Välkommen på Lärarbubbel i Malmö 29 mars!

Lärarbubbel0008

Nu kommer Unga Sociala Entreprenörer och vårt Lärarbubbel äntligen till Malmö för första  gången!

Tillsammans med andra engagerade lärare vill vi ge dig tips på hur du kan arbeta med samhällsförändring med dina elever. Vi bjuder på bubbel och tilltugg.

Det är roligt, lärorikt och engagerande att förbättra situationen för någon annan. Genom arbetet utvecklar eleverna sin kreativitet och innovationsförmåga och de tränas i samarbete och ledarskap samtidigt som de lär av varandra och utvecklar kunskaper som är centrala inom utbildningen. Genom att visa barn och ungdomar hur de kan arbeta med socialt entreprenörskap så arbetar vi samtidigt för en hållbar framtid.

Under kvällen kommer det att bjudas på konkreta tips kring hur du som lärare kan arbeta med socialt entreprenörskap med dina elever. Varför lärare? Jo, lärare har det viktigaste och svåraste arbetet av alla, och om vi kan stötta er i ert arbete och ta tillvara er kunskap, engagemang och kraft, så vill vi göra det!

På plats finns Maria Karlsson, Birgit Carlsson och David Zaar från Unga Sociala Entreprenörer. Maria och Birgit kommer att hålla en inspirerande workshop där ni kommer att få utarbeta egna projektidéer och pitcha dessa inför varandra. En liknande workshop passar alldeles utmärkt att hålla för elever.

Programmet för kvällen:
17:30 – Vi bjuder på bubbel och småplock
17:50 – Inledning av Unga Sociala Entreprenörer
18:00 – Lite kort om Socialt entreprenörskap i skolan – vad är det?
18:15 – Workshop och pitch
19:30 – Mingel

Datum: 29 mars, 2017
Tid: 17:30- 20:00
Plats: Suellska Villan, Barkgatan 15, 21 422 Malmö
Anmälan: Svara genom att anmäla er på https://simplesignup.se/event/91556-vaelkommen-paa-laerarbubbel-i-malmoe, senast 22 mars, 2017. Om ni av något skäl inte lyckas anmäla er där är ni välkomna att maila er anmälan till sara@ungasocialaentreprenorer.se

Att komma på våra Lärarbubbel är kostnadsfritt.

Här kan ni se lite bilder från tidigare Lärarbubbel i Stockholm.


www.ungasocialaentreprenorer.se

Studiebesök från Japan

Idag fick vi på Unga Sociala Entreprenörer besök av 35 studenter från Japan som är på studiebesök i Sverige. Studenterna, med sin utbildningsbakgrund inom socialt arbete och psykologi, var här för att lära sig om socialt entreprenörskap och olika sätt att arbeta med det. Med hjälp av en tolk höll vi en presentation om oss och gav konkreta exempel på socialt entreprenörskap, efter det fick alla delta i vår workshop och pitcha sina idéer.

Det var spännande att höra hur studenterna ser på socialt entreprenörskap i den japanska kontexten och vilken typ av problem de anser behöver lösas. Några exempel på problem som de ser i sin omgivning är långa restider till och från universitet, nedskräpning vid universitetsområdet och att studenter som arbetar extra ibland inte får den ersättning som de har rätt till, problem som vi känner väl igen även utifrån en svensk kontext.

Unga Entreprenörers Podcast – Avsnitt 2

Nu har det andra avsnittet av Unga Entreprenörers Podcast äntligen släppts! Maria Karlsson från Unga Sociala Entreprenörer och David Zaar pratar denna gång om att starta företag. Eller varför inte en ideell förening, en stiftelse eller ett initiativ i sociala medier? Möjligheterna är oändliga!

NA Förlag – med visionen att fler ska få tillgång till bra läroböcker

Med jämna mellanrum försöker vi lyfta upp exempel på entreprenörer och företag som drivs av andra värden än att enbart tjäna pengar. Vi kan kalla dem visionärer, sociala entreprenörer eller samhällsentreprenörer. Vad vi kallar dem har mindre betydelse. Det viktigaste är att de i första hand drivs av en vilja att förändra något som de upplever som ett problem i deras omgivning.

