Reflektioner från Sydkorea

Sitter på planet på väg hem efter en surrealistisk vecka i Sydkorea. Från att vi landade i Seoul tidigt på onsdagsmorgonen koreansk tid, vid midnatt svensk tid, till att vi lyfte idag för att resa tillbaka till Sverige har vi blivit mottagna och omhändertagna med en värme som är svår att beskriva med ord. Vi har rest från Seoul vidare till Suncheon och därefter vidare till Daejeon och Daegu innan vi igår kom tillbaka till Seoul för en sista övernattning innan hemresan. Vi har träffat lärare, företagare, professorer, museidirektörer, politiker, lokalbor, med flera som med stolthet har visat oss deras Sydkorea. Vi har skrattat, vi har diskuterat och vi har framför allt försökt att ta in alla de intryck som vi har möts av under veckan. Vi har på många sätt känt oss som ambassadörer för Sverige och har mottagits med stort intresse och nyfikenhet vart vi än har åkt.

Sydkorea, såväl utbildningssystemet som samhället i övrigt, befinner sig i en stark utveckling. Sydkoreanerna som vi har träffat är stolta över sina traditioner och vad de har åstadkommit samtidigt som de är ivriga att ta intryck från andra länder för att nå ännu längre i sin egen utveckling. Alla vi som har varit med på den här resan är djupt imponerade över vad vi har fått se och hoppas att vi ska kunna förmedla det vidare till såväl dem som vi träffar inom ramen för våra arbeten som dem som vi träffar privat.

Ett område där det ser ut att finnas en utvecklingspotential framöver är lärande för hållbar utveckling. Ui Wook Hwang, professor vid Kyungpook National University och ansvarig för projektet Global Teacher’s University berättade i samband med vårt besök där igår att det bedrivs undervisning kring hållbarhet i grundskolan och gymnasiet. Dock saknar högskoleutbildningarna ofta detta perspektiv.

Unga Sociala Entreprenörer hoppas att få återkomma till Sydkorea fler gånger och lära oss ännu mer om deras utbildningssystem. För tillfället ska vi dock försöka att smälta det som vi har fått uppleva under den här resan och undersöka hur vi på bästa sätt kan använda det i samband med vårt fortsatta arbete.

 

ESD – Call for Action

I år avslutas FN:s decennium för lärande för hållbar utveckling (Education for Sustainable development = ESD) som har pågått mellan 2005 och 2014. Med anledning av det och med anledning av det kommande FN-mötet kring lärande för hållbar utveckling i Aichi-Nagoya i Japan den 10-12 november, anordnades i tisdags en konferens i Uppsala på temat ESD – Call for Action.

Vid konferensen deltog såväl lärare, skolledare och forskare som representanter från ideell och privat sektor. Fokus låg på att i mindre grupper diskutera vilket genomslag lärande för hållbar utveckling har haft i Sverige under de senaste tio åren och formulera rekommendationer till mötet i Aichi-Nagoya. Under förmiddagen fick vi som deltog även möjlighet att lyssna på olika perspektiv kring detta och på eftermiddagen ordnades en paneldebatt. Bland annat presenterades en rapport som Anders Jidesjö vid Linköpings universitet har tagit fram kring hur lärande för hållbar utveckling har implementerats i Sverige.

Unga Sociala Entreprenörer förde vid gruppdiskussionerna fram vikten av att koppla ihop lärande för hållbar utveckling med entreprenöriellt lärande för att undervisningen kring hållbarhetsfrågor ska fokusera på möjligheterna snarare än på problemen. Fokus på möjligheterna var även något som John Holmberg från Chalmers tekniska högskola tog upp under sin presentation i samband med förmiddagspasset då han pratade om utmaningsdriven innovation. Han pratade i samband med detta om olika faser som man går igenom när man börjar titta närmare på de hållbarhetsutmaningar som vi står inför. Han menade att det är viktigt att gå från sorgefasen till den kreativa fasen för att komma vidare från problemen till lösningarna.

Bland de rekommendationer som togs fram under dagen fanns bland annat en tydlig önskan att politiker ska börja engagera sig mer när det gäller implementeringen av lärande för hållbar utveckling. Även skolledningarna uppfattades av många av deltagarna som alltför dåligt insatta och ointresserade av att driva implementeringsarbetet framåt. Många efterfrågade en nationell handlingsplan och det fanns även en tydlig önskan om fortbildning för såväl lärare som exempelvis skolledare.

