Kreativitet & teknik på Vattenhallen Science Center

För mer än ett halvår sedan fick vi en förfrågan från Vattenhallen Science Center i Lund om vi skulle kunna ta fram ett upplägg för en sommarworkshop för ungdomar i åldrarna 14-19 år. Den 22 juni till 3 juli fanns vi på plats på Vattenhallen för att pröva konceptet.

2015-06-26 14.47.30Under två kreativa veckor fick vi möjlighet att arbeta med två olika grupper med ungdomar. Vi träffade varje grupp i en vecka och blandade under den tiden samarbetsövningar med brainstormingövningar, idéutveckling och modellbyggande. Varje vecka avslutades med att ungdomarna fick presentera sina idéer för varandra och för oss ledare.

Den första veckan stod vardagsproblemen i fokus och ungdomarna tog fram lösningar kring problem såsom:

 • att bussen åker förbi hållplatsen där man står och väntar2015-06-26 14.48.19
 • att vissa uttag drar el även om de inte används
 • att det lätt blir fullt i garderoben hemma samtidigt som det är jobbigt att behöva vika ihop kläderna
 • att ett paraply sällan skyddar helt mot regn

Den andra veckan stod miljöfrågorna i fokus och ungdomarna valde att fokusera på hållbara transportlösningar.

Ungdomarna fick själva välja vilka problem de ville fokusera på och vilka lösningar de ville utveckla. Vi ledare fanns på plats som ett stöd samtidigt som vi plockade in samarbetsövningar och braistormingövningar när vi upplevde att det behövdes. Vi såg även till att det material som ungdomarna ville ha när de byggde sina modeller fanns på plats, detta var kanske en av våra viktigaste uppgifter under slutet av veckan.

2015-06-26 14.47.50Genom utvärderingen som vi gjorde i slutet av varje vecka fick vi veta att ungdomarna var väldigt nöjda med sommarworkshopen och att det som uppskattades mest var den frihet som de upplevde att de fick. Några uttryckte samtidigt en osäkerhet kring vad de egentligen hade lärt sig under veckan. Detta speglar en av utmaningarna med det entreprenöriella lärande, att det fokuserar på en kunskapsutveckling som är svårare att sätta fingret på, som är svårare att mäta. För medan vissa av ungdomarna var osäkra på om de hade lärt sig något nytt under veckan såg vi en enorm utveckling i båda grupperna när det gäller samarbetsförmåga, självständighet, kreativitet, förmågan att ta initiativ m.m. En av de frågor som vi tar med oss från våra veckor på Vattenhallen är därför hur vi synliggör den här kunskapsutvecklingen.

Konsten att ta ett steg tillbaka

2015-06-24 12.44.36I måndags körde vi igång den första veckan med workshopen Kreativitet & teknik – entreprenörskap vid Vattenhallen Science Center i Lund.

Jag hade inför veckan tagit fram ett ambitiöst program med samarbetsövningar och kreativitetsövningar. Planen var att deltagarna under den första dagen skulle formulera ett gemensamt problem som de sedan skulle hitta olika lösningar på. På så sätt skulle de få möjlighet att se hur man kan angripa ett problem från olika håll. Veckan skulle avslutas med att deltagarna pitchade sina idéer inför varandra och inför oss ledare.

2015-06-25 14.24.27Redan efter den första dagen insåg jag att det inte var meningsfullt att försöka enas om ett gemensamt problem. Inte för att det var omöjligt utan för att jag insåg att det skulle ta död på en del av kreativiteten och lusten hos deltagarna. Den andra dagen valde jag även att ta ett kliv tillbaka och istället för att köra på med organiserade kreativitetsövningar lät jag deltagarna arbeta fritt med de problem och de lösningar som de hade kommit fram till.

Att ta ett kliv tillbaka upplever jag som den kanske största utmaningen när jag leder en grupp, oavsett om det handlar om ungdomar eller vuxna, om jag gör det i min roll som lärare eller i min roll som ledare i andra sammanhang. Samtidigt har jag aldrig varit med om att det, när jag väl har känt att det är dags att ta ett kliv tillbaka, har lett till ett negativt resultat, snarare tvärtom.

2015-06-25 13.17.42I utvärderingen från den första veckan lyftes friheten fram som en av de bästa sakerna med workshopen. Att ungdomarna fick komma på ett eget problem som de sedan försökte hitta en lösning på var det som uppskattades mest. På många sätt följde vi även den planering som jag hade tagit fram från början, men vi gjorde det med hänsyn till ungdomarnas behov. Vi lade in samarbetsövningar och kreativitetsövningar en stund i början på varje dag och vi avslutade veckan med att deltagarna under odramatiska former fick pitcha sina idéer inför en ”enväldig jury” bestående av oss ledare.

