Nu utvärderas entreprenörskap i skolan

Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande ska från och med hösten 2011, enligt skolans styrdokument, genomsyra hela utbildningssystemet. I många skolor påbörjades arbetet långt tidigare. Hur ser då resultatet ut av denna satsning? Skolverket konstaterade 2009 i rapporten Entreprenörskap i skolan – en kartläggning att det finns få utvärderingar av resultatet av skolornas arbete med entreprenörskap. Här står att ”Enkätundersökningen pekar på svårigheterna att utvärdera resultaten av en utbildning som syftar till att främja entreprenörskap och att utveckla ett entreprenöriellt förhållningssätt eftersom det är svårt att fånga resultat av processer.”

Nu påbörjas den första större externa utvärderingen i Sverige. Den 12-13 september 2012 anordnade Ifous ett seminarium som inledning till utvecklingsprogrammet Entreprenöriellt lärande – drivkraft och motivation för framgång i skolan. Detta FoU-programsyftar till att ge skolor stöd i utvecklingsarbetet inom entreprenöriellt lärande. Forskningsprojektet kommer att vara inriktad på att studera sambandet mellan entreprenöriellt lärande och elevers resultat.

Tolv skolhuvudmän och 25 skolor deltar i projektet, liksom forskningsledaren Eva Leffler och doktoranderna Eva-Lena Lindster-Norberg och Monika Diehl från Umeå universitet.  Eva Leffler konstaterade att det finns luckor att fylla i forskningen om entreprenöriellt lärande och bedömning. Även longitudinella studier saknas, något som Ifous FoU-program kan ändra på med sin längd på tre år och fokus på effekterna av elevers lärande och effekter på samhällsutvecklingen.

På europeisk nivå släppte Eurydike-nätverket den 27 mars 2012 en ny tematisk studie kring entreprenörskap i skolutbildning, Entrepreneurship Education at School in Europe. För närvarande arbetar en grupp inom EU-kommissionen, Thematic Working Group on Entrepreneurship Education, med att göra en sammanställning över learning outcomes (’förmågor’) inom entreprenörskapsutbildning inom yrkesutbildning (gymnasial och eftergymnasial) och högre utbildning.

Skolverkets kartläggning från 2009 visar att många skolor bedömer att entreprenörskap i skolan har lett till ett ökat engagemang, kreativitet, inflytande och ansvarstagande hos eleverna; till en ökad samverkan mellan skola och närsamhället; till ett ökat företagande och en större förståelse för företagandets villkor, samt en ökad teknikförståelse.

Unga Sociala Entreprenörer ser fram emot att följa Ifous utvecklingsprogram. Dessutom ska det bli intressant att se hur arbetet med entreprenörskap och entreprenöriellt lärande utvecklas i andra europeiska länder. Slutligen hoppas vi att skolorna får del av alla dessa resultat så att lärdomarna sprids!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s