Kreativitet & teknik på Vattenhallen Science Center

För mer än ett halvår sedan fick vi en förfrågan från Vattenhallen Science Center i Lund om vi skulle kunna ta fram ett upplägg för en sommarworkshop för ungdomar i åldrarna 14-19 år. Den 22 juni till 3 juli fanns vi på plats på Vattenhallen för att pröva konceptet.

2015-06-26 14.47.30Under två kreativa veckor fick vi möjlighet att arbeta med två olika grupper med ungdomar. Vi träffade varje grupp i en vecka och blandade under den tiden samarbetsövningar med brainstormingövningar, idéutveckling och modellbyggande. Varje vecka avslutades med att ungdomarna fick presentera sina idéer för varandra och för oss ledare.

Den första veckan stod vardagsproblemen i fokus och ungdomarna tog fram lösningar kring problem såsom:

  • att bussen åker förbi hållplatsen där man står och väntar2015-06-26 14.48.19
  • att vissa uttag drar el även om de inte används
  • att det lätt blir fullt i garderoben hemma samtidigt som det är jobbigt att behöva vika ihop kläderna
  • att ett paraply sällan skyddar helt mot regn

Den andra veckan stod miljöfrågorna i fokus och ungdomarna valde att fokusera på hållbara transportlösningar.

Ungdomarna fick själva välja vilka problem de ville fokusera på och vilka lösningar de ville utveckla. Vi ledare fanns på plats som ett stöd samtidigt som vi plockade in samarbetsövningar och braistormingövningar när vi upplevde att det behövdes. Vi såg även till att det material som ungdomarna ville ha när de byggde sina modeller fanns på plats, detta var kanske en av våra viktigaste uppgifter under slutet av veckan.

2015-06-26 14.47.50Genom utvärderingen som vi gjorde i slutet av varje vecka fick vi veta att ungdomarna var väldigt nöjda med sommarworkshopen och att det som uppskattades mest var den frihet som de upplevde att de fick. Några uttryckte samtidigt en osäkerhet kring vad de egentligen hade lärt sig under veckan. Detta speglar en av utmaningarna med det entreprenöriella lärande, att det fokuserar på en kunskapsutveckling som är svårare att sätta fingret på, som är svårare att mäta. För medan vissa av ungdomarna var osäkra på om de hade lärt sig något nytt under veckan såg vi en enorm utveckling i båda grupperna när det gäller samarbetsförmåga, självständighet, kreativitet, förmågan att ta initiativ m.m. En av de frågor som vi tar med oss från våra veckor på Vattenhallen är därför hur vi synliggör den här kunskapsutvecklingen.

Konsten att ta ett steg tillbaka

2015-06-24 12.44.36I måndags körde vi igång den första veckan med workshopen Kreativitet & teknik – entreprenörskap vid Vattenhallen Science Center i Lund.

Jag hade inför veckan tagit fram ett ambitiöst program med samarbetsövningar och kreativitetsövningar. Planen var att deltagarna under den första dagen skulle formulera ett gemensamt problem som de sedan skulle hitta olika lösningar på. På så sätt skulle de få möjlighet att se hur man kan angripa ett problem från olika håll. Veckan skulle avslutas med att deltagarna pitchade sina idéer inför varandra och inför oss ledare.

2015-06-25 14.24.27Redan efter den första dagen insåg jag att det inte var meningsfullt att försöka enas om ett gemensamt problem. Inte för att det var omöjligt utan för att jag insåg att det skulle ta död på en del av kreativiteten och lusten hos deltagarna. Den andra dagen valde jag även att ta ett kliv tillbaka och istället för att köra på med organiserade kreativitetsövningar lät jag deltagarna arbeta fritt med de problem och de lösningar som de hade kommit fram till.

Att ta ett kliv tillbaka upplever jag som den kanske största utmaningen när jag leder en grupp, oavsett om det handlar om ungdomar eller vuxna, om jag gör det i min roll som lärare eller i min roll som ledare i andra sammanhang. Samtidigt har jag aldrig varit med om att det, när jag väl har känt att det är dags att ta ett kliv tillbaka, har lett till ett negativt resultat, snarare tvärtom.

2015-06-25 13.17.42I utvärderingen från den första veckan lyftes friheten fram som en av de bästa sakerna med workshopen. Att ungdomarna fick komma på ett eget problem som de sedan försökte hitta en lösning på var det som uppskattades mest. På många sätt följde vi även den planering som jag hade tagit fram från början, men vi gjorde det med hänsyn till ungdomarnas behov. Vi lade in samarbetsövningar och kreativitetsövningar en stund i början på varje dag och vi avslutade veckan med att deltagarna under odramatiska former fick pitcha sina idéer inför en ”enväldig jury” bestående av oss ledare.

Nästa vecka är vi redo att ta emot ännu en grupp ungdomar vid Vattenhallen Science Center i Lund. Vi ser fram emot det!