Två sådana entreprenörer är Jonas och Johan Paulsson som har grundat NA Förlag. Båda är i grunden lärare som i sitt dagliga arbete har sett hur bristen på bra läroböcker påverkar elevernas möjligheter till lärande. För ett par år sedan bestämde de sig därför för att starta ett förlag som kan erbjuda bra läroböcker för gymnasiet till ett rimligt pris.

Redan 2012 gav förlaget ut en lärobok i entreprenörskap och en i hälsopedagogik. Därefter har man valt att vänta med att ge ut fler böcker för att istället arbeta med att ta fram ett kurspaket för de gymnasiegemensamma ämnena.

– Vi har under de senaste två åren arbetat med att ta fram böcker inom i första hand de gymnasiegemensamma ämnena. Genom våra nätverk har vi fått ihop ett team med kompetenta författare som står bakom texterna. Vi har även tagit hjälp av journalister som har språkgranskat texterna och av småföretagare som har illustrerat böckerna. I dagsläget är 25-30 personer involverade i projektet, berättar Johan

De första två böckerna finansierades med egna medel men Jonas och Johan har under de senaste åren även haft ekonomiskt stöd av Almi som från början har trott på deras idé. När förlaget nu relanseras och kurspaketet för de gymnasiegemensamma ämnena ges ut hoppas de nå en större målgrupp än de nådde med de första två böckerna.

– Vårt mål är samtidigt inte att konkurrera med de andra förlagen om den marknad som redan finns. Vi vill snarare bredda marknaden så att fler elever får tillgång till bra läroböcker, säger Johan

Kursbokspaket

Panelsamtal kring ”Humaniora som entreprenörskap”

För lite drygt en vecka sedan, den 13 mars, deltog Unga Sociala Entreprenörer i ett panelsamtal kring ”Humaniora som entreprenörskap”. Panelsamtalet ägde rum under arbetsmarknadsdagen Hybrid, en arbetsmarknadsdag för humanister och teologer vid Lunds universitet.

En del av samtalet kretsade kring en bredare definition av entreprenörskap. En definition som ser entreprenörskap som något mer än att driva företag. En definition där entreprenörskap snarare ses som ett förhållningssätt till det vi gör och hur vi gör det.

Den bredare definitionen stämmer väl överens med hur det entreprenöriella lärandet beskrivs av Skolverket. Att vara entreprenöriell handlar om att vara nyfiken, att ha tillit till sig själv, att vara kreativ och att ha mod att ta risker. Det handlar om att kunna fatta beslut, kommunicera och samarbeta samt att kunna ta tillvara möjligheter och förändringar för att utveckla och skapa värden. Det är dessa förmågor som det är tänkt att eleverna ska utveckla genom det entreprenöriella lärandet.

Alla som utvecklar entreprenöriella förmågor kommer inte att bli företagare. Det är heller inte det som är meningen. Meningen är snarare att möjliggöra för att nya företag startas samtidigt som redan etablerade företag och andra organisationer får ta del av de entreprenöriella förmågor som framtidens medarbetare utvecklar.

På samma sätt handlar inte ”humaniora som entreprenörskap” i första hand om att humanister och teologer vid Lunds universitet ska starta företag. Snarare handlar det om att stärka deras möjligheter att på egna villkor bidra till samhället.

EY Entrepreneur Of The Year

Igår gick finalen av EY Entrepreneur Of The Year av stapeln i samband med en galamiddag i Blå hallen i Stockholms stadshus. Unga Sociala Entreprenörer var tillsammans med drygt 800 andra personer på plats för att följa finalen. Vi passade även på att samla på oss en hel del inspiration inför ett spännande 2014.

Under kvällen delades fyra priser ut: Årets kvinnliga stjärnskott, Årets manliga stjärnskott, Bästa internationella tillväxt och Entrepreneur Of The Year.

