Socialt entreprenörskap i skolan

Vad? Hur? Varför? Tips och idéer om socialt entreprenörskap i skolan.

Socialt entreprenörskap är ett ganska nytt begrepp, och väldigt nytt inom skolan. Eftersom det inte finns så många lärare som arbetar med socialt entreprenörskap i skolan och intresset är stort så vill jag dela med mig av mina erfarenheter. Just nu arbetar jag som lärare i socialt entreprenörskap på Grillska gymnasiet i Liljeholmen som är en del av Stadsmissionens skolstiftelse. Som lärare finns det inte mycket tid över men genom Unga Sociala Entreprenörer hoppas jag kunna nå ut och stötta och inspirera så många lärare som möjligt att själva inspirera sina elever hur de kan förändra världen till det bättre. Har du själv erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med socialt entreprenörskap, mejla gärna din berättelse till birgit@ungasocialaentreprenorer.se så lägger jag upp den här för att fler lärare ska kunna ta del av dina erfarenheter.

wendt

Exempel på social entreprenör; Johan Wendt grundare av mattecentrum.se och kodcentrum.se

 

Det har varit svårt att komma igång att skriva om mitt eget arbete, särskilt eftersom det handlar om något så omtvistat som det entreprenöriella lärandet. Dels finns det så många uppfattningar om begreppet, med i det entreprenöriella arbetet tappar du kontrollen över resultatet, vänder ut och in på klassrummet och låter eleverna bestämma riktningen och bestämmer vart vi hamnar. Som lärare sätter jag upp ramarna, vägleder, föreläser ger exempel och värderar. Jag behåller alltså kontrollen över själva arbetsprocessen. Men resultatet av detta blir en överraskning. Själva arbetsinsatsen står eleverna för, till 100%. Och det är svårt att inte lägga sig i, att försöka styra in eleverna på ett särskilt spår. Jag hoppas att jag med detta ska kunna ge ökad förståelse det entreprenöriella lärandet. Det handlar inte om att skapa företagare, inte heller om ”eget arbete” inte heller är det en ”ny pedagogisk metod”. Du är entreprenöriell när lärande utgår ifrån elevens egen livsvärld och där eleven i sitt arbete skapar ett verkligt värde, inte bara för sig själv utan för andra. I detta får eleven inte bara kunskap och förståelse för ämnet utan får även möjlighet att utveckla sina förmågor. Det kan handla om kreativitets-, samarbetes-och innovationsförmåga. I det sociala entreprenörskapet i skolan gör eleverna  verklighet av sina idéer i verkliga samhällsförbättrande projekt.

Eleverna lägger ner tid och energi i sina skolarbeten och jag har funderat på hur vi med den energin kan skapa något av värde. Det gäller att vara kreativ och våga testa. Jag har gjort (och gör) mycket som eleverna själva kan göra och jag undrar vilka signaler jag ger dem genom att göra så. Jag har funderat mycket på hur jag presenterar min kurs och hur jag kan locka fram elevernas intresse. En tanke som jag försöker följa är att utgå ifrån en lektion som jag själv absolut inte skulle vilja vara på, och försöker tänka i motsats. Att få med eleverna kan vara svårt och kräver viss taktik. Jag träffar ibland lärare som menar att deras elever vill ha instuderingsfrågor, att de vill ha ett skriftligt prov på sidorna i boken. Men jag tror inte att det är en bra väg att gå. Eleverna själva är inga experter i didaktik, och de bryr sig först och främst om att klara provet. Kunskapen är inte det de fokuserar på. Att följa den vägen är den lätta vägen, och jag undrar vad vi egentligen lär ut genom att göra så. Jag har träffat få elever som självmant säger att de vill bli utmanade, de väljer helst den lätta vägen. Att utmana och få eleven att se att de klarar de högre kraven och med det växa och utvecklas är vårt arbete. Det finns ingen särskild metod för det utan är ett förhållningssätt.

