Sommar och tid för reflektion och kreativitet

I juni för två år sedan, på båtens fördäck, föddes idén om Unga Sociala Entreprenörer. Sommarlovet hade precis börjat, alla prov och uppsatser var rättade och äntligen fanns plats för nya och fria tankar. Jag testade idén på familjen och fick grönt ljus. Den var värd att bygga vidare på och det var en härlig känsla att känna sig entreprenöriell. 

Denna erfarenhet har fått mig att ännu bättre förstå att vår kreativa förmåga behöver uppmuntras och ges plats. Zenita skriver på Gestalhusets blogg att hon möter många människor som upplever att deras kreativitet begränsas på arbetsplatsen, samtidigt som motivationen minskar. Jag tror att många elever upplever samma sak; inte i förskolan och i lägre åldrar, men någonstans på vägen…

Zenita menar att kreativa ledare skapar kreativa miljöer. Varför inte använda sommaren till att bli mer kreativ? Varför inte in bejaka varandras kreativitet och se den som en god kraft? I en uppmuntrande miljö vågar de flesta vara mer spontana och kreativa. Du kan bidra till en tillåtande kultur. På vägen – låt dig inspireras av denna lilla film!

 

 

Utbildning om hållbar utveckling och entreprenörskap

”Utbildning för hållbar utveckling måste tas med i det utkast till ett nytt ramverk efter 2015 som görs i Rio” skriver Hirofumi Hirano, Japans utbildningsminister, Lena Ek, Sveriges miljöminister och Irina Bokova, generaldirektör för Unesco i en debattartikel som publicerats i Sydsvenskan idag.

Jordbävningsdrabbade barn överlevde i Japan i mars 2011 eftersom de lärt sig att skydda sig mot en eventuell jordbävningskatastrof; Lorna Down, litteraturlärare på Jamaica, insåg att ett stort socialt problem på Jamaica, våldet, kunde vävas in i elevernas litteraturstudier och på så sätt kopplas till ungdomarnas verklighet.

Kunskap kan verkligen förändra världen och om den kopplas till verkligheten blir den också mer meningsfull. Att kombinera hållbar utveckling med entreprenörskap innebär att unga människor får utnyttja sin kreativitet och drivkraft till att identifiera hållbarhetsproblem och skapa lösningar.

Eleverna på Påhlmans gymnasium i Stockholm identifierade under våren en rad olika hållbarhetsproblem som de löste med kreativa metoder. Innan det var dags att gå på sommarlov, presenterade de sina idéer framför en jury. En grupp besökte äldre på ett demensboende, genomförde aktiviteter med dem och bloggade om sina erfarenheter. ”Att fånga dagen” var temat och ett av syftena var att anhöriga till dem äldre skulle kunna följa bloggen. En annan grupp hade som idé att anordna klädinsamlingar på skolor och sedan skänka pengarna till hjälpverksamhet – en idé som är hållbar ur flera perspektiv.

”Utbildning kan förändra liv och skapa den framtid vi behöver”, skriver Hirofumi Hirano, Lena Ek, och Irina Bokova. Många lärare behöver också kompetensutveckling om såväl hållbar utveckling som entreprenörskap. Utbildning som ger lärarna verktyg i undervisningen ger många vinnare. Satsa på ett lärarlyft som ger ännu fler lärare kompetensen att sprida kunskap om ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet!

Entreprenöriel…

Entreprenöriella förmågor och etiska perspektiv i turismbranschen

konferensen Entreprenörskap och entreprenöriellt förhållningssätt, som genomfördes i Stockholm den 8-9 maj 2012, berättade gymnasieläraren Anette Onn med stor entusiasm om sitt arbete med att kombinera entreprenörskap och hållbar utveckling, såväl miljömässigt som etiskt. Anette har arbetat inom turismbranschen och när hon blev lärare var det självklart för henne att tänka tillbaka till sitt arbete som reseledare och på kompetenser hon behövde i detta arbete. Förmågan att anpassa dig till olika situationer, självständigt kunna lösa problem och tänka kreativt, var sådana förmågor som Anette ville förmedla till sina elever som läste på turismprogrammet på Fredrika Bremer Gymnasierna.

