte hitta en lösning på var det som uppskattades mest. På många sätt följde vi även den planering som jag hade tagit fram från början, men vi gjorde det med hänsyn till ungdomarnas behov. Vi lade in samarbetsövningar och kreativitetsövningar en stund i början på varje dag och vi avslutade veckan med att deltagarna under odramatiska former fick pitcha sina idéer inför en ”enväldig jury” bestående av oss ledare.

Nästa vecka är vi redo att ta emot ännu en grupp ungdomar vid Vattenhallen Science Center i Lund. Vi ser fram emot det!

Maria Karlsson, grundare Unga Sociala Entreprenörer

Tänk globalt, agera lokalt

”Va!? Är det på riktigt riktigt?!”

Unga Sociala Entreprenörer har under två veckor drivit projektet ”Tänk globalt, agera lokalt” tillsammans med lärare och elever från Viktor Rydbergs Gymnasium i Djursholm. Syftet har varit att identifiera allvarliga globala problem och arbeta med lösningar som ligger nära elevernas livsvärld. Denna gång hade projekten en naturvetenskaplig ingångsport och eleverna fokuserade på klimatfrågor och/eller energi. Detta har resulterat i en mängd helt fantastiska projekt som redan nu sätter sitt avtryck i det kringliggande samhället.

bild 1

Det finns tydliga krav från EU, Riksdag och Skolverket att vi ska arbeta mer entreprenöriellt i skolan, vars arbete dessutom ska genomsyras av hållbar utveckling. Men det är inte alltid enkelt att tänka om och veta hur detta ska gå till. Dessutom är begreppet entreprenöriellt lärande knepigt. Många i och omkring skolans värld missuppfattar detta som ett försök att skapa företagare av våra elever. Men det handlar om att koppla skolan till det omkringliggande samhället och låta barn och ungdomar arbeta med verkliga projekt som kanske sätter avtryck i samhället. Genom att arbeta så här så ställs andra krav på både lärare och elever. Det räcker inte med att bara ge och få kunskaper, utan man ska som elev få chansen att i skolan utveckla sin handlingskraft, kreativitet, analysförmåga, samarbetsförmåga och kritiska tänkande. Genom att arbeta ”på riktigt” och använda skolans ämnen som verktyg för personlig utveckling så kan elevernas motivation och självkänsla öka – skolan blir helt enkelt mer meningsfull. Hållbar utveckling är också något som många skolor har svårt att arbeta med. Det blir ofta tillfälliga lösningar av eldsjälar och mer ofta än sällan läggs fokus på problemen och det finns varken tid och kunskap till hur man ska behandla lösningarna, vilket kan bli direkt destruktivt för unga människor vars framtid presenteras så negativt. Att bedriva sociala entreprenörskapsprojekt är ett sätt att kreativt bemöta dessa krav.  Detta är ett sätt att förbereda våra barn och ungdomar att kunna hantera problem som vi ännu inte vet är problem så att de kan bemöta framtidens utmaningar och en föränderlig arbetsmarknad. Det är viktigt att de förstår att de själva har makten att förbättra samhället och till och med världen.

Hållbar utveckling + entreprenöriellt lärande = socialt entreprenörskap

I detta projekt fick eleverna tydliga ramar och kunskap kring hur man t.ex skriver en projektplanering, hur man ”pitchar” sin idé, det vill säga hur man säljer in sin idé för de personer som är nödvändiga för att projektet ska lyckas. Arbetet skulle mynna ut i en projektrapport. Vi gjorde många elever upprörda genom att berätta att de inte fick lämna in rapporten i uppsatsform, något som de flesta elever känner sig trygga med. Istället skulle rapporten vara lättillgänglig, visuellt attraktiv och informativ och dessutom kunna länkas till (på t. ex sitt CV). Det fick heller inte ta mer än max 15 min att ta sig igenom rapporten. Den enda informationen eleverna fick var vad som skulle finnas i en rapport, hur detta skulle gå till var upp till dem själva och deras kreativa förmåga, med stöd och tips från handledare. Vi lade också stor vikt vid betydelsen av gott samarbete och gruppdynamik för att lyckas och eleverna fick olika teorier som de kunde använda i sina reflektioner. T.ex Susan Weelands teori kring gruppens liv och död.