De förslag som kom fram under dagen kommer nu att bearbetas och bli en del av de rekommendationer som Sverige kommer att skicka med till FN-mötet i Aichi-Nagoya. Den 27 augusti kommer ytterligare ett seminarium att äga rum, denna gång på Rosenbad. Då är förhoppningen att fler politiker ska komma men även representanter från de grupper som fanns på plats i tisdags. Unga Sociala Entreprenörer ser fram emot att följa det fortsatta arbetet!

För mer information om lärande för hållbar utveckling, se exempelvis SWEDESD (Swedish International Centre of Education for Sustainable Development).

we_change 2014

I måndags var Unga Sociala Entreprenörer på plats när projektet we_change höll sitt kvällsseminarium i Stockholm på temat ”ungas förändringskraft”. På plats fanns även representanter från såväl privat som offentlig och ideell sektor.

we_change är ett projekt som sedan ett par år tillbaka drivs av Ungdomar.se. Tidigare år har det i första hand riktat sig till gymnasieelever men i år har även lärare och annan skolpersonal som arbetar på gymnasiet varit en målgrupp. Det har därför bland annat tagits fram en lärarsajt där lärare kan hitta material och inspiration till sin undervisning. Lärarna har även fått möjlighet att ta del av kompetensutveckling i samband med en specifik lärarturné.

Målsättningen med projektet är att inspirera eleverna och öka deras förståelse för hållbar utveckling. Samtidigt vill man göra det lättare för lärare och annan skolpersonal att arbeta med dessa frågor.

Under 2014 har projektet besökt sju svenska städer: Stockholm, Malmö, Göteborg, Gävle, Falun, Lidköping och Linköping. Flera tusen elever har deltagit i de events som har anordnats i de olika städerna och hundratals lärare har fått ta del av kompetensutveckling kring lärande för hållbar utveckling och entreprenörskap. I varje stad har det även anordnats ett kvällsseminarium dit såväl privata som offentliga och ideella aktörer har bjudits in. Det var ett av dessa seminarier som Unga Sociala Entreprenörer deltog vid i måndags.

Under kvällen fick vi som hade kommit dit möjlighet att till en början lyssna till två av inspiratörerna från turnén, Milad Mohammadi och Sofia Lindman. Vi fick därefter möjlighet att lyssna till en ungdomspanel bestående av Dana Pourkomeylian (grundare av U.T.O.P.I), Victor Ganguly (social entreprenör) samt Emma Nykvist (aktiv i Greenpeace). Avslutningsvis fick vi även ställa frågor till en panel bestående av representanter från fyra av de organisationer (Coca-Cola, Myrorna, Fortum och IKEA) som har varit involverade i årets turné.

Unga Sociala Entreprenörer hoppas att det här initiativet får leva kvar i ytterligare flera år. Det är ett initiativ som behövs av den anledningen att det ger fler lärare möjlighet att integrera hållbarhetsfrågorna i sin undervisning. Men det är kanske framför allt ett initiativ som behövs av den anledningen att det ger eleverna en hoppfull bild av framtiden, en framtid där de som individer och tillsammans med andra kan göra skillnad.

 

Milad Mohammadi föreläser under we_change 2013.

Klicka på bilden för att se Milad Mohammadi föreläsa under we_change 2013.

 

Sveriges mest hållbara varumärke 2014

IMG_0033Igår sent på eftermiddagen korades ”Sveriges mest hållbara varumärke 2014” vid en prisutdelning på Waterfront Congress Centre i
Stockholm. Utmärkelsen bygger på svaren från 24 000 konsumenter som har fått tycka till om 633 nordiska varumärken inom 20 olika branscher. Undersökningen genomförs årligen sedan några år tillbaka av företaget Sustainable Brand Insight som arbetar med hållbart varumärkesbyggande.

För att utses till Sveriges mest hållbara varumärke behöver man som företag uppfattas av konsumenterna som en aktör som tar såväl ett socialt som ett miljömässigt ansvar. Det företag som tog hem utmärkelsen 2014 var Lantmännen men högt upp i rankingen kommer även Coop, IKEA, ICA och Saltå Kvarn. Hela rapporten med resultaten för de svenska bolagen går att ta del av här.

En fråga som man kan ställa sig och som också skulle kunna ligga till grund för en spännande diskussion i klassrummet är varför just dessa varumärken uppfattas som mest hållbara av de tillfrågade konsumenterna. Det kan även vara intressant att diskutera kring huruvida en hög placering i rankingen betyder att företaget i fråga verkligen är bäst på att ta ett miljömässigt och socialt ansvar. Hur kan man mäta effekterna av vad ett företag gör inom hållbarhetsområdet? Och hur bedömer man hur ett företags hållbarhetsarbete förhåller sig till företag inom samma och andra branscher?