Jag försöker att hitta hur eleverna kan skapa något av verkligt värde, och när jag lyckas så märker jag hur motiverade eleverna blir. När jag tex ska lära ut om vetenskapliga metoder och tankesätt ber jag eleverna att undersöka uppfattning eller en hypotes kring ett problem. Det kan handla om något i skolan som vi sen har användning av i arbetet. Vid ett annat tillfälle undersöktes frågan om boende kring skolan var nöjda med återvinningsstationerna. Undersökningen lämnades därefter in till kommunen. I arbetet kring ordningsregler och likabehandling så kan eleverna själva göra arbetet med att undersöka åsikter, uppfattningar, mm. Vid ett tillfälle undrade tre av mina elever varför ungdomar inte använder reflexer (vintertid). De skapade en enkät och frågade 200 elever på skolan om de använde reflexer, och om inte, varför. Detta ville sen eleverna driva vidare genom att kontakta skolan om de ville ge eleverna gratis reflexer med skolans logga, med elevernas undersökning som underlag. De tog tom kontakt med Hammarby fotbollsklubb och var där på möte!

Ett exempel på hur jag försöker undvika att göra sådant som eleverna själva kan göra är när eleverna ska redovisa. Tidigare har jag styrt om i klassrummet, möblerat om, fixat med tekniken. De har suttit och tittat på eller väntat utanför. Varför, det är ju deras redovisning? Nu kontrollerar jag att klassen har en gemensam idé om vad som gäller när man redovisar, jag frågar hur det bör vara möblerat. Sen delar jag ut ansvarsuppgifter till några elever och går och dricker en kaffe. (Det är vad jag säger, men egentligen står jag och trycker utanför lektionssalen och är jätterädd att de inte ska göra något, men hittills har det aldrig hänt) Jag upplever att eleverna är mer trygga och på bättre humör när de själva har fått bestämma möbleringen och vad som gäller inför en redovisning. Dessutom har jag bevisat för dem att jag litar på dem och deras kompetens vilket skapar ett mycket bättre klassrumsklimat.

Idag försöker jag tänka mig in i rollen som en elev som helst av allt hade velat vara hemma i soffan när jag kommer in i klassrummet. Hur ska jag få upp eleven ur soffan, intressera sig och engagera sig i undervisningen? Detta är ju något som reklamvärlden blivit experter på, att sälja dig något som du inte visste att du behövde. Jag funderar mycket på hur jag kommunicerar lektionen, hur jag startar upp den, jag försöker skapa förväntningar och förståelse för syftet. Jag försöker helt enkelt ”pitcha” lektionen för dem. I skapandet av den pitchen måste jag själv vara helt säker på syftet, och konkretiserar innehållet och sätter det i sammanhang. Det är inte det enklaste, men att försöka förklara vad vi ska göra och varför på ett mycket kortfattat och intresseväckande sätt gör att jag tvingas välja bort vissa delar som helt enkelt är inte är relevanta (fast jag själv tycker att de är intressanta). Även ”storytelling” fungerar riktigt bra, helst av någon extern person som har en koppling till det vi ska fokusera på.

I nästa inlägg berättar jag om hur jag gav upp som lärare eftersom jag inte lyckades få dem intresserade av att lära om de svåra samhällsproblemen vi idag möter (jag är samhällskunskapslärare) och hur jag hittade ny motivation genom det sociala entreprenörskapet.

Introduktionsfest på Birgittaskolan

2015-09-09 11.02.27Birgittaskolan i Linköping har beslutat att socialt entreprenörskap ska genomsyra det samhällsvetenskapliga programmet i årskurs 1, 2 och 3. Arbetet för att nå dit påbörjades under det förra läsåret med målet att skapa en modell för hur man kan arbeta med socialt entreprenörskap på skolan. Under det här läsåret kommer Unga Sociala Entreprenörer att finnas med som ett bollplank i det fortsatta arbetet.

2015-09-09 11.00.58I onsdags var vi därför på plats på Birgittaskolan för att delta i deras introduktionsfest för elever och lärare. Vi började med att under förmiddagen hålla i en workshop för de lärare som undervisar på det samhällsvetenskapliga programmet. Med på workshopen var även skolans rektor och kommunens näringslivscoach. Fokus låg på hur man som skola kan arbeta med socialt entreprenörskap, vad arbetet kan bidra till och hur kopplingarna till skolans styrdokument ser ut. 2015-09-09 13.18.47

På eftermiddagen höll vi även i en workshop för såväl elever som lärare där deltagarna fick testa på att ta fram en projektplan för ett socialt entreprenörskapsprojekt.

Dagen avslutades med en uppskattad föreläsning av artisten Petter.