Nästa vecka är vi redo att ta emot ännu en grupp ungdomar vid Vattenhallen Science Center i Lund. Vi ser fram emot det!

Maria Karlsson, grundare Unga Sociala Entreprenörer

Unga Entreprenörers Podcast – Avsnitt 2

Nu har det andra avsnittet av Unga Entreprenörers Podcast äntligen släppts! Maria Karlsson från Unga Sociala Entreprenörer och David Zaar pratar denna gång om att starta företag. Eller varför inte en ideell förening, en stiftelse eller ett initiativ i sociala medier? Möjligheterna är oändliga!

Premiär för Lärarbubbel!

I onsdags var det premiär för Unga Sociala Entreprenörers Lärarbubbel. Planen är att vi ska anordna dessa event en gång per termin för att ge lärare som är intresserade av socialt entreprenörskap möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra och med oss på Unga Sociala Entreprenörer. Vi hoppas även kunna bidra med inspiration genom att lyfta upp exempel på hur man kan arbeta med socialt entreprenörskap i skolan och genom att bjuda in sociala entreprenörer som berättar om sina erfarenheter.

Vid onsdagens Lärarbubbel berättade Ragnar Åsbrink från Skolverket om hur han ser på det entreprenöriella lärandet och dess framtid. Han delade även med sig av sin syn på hur det entreprenöriella lärandet kan kopplas till lärande för hållbar utveckling. Dessutom berättade han att det inför nästa läsår återigen kommer att vara möjligt att söka utvecklingsmedel för kompetensutveckling inom entreprenörskap och entreprenöriellt lärande. Läs mer om detta på Skolverkets hemsida. Vill man så kan man även söka utvecklingsmedel för kompetensutveckling inom socialt entreprenörskap. Sista ansökningsdag är 18 maj.

Deltagarna fick under kvällen även lyssna på Birgit Carlsson som arbetar som lärare på Viktor Rydbergs Gymnasium och som även är en del av Unga Sociala Entreprenörers team. Hon berättade om sina erfarenheter kring att arbeta med socialt entreprenörskap i skolan och lyfte upp exempel på elever som på olika sätt har valt att utveckla och involvera sig i entreprenöriella projekt. Mot slutet av kvällen lät hon deltagarna utarbeta egna projektidéer och pitcha dessa inför varandra. Birgits presentation från kvällen hittar ni här.

Tänk globalt, agera lokalt

”Va!? Är det på riktigt riktigt?!”

Unga Sociala Entreprenörer har under två veckor drivit projektet ”Tänk globalt, agera lokalt” tillsammans med lärare och elever från Viktor Rydbergs Gymnasium i Djursholm. Syftet har varit att identifiera allvarliga globala problem och arbeta med lösningar som ligger nära elevernas livsvärld. Denna gång hade projekten en naturvetenskaplig ingångsport och eleverna fokuserade på klimatfrågor och/eller energi. Detta har resulterat i en mängd helt fantastiska projekt som redan nu sätter sitt avtryck i det kringliggande samhället.

bild 1

Det finns tydliga krav från EU, Riksdag och Skolverket att vi ska arbeta mer entreprenöriellt i skolan, vars arbete dessutom ska genomsyras av hållbar utveckling. Men det är inte alltid enkelt att tänka om och veta hur detta ska gå till. Dessutom är begreppet entreprenöriellt lärande knepigt. Många i och omkring skolans värld missuppfattar detta som ett försök att skapa företagare av våra elever. Men det handlar om att koppla skolan till det omkringliggande samhället och låta barn och ungdomar arbeta med verkliga projekt som kanske sätter avtryck i samhället. Genom att arbeta så här så ställs andra krav på både lärare och elever. Det räcker inte med att bara ge och få kunskaper, utan man ska som elev få chansen att i skolan utveckla sin handlingskraft, kreativitet, analysförmåga, samarbetsförmåga och kritiska tänkande. Genom att arbeta ”på riktigt” och använda skolans ämnen som verktyg för personlig utveckling så kan elevernas motivation och självkänsla öka – skolan blir helt enkelt mer meningsfull. Hållbar utveckling är också något som många skolor har svårt att arbeta med. Det blir ofta tillfälliga lösningar av eldsjälar och mer ofta än sällan läggs fokus på problemen och det finns varken tid och kunskap till hur man ska behandla lösningarna, vilket kan bli direkt destruktivt för unga människor vars framtid presenteras så negativt. Att bedriva sociala entreprenörskapsprojekt är ett sätt att kreativt bemöta dessa krav.  Detta är ett sätt att förbereda våra barn och ungdomar att kunna hantera problem som vi ännu inte vet är problem så att de kan bemöta framtidens utmaningar och en föränderlig arbetsmarknad. Det är viktigt att de förstår att de själva har makten att förbättra samhället och till och med världen.

