Aktivt deltagande ger eleverna hopp om en hållbar värld

Alla vägar bär till Paris. Det är där som nästa generationers framtid avgörs. Om minde än om två månader. Vi kan ingjuta hopp bland våra elever genom att gå från teori till praktik i riktiga klimatuppdrag.

Den magiska siffran 2. Ytterligare + 2 grader Celsius är vad vi kan klara och målet med klimatkonferensen i Paris. Absolut inte över slår en enig forskarkår fast. För då tippar det över och klimatet kan inte längre kontrolleras. Vi kan då snabbt befinna oss på hela 6 grader över normal global temperatur. Då pratar vi katastrofer som skulle passa väl in i en Hollywood film. Problemet är att Hollywood redan innan kollapsat. Det finns ingen filmindustri kvar längre. Ingen civilisation att räkna med för den delen heller.

  • Den 30 november till den 11 december 2015 hålls klimatkonferensen COP21 i Paris-Le Bourget där de globala klimatmålen bestäms. Förkortningen COP21 förklaras bäst på engelska: The 21st Conference of the parties (or ”COP”) to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

Maldivian Minister of Fisheries and Agriculture Ibrahim Didi signs a document calling on all countries to cut down their carbon dioxide emissions ahead of a major U.N. climate change conference in December in Copenhagen, in Girifushi, Maldives, Saturday, Oct. 17, 2009. Government ministers in scuba gear held an underwater meeting of the Maldives' Cabinet to highlight the threat global warming poses to the lowest-lying nation on earth. Maldivian President Mohammed Nasheed led Saturday's meeting around a table on the sea floor, 20 feet (6 meters) below the surface, with ministers communicating using white boards and hand signals. (AP Photo/Mohammed Seeneen)

Maldivian Minister of Fisheries and Agriculture Ibrahim Didi signs a document calling on all countries to cut down their carbon dioxide emissions ahead of a major U.N. climate change conference in December in Copenhagen, in Girifushi, Maldives, Saturday, Oct. 17, 2009. Government ministers in scuba gear held an underwater meeting of the Maldives’ Cabinet to highlight the threat global warming poses to the lowest-lying nation on earth. Maldivian President Mohammed Nasheed led Saturday’s meeting around a table on the sea floor, 20 feet (6 meters) below the surface, with ministers communicating using white boards and hand signals. (AP Photo/Mohammed Seeneen)

Klimatkonferensen borde vara det stora samtalsämnet kring fikabordet, i TV sofforna och på skolgårdarna och i klassrummen. Vi borde just nu smida planer, mejla politiker och stötta miljöorganisationers påverkansarbete högt och ljudligt. Men det är kusligt tyst, men det kanske inte har börjat ännu?

2015 går till historien som ödesåret. För det är väldigt bråttom nu och världens ledare träffas bara vart 5 år för att diskutera klimatmålen. Och vi måste välja att minska utsläppen med 5-6% per år och ha ett mål om en fossilfri värld kring 2050. Det sista mötet i Köpenhamn misslyckades och vi har bara ett par år på oss att böja utsläppskurvan.

”(…) om vi fortsätter som idag kommer jorden bli 3-4 grader varmare 2100. Havsytan blir upp till en meter högre än idag. Miljökatastrofer blir något normalt. Översvämningar. Torka. (…) Snart passerar vi en grads uppvärmning och vi kan redan se konsekvenserna av detta. På vissa håll i världen som Indien så kan det bli så varmt att människor dör och asfalten smälter. Om vi passerar tvågraderspunkten som vi närmar oss jättesnabbt kollapsar antagligen världens korallrev. Någonstans mellan 2-4 grader kommer Grönland att oåterkalleligt smälta och leda till en havsnivå som ökar med hela 6-7 meter. Någonstans vid 3-4 grader kollapsar Amazonas enorma regnskogar Vid 5-6 grader smälter stora delar av Antarktis is och vattenytan ökar med ytterligare 7 meter.”

    Johan Rockström, professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet, Sommar i P1, 2015

Tänk att fira Lucia, symbolen för ljuset, med förhoppning om en ny bättre värld där alla världens länder ålägger sig att samarbeta. Det ser ljust ut. 17 nya globala hållbarhetsmål klubbades igenom i september. De är resultatet av en enorm insats av världens länder och som stakar ut en väg för social och ekonomisk utveckling och som samtidigt uppnår globala miljömål.

Det är vi som väljer hur det ska gå. Vi gräsrötterna väljer. Vi har makten, inte beslutsfattarna. Jo det är ju så, vi har bara lånat ut makten och vi kan ta tillbaka den när vi vill. Idag om vi så skulle vilja. Det vet de som träffas i Paris. De enda aktörerna med verklig makt är vi. Vi enkla, krokiga och spretiga gräsrötter. Och vi är väldigt, väldigt många och vi har allt att förlora om vi inte visar vilka som verkligen bestämmer.

Men hur förbereder vi barnen och ungdomarna att känna sig delaktiga i utvecklingen inför och efter Paris? En undersökning gjord av WWF 2014 visar att de allra flesta barn och ungdomar anser att klimatfrågan är en av de viktigaste samhällsfrågorna idag. 75% oroar sig för hur klimatförändringarna kommer påverka sin egen och världens framtid och över 80% önskar att politiker och beslutsfattare borde göra mer för att begränsa klimatförändringarna.

Det vi kan göra är att få eleverna att känna sig delaktiga genom att fokusera på lösningarna, vad man själv kan göra – och göra det, på riktigt.

Tips på övningar för klassrummet

  • ”Tänk globalt agera lokalt” En lösningsfokuserad uppgift där eleverna får träna på samarbete, projektledning, (grundskola – gymnasium, kan anpassas även till grundskolans yngre åldrar)
  • Klimatvägg: Låt eleverna skapa en klimatvägg i form av en konsekvensanalys. Dela in frågan ni valt i Orsak – Konsekvens – Lösning (eller arbeta med fler frågor samtidigt). Det är ett bra tillfälle för att träna perspektiv. Hur påverkas individer på olika platser? Hur påverkas samhället? Vad händer globalt? Tex flyktingkatastrofer. Under lösningar kan eleverna se både utifrån vad som kan göras internationellt, men även lokalt och vad kan eleven själv göra? Använd gärna en vägg som är synlig för alla skolans elever. (grundskola-gymnasium)
  • Låt eleverna göra arbete kring de nya hållbarhetsmålen. Låt eleverna presentera ”sitt hållbarhetsmål” och hur man som individ kan bidra till förändring. (grundskola, gymnasium)
  • Låt eleverna skriva Science fiction: om hur världen ser ut 2030 då hållbarhetsmålen uppnåtts.
  • WWF ”Huset” där eleverna går från idé till handling (grundskola och gymnasiet)
  • Arrangera (eller låt eleverna arrangera) en klimatdag med filmvisning. Tips på dokumentärer hittar du här.

Om klimatförändringarna

WWF undersökning 2014: http://www.wwf.se/source.php/1565756/Undersökningen%20ungdomar_klimat_2014.pdf