Unga Entreprenörers Podcast – Avsnitt 2

Nu har det andra avsnittet av Unga Entreprenörers Podcast äntligen släppts! Maria Karlsson från Unga Sociala Entreprenörer och David Zaar pratar denna gång om att starta företag. Eller varför inte en ideell förening, en stiftelse eller ett initiativ i sociala medier? Möjligheterna är oändliga!

Tänk globalt, agera lokalt

”Va!? Är det på riktigt riktigt?!”

Unga Sociala Entreprenörer har under två veckor drivit projektet ”Tänk globalt, agera lokalt” tillsammans med lärare och elever från Viktor Rydbergs Gymnasium i Djursholm. Syftet har varit att identifiera allvarliga globala problem och arbeta med lösningar som ligger nära elevernas livsvärld. Denna gång hade projekten en naturvetenskaplig ingångsport och eleverna fokuserade på klimatfrågor och/eller energi. Detta har resulterat i en mängd helt fantastiska projekt som redan nu sätter sitt avtryck i det kringliggande samhället.

bild 1

Det finns tydliga krav från EU, Riksdag och Skolverket att vi ska arbeta mer entreprenöriellt i skolan, vars arbete dessutom ska genomsyras av hållbar utveckling. Men det är inte alltid enkelt att tänka om och veta hur detta ska gå till. Dessutom är begreppet entreprenöriellt lärande knepigt. Många i och omkring skolans värld missuppfattar detta som ett försök att skapa företagare av våra elever. Men det handlar om att koppla skolan till det omkringliggande samhället och låta barn och ungdomar arbeta med verkliga projekt som kanske sätter avtryck i samhället. Genom att arbeta så här så ställs andra krav på både lärare och elever. Det räcker inte med att bara ge och få kunskaper, utan man ska som elev få chansen att i skolan utveckla sin handlingskraft, kreativitet, analysförmåga, samarbetsförmåga och kritiska tänkande. Genom att arbeta ”på riktigt” och använda skolans ämnen som verktyg för personlig utveckling så kan elevernas motivation och självkänsla öka – skolan blir helt enkelt mer meningsfull. Hållbar utveckling är också något som många skolor har svårt att arbeta med. Det blir ofta tillfälliga lösningar av eldsjälar och mer ofta än sällan läggs fokus på problemen och det finns varken tid och kunskap till hur man ska behandla lösningarna, vilket kan bli direkt destruktivt för unga människor vars framtid presenteras så negativt. Att bedriva sociala entreprenörskapsprojekt är ett sätt att kreativt bemöta dessa krav.  Detta är ett sätt att förbereda våra barn och ungdomar att kunna hantera problem som vi ännu inte vet är problem så att de kan bemöta framtidens utmaningar och en föränderlig arbetsmarknad. Det är viktigt att de förstår att de själva har makten att förbättra samhället och till och med världen.

Hållbar utveckling + entreprenöriellt lärande = socialt entreprenörskap

I detta projekt fick eleverna tydliga ramar och kunskap kring hur man t.ex skriver en projektplanering, hur man ”pitchar” sin idé, det vill säga hur man säljer in sin idé för de personer som är nödvändiga för att projektet ska lyckas. Arbetet skulle mynna ut i en projektrapport. Vi gjorde många elever upprörda genom att berätta att de inte fick lämna in rapporten i uppsatsform, något som de flesta elever känner sig trygga med. Istället skulle rapporten vara lättillgänglig, visuellt attraktiv och informativ och dessutom kunna länkas till (på t. ex sitt CV). Det fick heller inte ta mer än max 15 min att ta sig igenom rapporten. Den enda informationen eleverna fick var vad som skulle finnas i en rapport, hur detta skulle gå till var upp till dem själva och deras kreativa förmåga, med stöd och tips från handledare. Vi lade också stor vikt vid betydelsen av gott samarbete och gruppdynamik för att lyckas och eleverna fick olika teorier som de kunde använda i sina reflektioner. T.ex Susan Weelands teori kring gruppens liv och död.