Dessutom hade Anette reagerat på att hon själv som reseledare kunde leva gott, samtidigt som befolkningen i länderna hon befann sig i, knappast hade tillgång till rent vatten. Hon reagerade på att lokala näringsidkare inte gynnades av turismen när ”All inclusive hotell” växte upp på turistorter. Istället gick turisternas pengar till utländska företag.

I sin undervisning började Anette kombinera dessa olika perspektiv på turismen; dels att turismeleverna behöver utveckla sina entreprenöriella förmågor och dels att de behöver bli medvetna om det etiska perspektivet på turism. Efter tre år med samma klass tycker Anette att hon har nått målet. Eleverna var först livrädda över att få ta så mycket ansvar och över att behöva göra muntliga framträdanden. Men Anette är övertygad om att man som lärare måste börja i årskurs ett på gymnasiet med ett nytt förhållningssätt och nya arbetsmetoder. Eleverna är ofta inte vana vid att vara entreprenöriella, men kommer snart in i det och växer av att få ta mer ansvar.

Anettes elever har startat UF-företag och bland dessa finns en grupp som erbjudit föreläsningar om etiska frågeställningar till reseföretag. Eleverna som driver företaget ”Sensible Tourism UF” har varit framgångsrika och skapat kontakter i näringslivet. Deras affärsidé är att ändra människors resvanor och beteende. De föreläser i skolor och har en extern rådgivare i Jennie Dieleman, författare till boken Välkommen till Paradiset.

Anette Onn tror inte på en pedagogik där eleverna ska läsa sig till kunskap. Istället har hon själv, innan begreppet entreprenöriellt användes i skolans värld, kommit fram till att eleverna lär sig bäst genom upplevelsebaserat lärande och genom att möta verkligheten. I sitt arbete har hon samarbetet mycket med en stor researrangör och även med en lokal turistbyrå. Hon ser också ett positivt resultat av sitt arbete – eleverna är nöjda och lär sig mer. Eleverna knyter kontakter med sin omvärld och utvecklar såväl sina entreprenöriella förmågor, som sin förmåga att tänka hållbart och att reflektera kring en bransch utifrån olika perspektiv.

Anette kommer förstås att fortsätta med det hon brinner för – att kombinera entreprenörskap och hållbar turism.

 


 

Det entreprenöriella lärandet ur elevernas perspektiv

Hur upplever eleverna det entreprenöriella lärandet? Två elever på Vittra gymnasium i Stockholm började planera sitt projektarbete redan i årskurs två. De har själva sina rötter i Afrika och ville göra en film för att komma bort från myten om afrikaner som ”offer”. När de i början av projektet fick en föreläsning av oss på Unga Sociala Entreprenörer, fick de ytterligare inspiration att själva vara entreprenöriella och bidra till en bättre värld. De skaffade sig flera externa rådgivare under projektets gång, bland annat genom Fisksätra Folkets Hus. Dessa trodde på dem, stöttade med att söka stipendier och göra film. Tjejerna fick dessutom ekonomiskt stöd av Nacka kommun till att ordna en gala.

Eleverna beskriver glädjen då de efter en intensiv förberedelsetid kunde åka till Djibouti. Där hade de möjlighet att bo hos släkt och kunde också knyta kontakter med befolkningen. Hem kom de med material till en film och målet att förmedla en bild av glädje och gemenskap som också finns i denna del av världen. Flickorna berättar att de verkligen ville lära känna människorna och ge dem en röst.

Resan och alla möten gjorde ett djupt intryck på tjejerna. De kom dit med svenska referensramar och mötte fattiga barn med framtidshopp. Barnen berättade om att de ville bli chefsläkare, lärare eller advokater.

Eleverna har under åren på Vittra gymnasium arbetat i ämnesövergripande case, men nu fick de möjlighet att gå hela vägen från idé till handling. Det är detta entreprenörskap handlar om, konstaterade eleverna medvetet.