Det var tydligt att eleverna gärna hade velat välja grupp efter just samarbetsförmåga och intresse, något som vi försökt administrera med såg för krångligt. De sattes helt enkelt i grupp utefter program och kurs. Det tåls att tänka på hur man kan ordna så att eleverna får chansen att göra ett aktivt val i gruppsammansättningen, t.ex utefter intresse eller efter gruppdynamik.

bild 2

Vi ville även passa på att låta eleverna som går i åk2 tränas att skriva abstract och hur man når ut med sitt budskap. Eleverna fick en grundkurs i kommunikation av bildläraren Morten Bastrup och en snabbkurs av Viktor Rydberg stiftelses utvecklingsansvarige och IT chef Lars Lingman om vikten av visuell information och hur man gör infografics. Eleverna fick sen i uppgift att presentera det problemet (och sina lösningar) med hjälp av infografics.

panta-c3a4nnu-mera

Reclothing

För att trycka på att ungdomarna själva sitter med makten att förändra samarbetar vi tillsammans med Young Innovation Hub. Det är en samlingsplats av ungdomar, för ungdomar som vill och drömmer om att göra något gott för världen. På hubben kan dessa träffas, byter idéer, får hjälp, stöd och inspiration. De är en perfekt kombination till skolan och ansvarområdena är tydliga. Vi lärare planerar, informerar, strukturerar, handleder och utvärderar medan Young Innovation Hub inspirerar, coachar och bygger nätverk.

Eleverna själva svarade så här på utvärderingen:

 • 88% svarade ja på frågan om de nu efter projektperioden kan skapa projekt som bidrar till positiv samhällsutveckling.
 • 71% svarade att de fått större förståelse för globala klimat- och energiproblem.
 • 75 % av eleverna svarade ja på frågan om de hade haft roligt under projektveckorna.

Exempel på sociala entreprenörskapsprojekt som eleverna satt igång efter bara 10 dagar:

Bio food fuel The bin project , Fruitkeep , Share4Climate , Panta ännu mera , VRG Carpoolare , Recycle within our school

Vi är så väldigt imponerade och tacksamma för elevernas kreativitet, drivkraft och vilja att förändra världen till det bättre! Det är fantastiska projekt de kommit på, som gör ett verkligt avtryck i samhället och förhoppningsvis inspirerar till fler liknande projekt!

Tycker du att detta verkar intressant?

Ta en titt på handledningen Tänk globalt agera lokalt – socialt entreprenörskapsprojekt och kontakta Unga Sociala Entreprenörer om du har frågor och vill ha hjälp med att utveckla liknande projekt på din skola!

info@ungasocialaentreprenorer.se

Läs mer om entreprenöriellt lärande och svårigheter med att få in hållbar utveckling i skolans undervisning:

Skolverket: Vad är entreprenöriellt lärande?

Naturskyddsföreningens Rapport Hållbar utveckling i skolan- var god dröj.

Erfarenhetsutbyte hos Nordic 4D Frame

Brobygge på Tekniska museet

Brobygge på Tekniska museet

Drygt två månader efter resan till Sydkorea, deltog Unga Sociala Entreprenörer igår och idag i ett erfarenhetsutbyte kring hur man kan arbeta med materialet 4D Frame. Vi fick samtidigt med oss en hel del annat matnyttigt från de här två dagarna.

Fredagen började med ett besök på Tekniska museet där vi fick arbeta med materialet och bland annat bygga våra egna broar. Vi såg även filmen ”Bära eller brista”, om att bygga och konstruera, i Cino4. Därefter bar det av till Vaxholm för fortsatta samtal och byggande med materialet på Nordic 4D Frames kontor på Rindö.

Besök hos Eva Tuvhav

Besök hos Eva Tuvhav

Idag har vi besökt Eva Tuvhavs ateljé på Rudetten och bland annat fått ta del av det arbete hon bedriver där med workshops kring kreativitet för förskolelärare och förskolebarn. En viktig del i dessa workshops är att ge möjlighet att gå utanför de ramar som framför allt vi vuxna sätter upp för oss själva. Eva har sammanfattat delar av sitt arbete i ett antal böcker. Besök gärna hennes hemsida.

Med på erfarenhetsutbytet fanns även Charlotta Boström som arbetar på Vaggeryds bibliotek. Där har de skapat ett maker space som de kallar för Skaparbibblan. Det är en yta dit vem som helst kan komma och arbeta på sina eller andras projekt, dela erfarenheter och kunskap, samarbeta eller bara bolla idéer med varandra. Läs mer om deras arbete och hur de ser på sin roll som bibliotek på Skaparbibblans blogg.

Besök hos Nordic 4D Frame

Besök hos Nordic 4D Frame

För er som är sugna på att börja arbeta med 4D Frame är även ett besök på Nordic 4D Frames hemsida ett hett tips.

Två givande dagar med andra ord!

 

Boktips inför jullovet

De flesta av er som arbetar i skolan har förhoppningsvis ett skönt jullov att se fram emot de närmaste veckorna. Så vad passar då bättre än att vi i vårt sista inlägg för året ger några tips på böcker att läsa nu eller vid senare tillfälle.