Det var tydligt att eleverna gärna hade velat välja grupp efter just samarbetsförmåga och intresse, något som vi försökt administrera med såg för krångligt. De sattes helt enkelt i grupp utefter program och kurs. Det tåls att tänka på hur man kan ordna så att eleverna får chansen att göra ett aktivt val i gruppsammansättningen, t.ex utefter intresse eller efter gruppdynamik.

bild 2

Vi ville även passa på att låta eleverna som går i åk2 tränas att skriva abstract och hur man når ut med sitt budskap. Eleverna fick en grundkurs i kommunikation av bildläraren Morten Bastrup och en snabbkurs av Viktor Rydberg stiftelses utvecklingsansvarige och IT chef Lars Lingman om vikten av visuell information och hur man gör infografics. Eleverna fick sen i uppgift att presentera det problemet (och sina lösningar) med hjälp av infografics.

panta-c3a4nnu-mera

Reclothing

För att trycka på att ungdomarna själva sitter med makten att förändra samarbetar vi tillsammans med Young Innovation Hub. Det är en samlingsplats av ungdomar, för ungdomar som vill och drömmer om att göra något gott för världen. På hubben kan dessa träffas, byter idéer, får hjälp, stöd och inspiration. De är en perfekt kombination till skolan och ansvarområdena är tydliga. Vi lärare planerar, informerar, strukturerar, handleder och utvärderar medan Young Innovation Hub inspirerar, coachar och bygger nätverk.

Eleverna själva svarade så här på utvärderingen:

  • 88% svarade ja på frågan om de nu efter projektperioden kan skapa projekt som bidrar till positiv samhällsutveckling.
  • 71% svarade att de fått större förståelse för globala klimat- och energiproblem.
  • 75 % av eleverna svarade ja på frågan om de hade haft roligt under projektveckorna.

Exempel på sociala entreprenörskapsprojekt som eleverna satt igång efter bara 10 dagar:

Bio food fuel The bin project , Fruitkeep , Share4Climate , Panta ännu mera , VRG Carpoolare , Recycle within our school

Vi är så väldigt imponerade och tacksamma för elevernas kreativitet, drivkraft och vilja att förändra världen till det bättre! Det är fantastiska projekt de kommit på, som gör ett verkligt avtryck i samhället och förhoppningsvis inspirerar till fler liknande projekt!

Tycker du att detta verkar intressant?

Ta en titt på handledningen Tänk globalt agera lokalt – socialt entreprenörskapsprojekt och kontakta Unga Sociala Entreprenörer om du har frågor och vill ha hjälp med att utveckla liknande projekt på din skola!

info@ungasocialaentreprenorer.se

Läs mer om entreprenöriellt lärande och svårigheter med att få in hållbar utveckling i skolans undervisning:

Skolverket: Vad är entreprenöriellt lärande?

Naturskyddsföreningens Rapport Hållbar utveckling i skolan- var god dröj.

Boktips inför jullovet

De flesta av er som arbetar i skolan har förhoppningsvis ett skönt jullov att se fram emot de närmaste veckorna. Så vad passar då bättre än att vi i vårt sista inlägg för året ger några tips på böcker att läsa nu eller vid senare tillfälle.

Vi vill även passa på att tacka alla er lärare och annan skolpersonal som redan idag gör fantastiska insatser ute på skolorna. Vi ser fram emot att fortsätta att stötta er i ert arbete kring entreprenöriellt lärande och lärande för hållbar utveckling under nästa år.

God Jul och Gott Nytt År!

 

Självbiografier av sociala entreprenörer

Let My People Go Surfing: The Education of a Reluctant Businessman av Yvon Chouinard

Den dummaste jävla idé jag någonsin hört av Johan Wendt

 

Socialt entreprenörskap

The Power of Unreasonable People: How Social Entrepreneurs Create Markets That Change the World av John Elkington och Pamela Hartigan

Tjäna pengar och rädda världen av Erika Augustinsson och Maja Brisvall

 

Entreprenöriellt lärande

Skapa och våga: Om entreprenörskap i skolan utgiven av Skolverket

Så tänds eldsjälar: en introduktion till entreprenöriellt lärande utgiven av Me University AB

 

Kreativa processer

Idéagenten: en handbok i att leda kreativa processer av Jonas Michanek och Andréas Breiler 

Socialt entreprenörskap på Österåkers gymnasium

Från och med hösten 2014 deltar Österåkers gymnasium, tillsammans med skolor i Spanien och Italien, i ett tvåårigt projekt kring socialt 2014-12-04 09.03.49entreprenörskap. Projektet går under namnet Y.E.S. (Youth Empowering Skills for XXIst Century) och finansieras via Erasmus +.