Annica Otterborg belyser i sin doktorsavhandling, Entreprenöriellt lärande: gymnasieelevers skilda sätt att uppfatta entreprenöriellt lärande (2011), just detta – att det som skiljer problembaserat lärande från entreprenöriellt lärande är att det är eleverna själva som tar initiativ i det entreprenöriella lärandet och även knyter externa kontakter. Annica Otterborg säger i en artikel i Svenskt Näringslivs nyhetsbrev Skola & Näringsliv att hon i sin forskning blev förvånad över att eleverna i så hög grad tog makten över sitt lärande. ”De tar tydligt ansvar och tänker bortom det uppenbara, när de inser vilken nytta andra kan ha av deras arbete.” Vidare konstaterade hon att ”Intervjuerna visar att elever tar större ansvar när de vill att det ska bli bra för någon annan än dem själva. Och inte nog med det; när de märker att de inte har alla kompetenser, vänder de sig till andra i sitt nätverk så länge det behövs”.

Eleverna på Vittra var på alla sätt entreprenöriella och bär med sig ovärderliga erfarenheter. Stoltheten fick de på köpet.

”Förena utbildningens kärnuppdrag och gift ihop entreprenörskap och hållbar utveckling”

Detta var ett av förslagen som togs fram idag på WWF:s rådslag i Stockholm med inbjudna personer från den politiska sfären, myndigheter, skola, högskola, företag och organisationer. Ett rådslag hölls om hur skolan ska bli bättre på att kombinera entreprenörskap och lärande för hållbar utveckling och vad olika aktörer kan göra.  Anne Isberg från Unga Sociala Entreprenörer presenterade en utredning, som är gjord på uppdrag av WWF, och som snart kommer att finnas tillgänglig på WWF:s hemsida.

John Holmberg, professor och vicerektor på Chalmers tekniska högskola, samt innehavare av en UNESCO-professur i lärande för hållbar utveckling, förespråkade en lösningsorienterat synsätt och menar att hållbar utveckling skapar mening för eleverna. Han tyckte att entreprenörskap och hållbar utveckling är viktiga för varandra och att man systematiskt bör visa hur de kan giftas ihop.

Svante Bengtsson, vd och grundare till Rehact AB, beskrev hur han som entreprenör haft nytta av såväl teoretisk bildning (varför?), som praktisk utbildning (hur?). Ingela Bursjöö, forskare och pedagog, menade att det är i mötet med verkligheten, exempelvis framför en jury eller i mötet med media, som det händer något med eleverna. Det blir på riktigt, helt enkelt.

Pia Alhäll, verksamhetschef på Porthälla gymnasium, beskrev att skolans arbete måste ta sitt avstamp i vilka elever som vi vill ska gå ut från skolan. I hennes skola är det elever med en positiv världsbild, en social förmåga och en framtidstro, som är målet. Ulrika Carlsson (C) och ledamot i utbildningsutskottet, talade om ”ta-för-sig-samhet” och ville sprida goda exempel på hur entreprenörskap och hållbar utveckling kan giftas ihop.

Mats Lundqvist, ansvarig för Chalmers entreprenörsskola, menade att det inte är någon idé att ägna sig åt en idé som inte är hållbar och gav flera exempel på hållbara företag som utvecklats av studenter på Chalmers och som idag möter stor framgång. Mats Lundqvist och John Holmberg hade också en spännande idé om att utveckla en nationell Think-Tank som tar ansvar för att sprida kunskap kring hur entreprenörskap och hållbar utveckling kan kombineras.

Rådslagen i grupper mynnade ut i idéer om att påverka regeringen att ställa krav på att entreprenörskap och hållbar utveckling kombineras i skolan och att låta Skolinspektionen och Högskoleverket följa upp att så sker. Forskning behöver spridas, begreppen definieras och kompetensutveckling krävs för att få med både lärare och skolledare på tåget. Det finns ett glapp i implementeringskedjan mellan politikernas strategier och beslut och verkligheten i klassrummet. Skolor behöver stöd från kommuner och strukturella förutsättningar; lärarhögskolor behöver förbereda lärare så att de kan förverkliga politiska intentioner. Det handlar om att våga släppa taget, våga misslyckas, om mod att lyfta in estetiken, det kreativa och det tvärvetenskapliga förhållningssättet.

Skolan behöver ge verkliga utmaningar och engagemanget i skolan ska inte bara beroende av eldsjälar. Kanske kan entreprenörskap tillsammans med lärande för hållbar utveckling betonas som en nyckelkompetens inom EU, föreslog en grupp, medan en annan förespråkade ett bredare och mer hållbarhetssinriktat entreprenörskap.