Socialt entreprenörskap med Röda Korsets Ungdomsförbund

Röda Korsets Ungdomsförbund driver just nu projektet Humanitet och Kreativitet i skolan, ett projekt kring socialt entreprenörskap som riktar sig till elever på gymnasiet.

I ett första steg får eleverna möjlighet att under ledning av en representant från Röda Korsets Ungdomsförbund spela ett inspirationsspel som bygger på case om engagemang. Spelet spelas i lag och idén är att under spelets gång gå från research till brainstorming, konceptualisering, planering och kommunikation.

Om eleverna efter spelet vill bygga vidare på och genomföra några av projektidéerna så registrerar de dessa på Röda Korsets skolsajt. De har även möjlighet att under terminen få fortsatt handledning från Röda Korsets Ungdomsförbund och möjlighet att visa sina projekt i samband med gemensamma utställningar. Tanken är att elevernas projekt ska genomföras inom ramen för till exempel Entreprenörskap 100 p eller gymnasiearbetet.

Röda Korsets Ungdomsförbund har inom ramen för projektet även tagit fram ”Handboken för sociala entreprenörer” som är en handbok i att driva projekt.

Mer information om projektet och material finns på Röda Korsets skolsajt.

Spännande projekt på Skogshagaskolan under hösten

I förra veckan gick startskottet för ett spännande samarbete mellan Unga Sociala Entreprenörer och Skogshagaskolan i Västervik. Under hösten ska lärarna på skolan stärka sin kompetens inom området entreprenöriellt lärande med ett extra fokus på hur man kan kombinera entreprenöriellt lärande med lärande för en hållbar utveckling. Unga Sociala Entreprenörer kommer att vara med och stötta skolan i den processen.

Som ett första steg anordnades i förra veckan en utbildningsdag för lärarna. Dagen inleddes med en introduktion till vad entreprenöriellt lärande och lärande för en hållbar utveckling innebär och hur man kan arbeta med dessa. Efter lunch fick ett antal lärare vara med i en idéprocess där de fick ta fram egna idéer kring hur de skulle kunna arbeta mer entreprenöriellt. Idéprocessen resulterade i ett tiotal idéer som lärarna nu kommer att vidareutveckla på egen hand.

Den 28 oktober kommer Unga Sociala Entreprenörer att komma tillbaka till skolan för att följa upp arbetet med idéerna och för att stötta lärarna i att komma vidare i processen. Målet är att ett antal konkreta projekt ska genomföras under året och att lärarna även ska utveckla ett entreprenöriellt förhållningssätt till sin undervisning.

Och för er som har svårt att säga entreprenöriellt lärande utan att staka er så genererade utbildningsdagen en lösning även på det problemet. Begreppet går numera under förkortningen EPL.

Intressanta kurser på Folkuniversitetet under hösten

För den som är intresserad av socialt entreprenörskap, Corporate Social Responsibility (CSR) eller kreativa processer ges under hösten 2013 ett antal intressanta kurser inom ramen för Folkuniversitetet.

Kursen Socialt entreprenörskap – Business for good vänder sig till personer som vill få en inblick i vad socialt entreprenörskap är.

Kursen CSR – företagens samhällsansvar ger en övergripande kunskap om vad CSR innebär. Kursen passar den som vill få en inblick i området och förstå vilka delar som ingår och hur företag praktiskt kan arbeta med CSR.

Två kurser som passar för den som vill utveckla sitt arbete med kreativa metoder är Projektledning enligt kaospiloterna och Kreativitet och idéutveckling.

Samtliga dessa kurser går i Stockholm men om man går in på www.folkuniversitetet.se så går det även att söka efter kurser i andra delar av Sverige.

Socialt entreprenörskap på Vittragymnasiet i Sickla

För tredje året i rad höll Unga Sociala Entreprenörer idag en föreläsning på Vittragymnasiet i Sickla för elever i årskurs 3 på temat socialt entreprenörskap. Skolan, som lägger stort fokus vid påverkan och engagemang, är en skola som vi har samarbetat med sedan vi startade vår verksamhet för drygt två år sedan. Eleverna där har sedan flera år tillbaka, bland annat inom ramen för sina projektarbeten, arbetat med olika typer av sociala entreprenörskapsprojekt.