Hållbar utveckling + entreprenöriellt lärande = socialt entreprenörskap

I detta projekt fick eleverna tydliga ramar och kunskap kring hur man t.ex skriver en projektplanering, hur man ”pitchar” sin idé, det vill säga hur man säljer in sin idé för de personer som är nödvändiga för att projektet ska lyckas. Arbetet skulle mynna ut i en projektrapport. Vi gjorde många elever upprörda genom att berätta att de inte fick lämna in rapporten i uppsatsform, något som de flesta elever känner sig trygga med. Istället skulle rapporten vara lättillgänglig, visuellt attraktiv och informativ och dessutom kunna länkas till (på t. ex sitt CV). Det fick heller inte ta mer än max 15 min att ta sig igenom rapporten. Den enda informationen eleverna fick var vad som skulle finnas i en rapport, hur detta skulle gå till var upp till dem själva och deras kreativa förmåga, med stöd och tips från handledare. Vi lade också stor vikt vid betydelsen av gott samarbete och gruppdynamik för att lyckas och eleverna fick olika teorier som de kunde använda i sina reflektioner. T.ex Susan Weelands teori kring gruppens liv och död.

Det var tydligt att eleverna gärna hade velat välja grupp efter just samarbetsförmåga och intresse, något som vi försökt administrera med såg för krångligt. De sattes helt enkelt i grupp utefter program och kurs. Det tåls att tänka på hur man kan ordna så att eleverna får chansen att göra ett aktivt val i gruppsammansättningen, t.ex utefter intresse eller efter gruppdynamik.

bild 2

Vi ville även passa på att låta eleverna som går i åk2 tränas att skriva abstract och hur man når ut med sitt budskap. Eleverna fick en grundkurs i kommunikation av bildläraren Morten Bastrup och en snabbkurs av Viktor Rydberg stiftelses utvecklingsansvarige och IT chef Lars Lingman om vikten av visuell information och hur man gör infografics. Eleverna fick sen i uppgift att presentera det problemet (och sina lösningar) med hjälp av infografics.

panta-c3a4nnu-mera

Reclothing

För att trycka på att ungdomarna själva sitter med makten att förändra samarbetar vi tillsammans med Young Innovation Hub. Det är en samlingsplats av ungdomar, för ungdomar som vill och drömmer om att göra något gott för världen. På hubben kan dessa träffas, byter idéer, får hjälp, stöd och inspiration. De är en perfekt kombination till skolan och ansvarområdena är tydliga. Vi lärare planerar, informerar, strukturerar, handleder och utvärderar medan Young Innovation Hub inspirerar, coachar och bygger nätverk.

Eleverna själva svarade så här på utvärderingen:

 • 88% svarade ja på frågan om de nu efter projektperioden kan skapa projekt som bidrar till positiv samhällsutveckling.
 • 71% svarade att de fått större förståelse för globala klimat- och energiproblem.
 • 75 % av eleverna svarade ja på frågan om de hade haft roligt under projektveckorna.

Exempel på sociala entreprenörskapsprojekt som eleverna satt igång efter bara 10 dagar:

Bio food fuel The bin project , Fruitkeep , Share4Climate , Panta ännu mera , VRG Carpoolare , Recycle within our school

Vi är så väldigt imponerade och tacksamma för elevernas kreativitet, drivkraft och vilja att förändra världen till det bättre! Det är fantastiska projekt de kommit på, som gör ett verkligt avtryck i samhället och förhoppningsvis inspirerar till fler liknande projekt!

Tycker du att detta verkar intressant?

Ta en titt på handledningen Tänk globalt agera lokalt – socialt entreprenörskapsprojekt och kontakta Unga Sociala Entreprenörer om du har frågor och vill ha hjälp med att utveckla liknande projekt på din skola!

info@ungasocialaentreprenorer.se

Läs mer om entreprenöriellt lärande och svårigheter med att få in hållbar utveckling i skolans undervisning:

Skolverket: Vad är entreprenöriellt lärande?

Naturskyddsföreningens Rapport Hållbar utveckling i skolan- var god dröj.