Årets kvinnliga stjärnskott tilldelades Barbara Bergström från Internationella Engelska Skolan i Sverige AB (IES) medan  Årets manliga stjärnskott gick till Johan Hedberg från CLX Networks. Priset Bästa internationella tillväxt delades ut av SEB och gick till Anders Ström som är grundare av Unibet plc.

Den stora höjdpunkten under kvällen var dock då Prins Daniel delade ut priset till vinnaren av kategorin Entrepreneur Of The Year. Priset gick till Erik Arpi från Aktiebolaget Pictura som erbjuder hälsnings- och säsongskort till hela världen. Företaget är det dominerande kortförlaget i Skandinavien. Eftersom Entrepreneur Of The Year är en världsomspännande tävling kommer Erik Arpi att representera Sverige vid världsfinalen i Monte Carlo senare i vår.

Tidigare under dagen igår hölls även ett seminarium där bland annat förutsättningarna för entreprenörskap i Sverige diskuterades. I samband med dessa diskussioner lyftes skolans roll fram. Bland annat betonades vikten av att barn och ungdomar får möjlighet att träna på att vara entreprenöriella i skolan och att kompetenser som behövs för att bli en framgångsrik entreprenör värderas på ett annat sätt än vad de gör i dagens skolsystem. Dessa tankar stämmer väl överens med de mål som är kopplade till det entreprenöriella lärandet. De grundläggande förutsättningarna för en förändring finns med andra ord men vi på Unga Sociala Entreprenörer tror att det kommer att krävas ett långsiktigt arbete för att föra in dessa tankar i den dagliga undervisningen. Det är också först då som vi kommer att se en verklig förändring.

Socialt entreprenörskap med Röda Korsets Ungdomsförbund

Röda Korsets Ungdomsförbund driver just nu projektet Humanitet och Kreativitet i skolan, ett projekt kring socialt entreprenörskap som riktar sig till elever på gymnasiet.

I ett första steg får eleverna möjlighet att under ledning av en representant från Röda Korsets Ungdomsförbund spela ett inspirationsspel som bygger på case om engagemang. Spelet spelas i lag och idén är att under spelets gång gå från research till brainstorming, konceptualisering, planering och kommunikation.

Om eleverna efter spelet vill bygga vidare på och genomföra några av projektidéerna så registrerar de dessa på Röda Korsets skolsajt. De har även möjlighet att under terminen få fortsatt handledning från Röda Korsets Ungdomsförbund och möjlighet att visa sina projekt i samband med gemensamma utställningar. Tanken är att elevernas projekt ska genomföras inom ramen för till exempel Entreprenörskap 100 p eller gymnasiearbetet.

Röda Korsets Ungdomsförbund har inom ramen för projektet även tagit fram ”Handboken för sociala entreprenörer” som är en handbok i att driva projekt.

Mer information om projektet och material finns på Röda Korsets skolsajt.

Socialt entreprenörskap på Vittragymnasiet i Sickla

För tredje året i rad höll Unga Sociala Entreprenörer idag en föreläsning på Vittragymnasiet i Sickla för elever i årskurs 3 på temat socialt entreprenörskap. Skolan, som lägger stort fokus vid påverkan och engagemang, är en skola som vi har samarbetat med sedan vi startade vår verksamhet för drygt två år sedan. Eleverna där har sedan flera år tillbaka, bland annat inom ramen för sina projektarbeten, arbetat med olika typer av sociala entreprenörskapsprojekt.

Några exempel på projekt som eleverna genomförde under förra läsåret är:

  • Stadsplaneringsförslag för Marcusplatsen – En elev tog, med utgångspunkt i Nacka kommuns vision om Marcusplatsens utveckling och kommunens mål för hållbar utveckling, fram ett eget förslag för Marcusplatsens framtid.
  • Jag vet vem jag är – En elev som under gymnasiet genomgått ett könsbyte valde att i sitt projektarbete dokumentera den processen. Han har även skrivit en bok om tiden från barndomen fram till idag.
  • Tjuvjakt på exotiska djur – En elev skrev en uppsats om tjuvjakt på exotiska djur.
  • Poetisk vernissage – En elev arrangerade en poetisk vernissage på folkets hus i Fisksätra. Syftet var dels att väcka intresse för poesi hos unga, dels att visa att man som ung kan göra sin röst hörd genom flera olika medier.