Några exempel på projekt som eleverna genomförde under förra läsåret är:

  • Stadsplaneringsförslag för Marcusplatsen – En elev tog, med utgångspunkt i Nacka kommuns vision om Marcusplatsens utveckling och kommunens mål för hållbar utveckling, fram ett eget förslag för Marcusplatsens framtid.
  • Jag vet vem jag är – En elev som under gymnasiet genomgått ett könsbyte valde att i sitt projektarbete dokumentera den processen. Han har även skrivit en bok om tiden från barndomen fram till idag.
  • Tjuvjakt på exotiska djur – En elev skrev en uppsats om tjuvjakt på exotiska djur.
  • Poetisk vernissage – En elev arrangerade en poetisk vernissage på folkets hus i Fisksätra. Syftet var dels att väcka intresse för poesi hos unga, dels att visa att man som ung kan göra sin röst hörd genom flera olika medier.

Under det kommande läsåret kommer det bland annat att vara möjligt för ekonomistudenterna i årskurs 3 att driva företag med hållbarhetsinriktning inom ramen för Ung Företagsamhet.

Vi på Unga Sociala Entreprenörer ser fram emot att få fortsätta att följa arbetet på skolan!

Låt dig inspireras av projektet we_change!

I tisdags i förra veckan anordnade projektet we_change tillsammans med Hagainitiativet ett kvällsseminarium på temat ”Våra unga – en kväll för framtiden”. Under kvällen fick vi som deltog lyssna på såväl ungdomar som politiker, forskare och företrädare för näringslivet som delade med sig av sina perspektiv på hållbarhetsfrågan. Vi fick även fundera på vad vi själva kan bidra med i arbetet mot en hållbar framtid.

Seminariet är endast en liten del av projektet we_change, ett projekt som har initierats av Ungdomar AB med målet att inspirera ungdomar till att arbeta för en hållbar framtid.

Projektet består i huvudsak av tre delar:

  • En inspirationsturné
  • En nationell idétävling
  • Ett kunskapslyft för gymnasiet

Inspirationsturnén pågår under 13 dagar i 6 städer med målet att nå 4 500 gymnasieelever och pedagoger. I den nationella idétävlingen har gymnasieelever möjlighet att hjälpa företag och andra organisationer att finna lösningar på verkliga problem. Sveriges gymnasielärare bjuds i samband med turnén även in till att vara med och skapa morgondagens utbildningsmaterial och kunskapslyft för hållbar utveckling.

Unga Sociala Entreprenörer uppmanar alla er som arbetar inom gymnasieskolan att passa på att ta tillvara den här möjligheten! Mer information hittar ni här. Uppdragen i den nationella idétävlingen ligger även ute på Youtube.

Inspiration för hållbara entreprenörer

Har du en affärsidé inom arkitektur, design, foto/konst, litteratur, scenkonst, mode, musik, måltid, media, spel, besöksnäring eller upplevelsebaserat lärande? Då har du fram till den 7 april på dig att skicka in ditt bidrag till Brewhouse affärsidétävling My Mission.

Ta chansen att vinna rådgivning med affärsutvecklare, plats i en inkubator eller hjälp med att ta fram en grafisk profil. Alla får skriftlig feedback från juryn. Det vinnande bidraget  utses främst utifrån följande kriterier: nyskapande, potential, realiserbarhet och hållbar. Vidare finns ett antal tävlingskategorier: Bästa affärsidé, Årets nytänk, Årets gröna idé och Årets bubblare.

Det finns fler möjligheter för dig som vill bidra till en bättre värld: Håll utkik efter we_change – en satsning på hållbar utveckling i gymnasieskolan. Ungdomar.se står bakom detta initiativ som snart lanserar en kampanjsida och drar ut på turné för att engagera, hjälpa lärare och hitta inspirerande material. Flera företag och organisationer är med på turnén som startar i Stockholm den 8 april och sedan fortsätter  till Lidköping, Linköping, Gävle, Göteborg och Malmö. Den 8-9 april har du möjlighet att delta på ett kvällsevent i Stockholm.

Söker du inspiration till nya kreativa idéer som kan bidra till en hållbar värld? Ett tips är att  ta del av nomineringarna till världens största designpris 2013 – Index: Design to Improve Life. Utmaningen för alla som skickar in lösningar är att utveckla hållbara lösningar till globala och lokala utmaningar. Ett exempel är ”Vapur’s  Element Anti-Bottle”  – ett alternativ till PET-flaskan. Antalet nomineringar till årets pris var rekordstort, 1 022 stycken. Vinnaren utses  i juni 2013. Vilken är din favorit?

thumb_read_20120911103512