24 elever och 7 lärare från skolan deltar i projektet. Eleverna går olika program och några av dem går språkintroduktion. Målsättningen är att de ska fördjupa sina kunskaper i engelska, entreprenörskap, social kompetens och internationellt erfarenhetsutbyte. De ska även ha påbörjat sitt gymnasiearbete under projektets andra år.

I förra veckan besökte Unga Sociala Entreprenörer Österåkers gymnasium vid två tillfällen. På måndagen höll vi en workshop för eleverna kring socialt entreprenörskap där de även fick påbörja processen med att identifiera hållbarhetsproblem och ta fram idéer kring lösningar. På torsdagen höll vi en workshop för lärarna där fokus istället låg på hur man kan handleda sociala entreprenörskapsprojekt.

Vi ser fram emot att fortsätta följa projektet och hoppas få möjlighet att återkomma till det här på bloggen under våren.

we_change 2014

I måndags var Unga Sociala Entreprenörer på plats när projektet we_change höll sitt kvällsseminarium i Stockholm på temat ”ungas förändringskraft”. På plats fanns även representanter från såväl privat som offentlig och ideell sektor.

we_change är ett projekt som sedan ett par år tillbaka drivs av Ungdomar.se. Tidigare år har det i första hand riktat sig till gymnasieelever men i år har även lärare och annan skolpersonal som arbetar på gymnasiet varit en målgrupp. Det har därför bland annat tagits fram en lärarsajt där lärare kan hitta material och inspiration till sin undervisning. Lärarna har även fått möjlighet att ta del av kompetensutveckling i samband med en specifik lärarturné.

Målsättningen med projektet är att inspirera eleverna och öka deras förståelse för hållbar utveckling. Samtidigt vill man göra det lättare för lärare och annan skolpersonal att arbeta med dessa frågor.

Under 2014 har projektet besökt sju svenska städer: Stockholm, Malmö, Göteborg, Gävle, Falun, Lidköping och Linköping. Flera tusen elever har deltagit i de events som har anordnats i de olika städerna och hundratals lärare har fått ta del av kompetensutveckling kring lärande för hållbar utveckling och entreprenörskap. I varje stad har det även anordnats ett kvällsseminarium dit såväl privata som offentliga och ideella aktörer har bjudits in. Det var ett av dessa seminarier som Unga Sociala Entreprenörer deltog vid i måndags.

Under kvällen fick vi som hade kommit dit möjlighet att till en början lyssna till två av inspiratörerna från turnén, Milad Mohammadi och Sofia Lindman. Vi fick därefter möjlighet att lyssna till en ungdomspanel bestående av Dana Pourkomeylian (grundare av U.T.O.P.I), Victor Ganguly (social entreprenör) samt Emma Nykvist (aktiv i Greenpeace). Avslutningsvis fick vi även ställa frågor till en panel bestående av representanter från fyra av de organisationer (Coca-Cola, Myrorna, Fortum och IKEA) som har varit involverade i årets turné.

Unga Sociala Entreprenörer hoppas att det här initiativet får leva kvar i ytterligare flera år. Det är ett initiativ som behövs av den anledningen att det ger fler lärare möjlighet att integrera hållbarhetsfrågorna i sin undervisning. Men det är kanske framför allt ett initiativ som behövs av den anledningen att det ger eleverna en hoppfull bild av framtiden, en framtid där de som individer och tillsammans med andra kan göra skillnad.

 

Milad Mohammadi föreläser under we_change 2013.

Klicka på bilden för att se Milad Mohammadi föreläsa under we_change 2013.

 

NA Förlag – med visionen att fler ska få tillgång till bra läroböcker

Med jämna mellanrum försöker vi lyfta upp exempel på entreprenörer och företag som drivs av andra värden än att enbart tjäna pengar. Vi kan kalla dem visionärer, sociala entreprenörer eller samhällsentreprenörer. Vad vi kallar dem har mindre betydelse. Det viktigaste är att de i första hand drivs av en vilja att förändra något som de upplever som ett problem i deras omgivning.

Två sådana entreprenörer är Jonas och Johan Paulsson som har grundat NA Förlag. Båda är i grunden lärare som i sitt dagliga arbete har sett hur bristen på bra läroböcker påverkar elevernas möjligheter till lärande. För ett par år sedan bestämde de sig därför för att starta ett förlag som kan erbjuda bra läroböcker för gymnasiet till ett rimligt pris.