Vi vill även passa på att tacka alla er lärare och annan skolpersonal som redan idag gör fantastiska insatser ute på skolorna. Vi ser fram emot att fortsätta att stötta er i ert arbete kring entreprenöriellt lärande och lärande för hållbar utveckling under nästa år.

God Jul och Gott Nytt År!

 

Självbiografier av sociala entreprenörer

Let My People Go Surfing: The Education of a Reluctant Businessman av Yvon Chouinard

Den dummaste jävla idé jag någonsin hört av Johan Wendt

 

Socialt entreprenörskap

The Power of Unreasonable People: How Social Entrepreneurs Create Markets That Change the World av John Elkington och Pamela Hartigan

Tjäna pengar och rädda världen av Erika Augustinsson och Maja Brisvall

 

Entreprenöriellt lärande

Skapa och våga: Om entreprenörskap i skolan utgiven av Skolverket

Så tänds eldsjälar: en introduktion till entreprenöriellt lärande utgiven av Me University AB

 

Kreativa processer

Idéagenten: en handbok i att leda kreativa processer av Jonas Michanek och Andréas Breiler 

Vad kan vi lära oss av förskolans pedagogik?

Det entreprenöriella lärandet syftar till att utveckla generella kompetenser såsom nyfikenhet, kreativitet och mod att ta risker. Det finns dock en grupp som redan är extremt bra på detta, nämligen barn och i synnerhet förskolebarn.

Sir Ken Robinson beskriver i videon ”Changing Education Paradigms” hur det skolsystem som vi har byggt upp formar oss till människor som tänker i invanda mönster. Istället för 2012-11-11 10.54.37att ge barn och ungdomar verktygen att tänka brett och hitta flera möjliga lösningar till ett problem fokuserar vi i dagens skola oftast på att hitta den ”rätta lösningen”. Vissa av er kanske tycker att detta är en orättvis beskrivning av skolan och att det har skett en utveckling i motsatt riktning under de senaste åren. Frågan kvarstår dock vad det är som händer med de nyfikna, kreativa och många gånger modiga barnen som gör att de blir mindre och mindre benägna att ta risker av rädsla att göra fel och som gör att de har svårare och svårare att se möjligheterna istället för hindren. Och framför allt, kan vi göra något för att förhindra den utvecklingen?

I samband med resan till Sydkorea som Unga Sociala Entreprenörer deltog vid höll Annelie Bergman, matematikutvecklare i Borlänge, ett pass om matematikundervisning i förskolan. Ett viktigt inslag i undervisningen var leken och det lekfulla lärandet. På förskolan Rodret i Tullinge använder man sig av en pedagogik där barnen själva ges utrymme att starta, genomföra och avsluta aktiviteter i iordningställda miljöer. Barnen tränas med andra ord i att agera på ett självständigt och ansvarsfullt sätt medan pedagogerna alltid finns till hands för att ingripa om det skulle behövas och för att introducera barnen till miljöerna och de regler som gäller i dem. Detta är bara några exempel på förskolepedagogik som kan anses ligga i linje med det entreprenöriella lärandet.

2014-07-18 14.09.23Leken och det lekfulla lärandet, liksom möjligheten att själv styra start, genomförande och avslut, avtar ofta ju längre upp i skolåren barnen kommer. På ett sätt kanske detta är naturligt. Samtidigt kan man fråga sig om inte det lekfulla lärandet och möjligheten att själv få styra över sin läroprocess behövs även längre upp i åldrarna. Blir vi någonsin för gamla för att uppskatta det lekfulla? Eller är det kanske så att det finns ett behov hos oss alla att få vara kreativa, att få möjlighet att utveckla våra idéer utan att tänka att det vi kommer fram till kommer att vara antingen rätt eller fel? Skulle det till och med kunna vara så att alltifrån grundskolelärare, gymnasielärare till högskole- och universitetslärare kan ha nytta av att hämta inspiration från förskolans pedagogik?