Erfarenhetsutbyte hos Nordic 4D Frame

Brobygge på Tekniska museet

Brobygge på Tekniska museet

Drygt två månader efter resan till Sydkorea, deltog Unga Sociala Entreprenörer igår och idag i ett erfarenhetsutbyte kring hur man kan arbeta med materialet 4D Frame. Vi fick samtidigt med oss en hel del annat matnyttigt från de här två dagarna.

Fredagen började med ett besök på Tekniska museet där vi fick arbeta med materialet och bland annat bygga våra egna broar. Vi såg även filmen ”Bära eller brista”, om att bygga och konstruera, i Cino4. Därefter bar det av till Vaxholm för fortsatta samtal och byggande med materialet på Nordic 4D Frames kontor på Rindö.

Besök hos Eva Tuvhav

Besök hos Eva Tuvhav

Idag har vi besökt Eva Tuvhavs ateljé på Rudetten och bland annat fått ta del av det arbete hon bedriver där med workshops kring kreativitet för förskolelärare och förskolebarn. En viktig del i dessa workshops är att ge möjlighet att gå utanför de ramar som framför allt vi vuxna sätter upp för oss själva. Eva har sammanfattat delar av sitt arbete i ett antal böcker. Besök gärna hennes hemsida.

Med på erfarenhetsutbytet fanns även Charlotta Boström som arbetar på Vaggeryds bibliotek. Där har de skapat ett maker space som de kallar för Skaparbibblan. Det är en yta dit vem som helst kan komma och arbeta på sina eller andras projekt, dela erfarenheter och kunskap, samarbeta eller bara bolla idéer med varandra. Läs mer om deras arbete och hur de ser på sin roll som bibliotek på Skaparbibblans blogg.

Besök hos Nordic 4D Frame

Besök hos Nordic 4D Frame

För er som är sugna på att börja arbeta med 4D Frame är även ett besök på Nordic 4D Frames hemsida ett hett tips.

Två givande dagar med andra ord!

 

Boktips inför jullovet

De flesta av er som arbetar i skolan har förhoppningsvis ett skönt jullov att se fram emot de närmaste veckorna. Så vad passar då bättre än att vi i vårt sista inlägg för året ger några tips på böcker att läsa nu eller vid senare tillfälle.

Vi vill även passa på att tacka alla er lärare och annan skolpersonal som redan idag gör fantastiska insatser ute på skolorna. Vi ser fram emot att fortsätta att stötta er i ert arbete kring entreprenöriellt lärande och lärande för hållbar utveckling under nästa år.

God Jul och Gott Nytt År!

 

Självbiografier av sociala entreprenörer

Let My People Go Surfing: The Education of a Reluctant Businessman av Yvon Chouinard

Den dummaste jävla idé jag någonsin hört av Johan Wendt

 

Socialt entreprenörskap

The Power of Unreasonable People: How Social Entrepreneurs Create Markets That Change the World av John Elkington och Pamela Hartigan

Tjäna pengar och rädda världen av Erika Augustinsson och Maja Brisvall

 

Entreprenöriellt lärande

Skapa och våga: Om entreprenörskap i skolan utgiven av Skolverket

Så tänds eldsjälar: en introduktion till entreprenöriellt lärande utgiven av Me University AB

 

Kreativa processer

Idéagenten: en handbok i att leda kreativa processer av Jonas Michanek och Andréas Breiler 

Socialt entreprenörskap på Österåkers gymnasium

Från och med hösten 2014 deltar Österåkers gymnasium, tillsammans med skolor i Spanien och Italien, i ett tvåårigt projekt kring socialt 2014-12-04 09.03.49entreprenörskap. Projektet går under namnet Y.E.S. (Youth Empowering Skills for XXIst Century) och finansieras via Erasmus +.

24 elever och 7 lärare från skolan deltar i projektet. Eleverna går olika program och några av dem går språkintroduktion. Målsättningen är att de ska fördjupa sina kunskaper i engelska, entreprenörskap, social kompetens och internationellt erfarenhetsutbyte. De ska även ha påbörjat sitt gymnasiearbete under projektets andra år.

I förra veckan besökte Unga Sociala Entreprenörer Österåkers gymnasium vid två tillfällen. På måndagen höll vi en workshop för eleverna kring socialt entreprenörskap där de även fick påbörja processen med att identifiera hållbarhetsproblem och ta fram idéer kring lösningar. På torsdagen höll vi en workshop för lärarna där fokus istället låg på hur man kan handleda sociala entreprenörskapsprojekt.

Vi ser fram emot att fortsätta följa projektet och hoppas få möjlighet att återkomma till det här på bloggen under våren.