Redan 2012 gav förlaget ut en lärobok i entreprenörskap och en i hälsopedagogik. Därefter har man valt att vänta med att ge ut fler böcker för att istället arbeta med att ta fram ett kurspaket för de gymnasiegemensamma ämnena.

– Vi har under de senaste två åren arbetat med att ta fram böcker inom i första hand de gymnasiegemensamma ämnena. Genom våra nätverk har vi fått ihop ett team med kompetenta författare som står bakom texterna. Vi har även tagit hjälp av journalister som har språkgranskat texterna och av småföretagare som har illustrerat böckerna. I dagsläget är 25-30 personer involverade i projektet, berättar Johan

De första två böckerna finansierades med egna medel men Jonas och Johan har under de senaste åren även haft ekonomiskt stöd av Almi som från början har trott på deras idé. När förlaget nu relanseras och kurspaketet för de gymnasiegemensamma ämnena ges ut hoppas de nå en större målgrupp än de nådde med de första två böckerna.

– Vårt mål är samtidigt inte att konkurrera med de andra förlagen om den marknad som redan finns. Vi vill snarare bredda marknaden så att fler elever får tillgång till bra läroböcker, säger Johan

Kursbokspaket

Projektet DIALOGUE

Bild 1 - 9 april 2014Igår kväll höll Unga Sociala Entreprenörer en workshop på temat socialt entreprenörskap. Workshopen hölls i Subtopias lokaler i Alby i Stockholm och är en del av ett större projekt som går under namnet DIALOGUE.

DIALOGUE riktar sig i första hand till personer i åldrarna 18-35 år. Under 2014 kommer man att genomföra 8-10 workshops med syftet att inspirera till socialt entreprenörskap. Det har även skapats en webbplatform där deltagarna kan registrera sig och få tillgång till vidare coachning och stöttning. I slutet av året kommer två av deltagarna att få tillgång till stöd för uppstart av sina idéer.

DIALOGUE är EU-finansierat och bedrivs i fem olika länder: Sverige, Italien, Rumänien, Frankrike och Spanien. I Sverige är det organisationen Makalösa Föräldrar som har det huvudsakliga ansvaret för projektet. De samarbetar i sin tur med olika organisationer i samband med genomförandet, däribland Unga Sociala Entreprenörer.

Vid gårdagens workshop närvarade 17 personer i olika åldrar. Vissa hade redan en idé eller en vision med sig när de kom medan andra kom dit för att de var nyfikna på vad socialt entreprenörskap är. Under kvällen gick vi igenom olika aspekter av det sociala entreprenörskapet och deltagarna fick även möjlighet att ta fram egna idéer.

Vad det blir av alla idéer i slutänden kan vi än så länge bara fantisera om. Det vi redan nu kan konstatera är att tre timmar går otroligt fort när man befinner sig tillsammans med många engagerade och kreativa människor. Gårdagen lämnade också efter sig stora förhoppningar inför framtiden.

Socialt entreprenörskap med Röda Korsets Ungdomsförbund

Röda Korsets Ungdomsförbund driver just nu projektet Humanitet och Kreativitet i skolan, ett projekt kring socialt entreprenörskap som riktar sig till elever på gymnasiet.

I ett första steg får eleverna möjlighet att under ledning av en representant från Röda Korsets Ungdomsförbund spela ett inspirationsspel som bygger på case om engagemang. Spelet spelas i lag och idén är att under spelets gång gå från research till brainstorming, konceptualisering, planering och kommunikation.

Om eleverna efter spelet vill bygga vidare på och genomföra några av projektidéerna så registrerar de dessa på Röda Korsets skolsajt. De har även möjlighet att under terminen få fortsatt handledning från Röda Korsets Ungdomsförbund och möjlighet att visa sina projekt i samband med gemensamma utställningar. Tanken är att elevernas projekt ska genomföras inom ramen för till exempel Entreprenörskap 100 p eller gymnasiearbetet.

Röda Korsets Ungdomsförbund har inom ramen för projektet även tagit fram ”Handboken för sociala entreprenörer” som är en handbok i att driva projekt.

Mer information om projektet och material finns på Röda Korsets skolsajt.