Ett mycket inspirerande rådslag avlutades med en lunchmacka och eftersnack. Nu väntar vi på vem som tar initiativet till en Think-Tank!

Socialt entreprenörskap för nya tillväxtmarknader

Igår, onsdagen den 7 mars, lanserade SE-Forum sitt nya Outreach Program. Programmet som startar den 10 april vänder sig till sociala entreprenörer som fokuserar på nya tillväxtmarknader (emerging markets) och som har en idé som de vill utveckla. Under åtta intensiva veckor kommer entreprenörerna att coachas för att kunna gå från idé till färdigt företag. Sista ansökningsdag är den 19 mars!

Under kvällen presenterades även tre lyckade exempel på sociala entreprenörskapsföretag:

  • Solvatten som erbjuder en billig lösning för vattenrening.
  • Gynius AB som erbjuder en billig lösning för att upptäcka livmoderhalscancer.
  • Peepoople som erbjuder en enklare och billigare sanitetslösning.

Alla dessa företag fokuserar på att förbättra levnadsvillkoren för människor som har mindre resurser och som lever i världens u-länder. De gör detta genom att angripa några av de mest utbredda problemen i dessa länder; bristen på rent vatten, den många gånger bristfälliga sjukvården och de begränsade möjligheterna att sköta sin personliga hygien.

Tre exempel som visar att innovation kan vara en del av lösningen när det gäller att förbättra fattiga människors levnadsvillkor. Och som visar hur viktigt det är med människor som vågar se problemen men som också tar sig an utmaningen att hitta lösningarna.

Skolans roll i att främja miljöinnovation

Många  i Sverige vet idag att det krävs en förändring för att vi ska kunna fortsätta att leva på vår planet under många år framöver. Ändrad livsstil kan ses som en del i den förändringen men ännu bättre tycker säkert många att det skulle vara om vi kunde behålla vår livsstil och samtidigt göra av med mindre resurser.

Är detta möjligt?

Genom miljöinnovation kan vi i alla fall komma en bit på väg mot ett mer hållbart samhälle samtidigt som vi kan behålla en del av vår livsstil.

Så vad är det då som krävs för att vi ska bli mer miljöinnovativa?

WWF publicerade tillsammans med Cleantech Group i veckan en global ranking över hur bra olika länder är på att främja miljöinnovation. Sverige hamnar i detta sammanhang på en tredje plats medan Danmark och Israel hamnar på första respektive andra plats. Samtidigt visar studien att miljöteknik i Sverige och andra mindre ekonomier ofta utvecklas i mindre skala och att det är svårt att få dessa projekt att växa.

Så vad kan skolan bidra med för att stärka miljöinnovationsklimatet i Sverige?

Till att börja med kan skolan bidra med att väcka elevernas intresse för frågor som rör en hållbar utveckling. Den borde också ha möjlighet att väcka ett intresse hos eleverna att lösa de hållbarhetsproblem som vi står inför.

Samtidigt är det viktigt att eleverna får möjlighet att utveckla en tro på sin egen förmåga att kunna påverka samhällsutvecklingen. Här kommer det entreprenöriella lärandet in i bilden.

Slutligen ger goda kunskaper inom de naturvetenskapliga ämnena, matematik och ekonomi ytterligare förutsättningar för att utveckla framtidens miljöinnovationer och för att få dessa projekt att växa. Men låt oss inte börja här! Utan låt oss snarare börja med att väcka elevernas intresse för hållbarhetsfrågorna för att sedan ta vara på detta i den övriga undervisningen.

 

Lycka och socialt entreprenörskap

Kan socialt entreprenörskap bidra till att människor upplever lycka? Ja, entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan syftar ju till att eleverna utvecklar sin kreativitet och förmåga att ta initiativ och ansvar. Samtidigt växer de ungas självtillit och förmåga att gå från idé till handling. Vi tror att just socialt entreprenörskap skapar en extra positiv känsla eftersom unga människor får möjlighet att bidra till en hållbar utveckling.

Lyckoforskaren Bengt Brülde menar att dagens fokusering på det individuella inte är vägen till lycka. Det som skapar meningsfullhet och därmed lycka är då man försöker göra gott utanför den närmaste kretsen: ”Den som arbetar för en bättre värld tillsammans med andra, som gillar att göra det och som i samband med det brukar och utvecklar sina förmågor, en sådan person lever inte bara ett meningsfullt liv, hon är också lyckligare än de flesta”, säger Bengt Brülde.