Naturskyddsföreningens höstkonferens

I fredags deltog Unga Sociala Entreprenörer vid Naturskyddsföreningens höstkonferens på temat Rädd eller förberedd? – så skapar skolan handlingskraft och framtidstro. Konferensen inleddes med ett tal av Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl som bland annat lyfte fram fyra krav som Naturskyddsföreningen vill ställa angående lärande för hållbar utveckling:

 • Att det införs ett obligatoriskt ”hållbarhetslyft” för lärare
 • Att Skolinspektionen får i uppdrag att granska skolornas arbete avseende lärande för hållbar utveckling
 • Att lärande för hållbar utveckling på ett tydligare sätt inkluderas i lärarutbildningarna
 • Att kommunerna sätter upp mål avseende lärande för hållbar utveckling

Under dagen fick vi sedan möjlighet att ta del av såväl forskningsresultat som tankar och åsikter kring lärande för hållbar utveckling men också dess koppling till motivation och entreprenöriellt lärande. Utbildningsminister Gustav Fridolin nämnde i sitt tal på förmiddagen bland annat möjligheten att kombinera lärande för hållbar utveckling med entreprenöriellt lärande. Under förmiddagen höll Anders Jidesjö, filosofie doktor inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik vid Linköpings universitet, även en föreläsning kring motivationens betydelse. Han konstaterade i samband med denna att vi undervisar i liten utsträckning om det som ungdomar är intresserade av och i stor utsträckning om det ungdomar inte är intresserade av. Han menade också att eleverna söker efter kontext och sammanhang, något som undervisningen kring hållbar utveckling kan ge.

Över huvud taget var det en intressant dag som gav oss många nya tankar men som också bekräftade att det finns en tydlig koppling mellan lärande för hållbar utveckling och entreprenöriellt lärande och att det finns många fördelar med att kombinera dessa två förhållningssätt i undervisningen. Anna Mogren, doktorand vid Karlstad universitet och konsult vid Den Globala Skolan samt Ulla Lindqvist som arbetar på uppdrag av Unesco förstärkte genom sina föreläsningar under eftermiddagen denna bild ytterligare. Anna talade om hur undervisningen kring hållbar utveckling ger uttryck för kvaliteter som är relaterade till ett transformativt lärande. Ulla lyfte fram ett antal kompetenser som utvecklas genom lärande för hållbar utveckling varav många är identiska med de kompetenser som man fokuserar på inom det entreprenöriella lärandet.

Vi hoppas få möjlighet att återkomma till några av de teman och exempel som lyftes fram under dagen i separata blogginlägg.

Reflektioner från Sydkorea

Sitter på planet på väg hem efter en surrealistisk vecka i Sydkorea. Från att vi landade i Seoul tidigt på onsdagsmorgonen koreansk tid, vid midnatt svensk tid, till att vi lyfte idag för att resa tillbaka till Sverige har vi blivit mottagna och omhändertagna med en värme som är svår att beskriva med ord. Vi har rest från Seoul vidare till Suncheon och därefter vidare till Daejeon och Daegu innan vi igår kom tillbaka till Seoul för en sista övernattning innan hemresan. Vi har träffat lärare, företagare, professorer, museidirektörer, politiker, lokalbor, med flera som med stolthet har visat oss deras Sydkorea. Vi har skrattat, vi har diskuterat och vi har framför allt försökt att ta in alla de intryck som vi har möts av under veckan. Vi har på många sätt känt oss som ambassadörer för Sverige och har mottagits med stort intresse och nyfikenhet vart vi än har åkt.

Sydkorea, såväl utbildningssystemet som samhället i övrigt, befinner sig i en stark utveckling. Sydkoreanerna som vi har träffat är stolta över sina traditioner och vad de har åstadkommit samtidigt som de är ivriga att ta intryck från andra länder för att nå ännu längre i sin egen utveckling. Alla vi som har varit med på den här resan är djupt imponerade över vad vi har fått se och hoppas att vi ska kunna förmedla det vidare till såväl dem som vi träffar inom ramen för våra arbeten som dem som vi träffar privat.

Ett område där det ser ut att finnas en utvecklingspotential framöver är lärande för hållbar utveckling. Ui Wook Hwang, professor vid Kyungpook National University och ansvarig för projektet Global Teacher’s University berättade i samband med vårt besök där igår att det bedrivs undervisning kring hållbarhet i grundskolan och gymnasiet. Dock saknar högskoleutbildningarna ofta detta perspektiv.

Unga Sociala Entreprenörer hoppas att få återkomma till Sydkorea fler gånger och lära oss ännu mer om deras utbildningssystem. För tillfället ska vi dock försöka att smälta det som vi har fått uppleva under den här resan och undersöka hur vi på bästa sätt kan använda det i samband med vårt fortsatta arbete.