 

Naturskyddsföreningens höstkonferens

I fredags deltog Unga Sociala Entreprenörer vid Naturskyddsföreningens höstkonferens på temat Rädd eller förberedd? – så skapar skolan handlingskraft och framtidstro. Konferensen inleddes med ett tal av Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl som bland annat lyfte fram fyra krav som Naturskyddsföreningen vill ställa angående lärande för hållbar utveckling:

 • Att det införs ett obligatoriskt ”hållbarhetslyft” för lärare
 • Att Skolinspektionen får i uppdrag att granska skolornas arbete avseende lärande för hållbar utveckling
 • Att lärande för hållbar utveckling på ett tydligare sätt inkluderas i lärarutbildningarna
 • Att kommunerna sätter upp mål avseende lärande för hållbar utveckling

Under dagen fick vi sedan möjlighet att ta del av såväl forskningsresultat som tankar och åsikter kring lärande för hållbar utveckling men också dess koppling till motivation och entreprenöriellt lärande. Utbildningsminister Gustav Fridolin nämnde i sitt tal på förmiddagen bland annat möjligheten att kombinera lärande för hållbar utveckling med entreprenöriellt lärande. Under förmiddagen höll Anders Jidesjö, filosofie doktor inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik vid Linköpings universitet, även en föreläsning kring motivationens betydelse. Han konstaterade i samband med denna att vi undervisar i liten utsträckning om det som ungdomar är intresserade av och i stor utsträckning om det ungdomar inte är intresserade av. Han menade också att eleverna söker efter kontext och sammanhang, något som undervisningen kring hållbar utveckling kan ge.

Över huvud taget var det en intressant dag som gav oss många nya tankar men som också bekräftade att det finns en tydlig koppling mellan lärande för hållbar utveckling och entreprenöriellt lärande och att det finns många fördelar med att kombinera dessa två förhållningssätt i undervisningen. Anna Mogren, doktorand vid Karlstad universitet och konsult vid Den Globala Skolan samt Ulla Lindqvist som arbetar på uppdrag av Unesco förstärkte genom sina föreläsningar under eftermiddagen denna bild ytterligare. Anna talade om hur undervisningen kring hållbar utveckling ger uttryck för kvaliteter som är relaterade till ett transformativt lärande. Ulla lyfte fram ett antal kompetenser som utvecklas genom lärande för hållbar utveckling varav många är identiska med de kompetenser som man fokuserar på inom det entreprenöriella lärandet.

Vi hoppas få möjlighet att återkomma till några av de teman och exempel som lyftes fram under dagen i separata blogginlägg.

Kreativ matematik- och tekniktävling i Daejeon

Idag gick 4D Frames årliga tävling av stapeln vid det nationella vetenskapsmuseet i Daejeon i Sydkorea. Cirka 1200 barn och ungdomar deltog, från förskolan till gymnasiet. De flesta av deltagarna kommer från Sydkorea men några kom i år även från Kina.

Tävlingsdagen inleddes med en invigning. Därefter tågade deltagarna under applåder in i den sal som tävlingen skulle hållas i och satte sig på sina platser för att invänta klartecken för att få börja.

Deltagarna arbetar under tävlingen i par och ett av bedömningskriterierna är samarbete. Varje deltagande par får en beskrivning av det uppdrag som de ska utföra och en plastpåse med 4D Frames material att använda för att lösa uppgiften. Uppdragen är olika beroende på deltagarnas ålder och har även olika svårighetsgrad. Ett av dagens uppdrag var exempelvis att bygga en modell av en lekplats, ett annat att ta fram en konstruktion på temat rörelse genom vind. Bedömningsunderlaget skiljer sig en del åt beroende på vilken åldersgrupp som ska bedömas. Något som dock premieras inom alla åldersgrupper är kreativa lösningar.

Barnen fick mellan 30 och 90 minuter på sig att bygga en konstruktion utifrån det material de hade till sitt förfogande. Därefter bedömde ett antal domare konstruktionerna och valde ut de som ansågs hålla högst kvalitet utifrån såväl en teknisk synvinkel som utifrån kreativitet och design. Unga Sociala Entreprenörer ingick i den domargrupp som hade i uppgift att bedöma deltagarna i åldrarna 10-12 år.

Dagen avslutades med en prisutdelning där de främsta i varje tävlingsklass fick ta emot priser från scenen i museets aula.

 

 

I Sydkorea med Nordic 4D Frame

Mellan den 21 och 28 oktober har Unga Sociala Entreprenörer fått möjlighet att följa med på en studieresa till Sydkorea. Resan arrangeras av Nordic 4D Frame som är distributör i Sverige till 4D Frame, ett koreanskt företag som erbjuder ett pedagogiskt material som kan användas i exempelvis matematik-, NO- och teknikundervisningen. Eller varför inte hemma för skojs skull? Materialet består av plaströr som kan sättas ihop på olika sätt och forma alltifrån geometriska figurer till DNA-molekyler och drakar.

De första två dagarna har vi tillbringat i huvudstaden Seoul där vi bland annat har besökt 4D Frames lokaler och fått en guidad tur i staden. Resan fortsätter nu till Suncheon, en så kallad ”grön stad” som ligger i södra delen av Sydkorea. Vi återkommer med fler blogginlägg under de kommande dagarna.