Under det kommande läsåret kommer det bland annat att vara möjligt för ekonomistudenterna i årskurs 3 att driva företag med hållbarhetsinriktning inom ramen för Ung Företagsamhet.

Vi på Unga Sociala Entreprenörer ser fram emot att få fortsätta att följa arbetet på skolan!

Låt dig inspireras av projektet we_change!

I tisdags i förra veckan anordnade projektet we_change tillsammans med Hagainitiativet ett kvällsseminarium på temat ”Våra unga – en kväll för framtiden”. Under kvällen fick vi som deltog lyssna på såväl ungdomar som politiker, forskare och företrädare för näringslivet som delade med sig av sina perspektiv på hållbarhetsfrågan. Vi fick även fundera på vad vi själva kan bidra med i arbetet mot en hållbar framtid.

Seminariet är endast en liten del av projektet we_change, ett projekt som har initierats av Ungdomar AB med målet att inspirera ungdomar till att arbeta för en hållbar framtid.

Projektet består i huvudsak av tre delar:

  • En inspirationsturné
  • En nationell idétävling
  • Ett kunskapslyft för gymnasiet

Inspirationsturnén pågår under 13 dagar i 6 städer med målet att nå 4 500 gymnasieelever och pedagoger. I den nationella idétävlingen har gymnasieelever möjlighet att hjälpa företag och andra organisationer att finna lösningar på verkliga problem. Sveriges gymnasielärare bjuds i samband med turnén även in till att vara med och skapa morgondagens utbildningsmaterial och kunskapslyft för hållbar utveckling.

Unga Sociala Entreprenörer uppmanar alla er som arbetar inom gymnasieskolan att passa på att ta tillvara den här möjligheten! Mer information hittar ni här. Uppdragen i den nationella idétävlingen ligger även ute på Youtube.

Inspiration för hållbara entreprenörer

Har du en affärsidé inom arkitektur, design, foto/konst, litteratur, scenkonst, mode, musik, måltid, media, spel, besöksnäring eller upplevelsebaserat lärande? Då har du fram till den 7 april på dig att skicka in ditt bidrag till Brewhouse affärsidétävling My Mission.

Ta chansen att vinna rådgivning med affärsutvecklare, plats i en inkubator eller hjälp med att ta fram en grafisk profil. Alla får skriftlig feedback från juryn. Det vinnande bidraget  utses främst utifrån följande kriterier: nyskapande, potential, realiserbarhet och hållbar. Vidare finns ett antal tävlingskategorier: Bästa affärsidé, Årets nytänk, Årets gröna idé och Årets bubblare.

Det finns fler möjligheter för dig som vill bidra till en bättre värld: Håll utkik efter we_change – en satsning på hållbar utveckling i gymnasieskolan. Ungdomar.se står bakom detta initiativ som snart lanserar en kampanjsida och drar ut på turné för att engagera, hjälpa lärare och hitta inspirerande material. Flera företag och organisationer är med på turnén som startar i Stockholm den 8 april och sedan fortsätter  till Lidköping, Linköping, Gävle, Göteborg och Malmö. Den 8-9 april har du möjlighet att delta på ett kvällsevent i Stockholm.

Söker du inspiration till nya kreativa idéer som kan bidra till en hållbar värld? Ett tips är att  ta del av nomineringarna till världens största designpris 2013 – Index: Design to Improve Life. Utmaningen för alla som skickar in lösningar är att utveckla hållbara lösningar till globala och lokala utmaningar. Ett exempel är ”Vapur’s  Element Anti-Bottle”  – ett alternativ till PET-flaskan. Antalet nomineringar till årets pris var rekordstort, 1 022 stycken. Vinnaren utses  i juni 2013. Vilken är din favorit?

thumb_read_20120911103512