Jonas Pinzke, vd och grundare till The Good Guys, ställer i en föreläsning på Stockholms universitet frågan om vem som är lyckligast: en afrikansk massaj, en medlem i amishfolket, den grönländske eskimån, en genomsnittlig svensk eller en rik amerikan? Svaret är kanske lite överraskande att lyckonivån är densamma, eftersom var och en anpassar sig till de förutsättningar som råder. Den upplevda lyckan har inte heller ökat nämnvärt under de senaste decennierna, trots ekonomisk tillväxt. Upp till en viss nivå kan konsumtion bidra till vårt välbefinnande, men vi kommer till en gräns där en ökad konsumtion inte gör oss lyckligare. Istället är det livskvalitet som skapar nöjdhet.

I rapporten Klimatomställningen och det goda livet (Naturvårdsverket, 2011) konstaterar forskare från Chalmers och Göteborgs Universitet, John Holmberg, Jörgen Larsson, Jonas Nässén, Sebastian Svenberg och David Andersson, att Sverige och andra industrialiserade länder för att nå tvågradersmålet behöver genomföra omfattande utsläppsminskningar under de närmaste decennierna. De menar att åtgärder som minskat flygande och bilåkande ofta beskrivs på ett negativt sätt i samhällsdebatten.

Forskarna konstaterar att det finns väldigt lite forskning som undersökt det faktiska förhållandet mellan minskade utsläpp och livskvalitet, men poängterar att den forskning som gjorts tyder på att aktiviteter som förknippas med lycka ofta har låg klimatbelastning (exempelvis social samvaro och fysiska aktiviteter).

Forskarna menar att en ökad förståelse för kopplingarna mellan välbefinnande och klimatpåverkan kan innebära att människors inställning till klimatomställningen förändras. En förändrad livsstil kanske tvärtom ökar lyckan och känslan av att bidra till något gott.

Vad säger allt detta? Jo, att aktiviteter vi förknippar med lycka ofta har en låg klimatbelastning och att lycka skapas ur en känsla av meningsfullhet. Att bidra till en bättre värld skapar mening och lycka. Vi tror att engagemang i socialt entreprenörskap är meningsfullt för unga människor och både kan bidra till lycka och till en bättre värld.

Att kombinera entreprenörskap och hållbar utveckling i skolan

Varmt välkomna till vår nya blogg! Vi kommer att skriva om hur entreprenörskap och hållbar utveckling kan kombineras i skolan; vad det innebär att vara social entreprenör och entreprenöriell och hur skolan, näringslivet och organisationer kan arbeta tillsammans för att elever ska känna att det är ”på riktigt” och att de bidrar till en hållbar utveckling. Vi vill vara en blogg som ger utrymme för reflektion, diskussion och fakta.

Entreprenörskap ska ju gå som en ”röd tråd” genom utbildningssystemet, enligt regeringens strategi. Vi är samtidigt mitt i Unescos årtionde för lärande för hållbar utveckling.

Entreprenörskap i skolan handlar dels om ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet, där eleverna får utrymme att ta ansvar, ta initiativ och vara kreativa. Läraren lämnar utrymme för eleverna att gå från idé till handling och vågar lita på processen. Men entreprenörskap handlar också om kunskap att starta och driva företag – det vill säga det vi traditionellt brukar förknippa entreprenörskap med.

Såväl entreprenörskap som lärande för hållbar utveckling kännetecknas av ämnesövergripande arbete, ett demokratiskt arbetssätt, ett verklighetsbaserat lärande, problemlösning, kritiskt tänkande och handlingsberedskap. Vidare är både processen och produkten viktiga.

Både entreprenörskap och lärande för hållbar utveckling har integrerats i skolans styrdokument, men går de att förena? Ja, det anser vi. Entreprenöriella kompetenser krävs för att ta sig an miljöproblem och sociala behov och hållbarhetsperspektivet bör vara självklart i alla entreprenörskapsinitiativ. Detta är grunden för Unga Sociala Entreprenörer. Hoppas att du följer oss!