Maria Karlsson, grundare Unga Sociala Entreprenörer

Unga Entreprenörers Podcast – Avsnitt 2

Nu har det andra avsnittet av Unga Entreprenörers Podcast äntligen släppts! Maria Karlsson från Unga Sociala Entreprenörer och David Zaar pratar denna gång om att starta företag. Eller varför inte en ideell förening, en stiftelse eller ett initiativ i sociala medier? Möjligheterna är oändliga!

Nobelgymnasiet i Karlstad bygger en hållbar framtid

55 elever i årskurs 3 på bygg-och anläggningsprogrammet vid Nobelgymnasiet i Karlstad har under läsåret deltagit i ett ämnesövergripande projekt kring hållbar utveckling. Projektet har genomförts av lärare i naturkunskap och yrkesämnet.

Projektet startade under höstterminen med ett energitema i naturkunskapen där bland annat en yrkeskunnig entreprenör i byggbranschen kom till skolan och berättade för eleverna om energi- och klimatsmart byggande. Eleverna fick sedan i uppgift att redogöra för olika energikällor och lösningar på bland annat el och uppvärmning till olika typer av boenden.

Under vårterminen genomfördes ett ämnesövergripande arbete där eleverna i både naturkunskapen och Noblgymnasiet bygger en hållbar framtidyrkesämnet fokuserade på hållbar utveckling. De fick i uppgift att ta reda på hur olika länder påverkar och påverkas av klimatförändringar och hur deras sociala och ekonomiska förutsättningar ser ut. Eleverna redovisade sina arbeten inför varandra och presenterade sina slutsatser i form av vykort. I yrkesämnet undersökte eleverna hur de bland annat kan tänka kring materialval för att bidra till en hållbar utveckling. Under vårterminen har man även haft besök av representanter från Rådrummet som har pratat om avfallshantering och av Fairtrade som bland annat har erbjudit en workshop.

Projektet avslutades med en utställning i skolans centralhall under rubrikerna Nobelgymnasiet – bygger en hållbar framtid och Earth Week på Nobelgymnasiet. Där sattes elevernas vykort upp och material och texter kring hållbar utveckling i yrkesämnet visades upp.

Förhoppningen är att eleverna ska se en röd tråd i undervisningen och få förståelse för vilken betydelse de val de gör, såväl som privatpersoner som inom ramen för deras yrke, har för en hållbar utveckling.

Uppgifterna som eleverna har haft att utgå ifrån finns att hämta här:

Energiuppgift BA12

Earth Weeks BA12

Här finns även exempel på de vykort som eleverna skrev:

Vykort från Colombia

Vykort från Kina

Vykort från Sydpolen

Premiär för Lärarbubbel!

I onsdags var det premiär för Unga Sociala Entreprenörers Lärarbubbel. Planen är att vi ska anordna dessa event en gång per termin för att ge lärare som är intresserade av socialt entreprenörskap möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra och med oss på Unga Sociala Entreprenörer. Vi hoppas även kunna bidra med inspiration genom att lyfta upp exempel på hur man kan arbeta med socialt entreprenörskap i skolan och genom att bjuda in sociala entreprenörer som berättar om sina erfarenheter.

Vid onsdagens Lärarbubbel berättade Ragnar Åsbrink från Skolverket om hur han ser på det entreprenöriella lärandet och dess framtid. Han delade även med sig av sin syn på hur det entreprenöriella lärandet kan kopplas till lärande för hållbar utveckling. Dessutom berättade han att det inför nästa läsår återigen kommer att vara möjligt att söka utvecklingsmedel för kompetensutveckling inom entreprenörskap och entreprenöriellt lärande. Läs mer om detta på Skolverkets hemsida. Vill man så kan man även söka utvecklingsmedel för kompetensutveckling inom socialt entreprenörskap. Sista ansökningsdag är 18 maj.

Deltagarna fick under kvällen även lyssna på Birgit Carlsson som arbetar som lärare på Viktor Rydbergs Gymnasium och som även är en del av Unga Sociala Entreprenörers team. Hon berättade om sina erfarenheter kring att arbeta med socialt entreprenörskap i skolan och lyfte upp exempel på elever som på olika sätt har valt att utveckla och involvera sig i entreprenöriella projekt. Mot slutet av kvällen lät hon deltagarna utarbeta egna projektidéer och pitcha dessa inför varandra. Birgits presentation från kvällen hittar ni här.

Tack för en fantastisk kväll!

Tack för en fin premiär av Lärarbubbel!

Det finns inget bättre än engagerade positiva lärare! Och ett rum fyllt av engagemang inspirarar oss och motiverar oss att fortsätta! Tack!

Vi lovade att lägga upp presentationen – här kommer den! (något redigerad)

SE i skolan

Har ni frågor, vill ha stöd och hjälp att starta upp socialt entreprenörskap i skolan? Kontakta oss gärna, vi hjälper gärna till!

E-post: info@ungasocialaentreprenorer.se

Telefon: 073 027 19 61

Vi hoppas att detta var början på en fin tradition!

Socialt entreprenörskap i skolan – Hur?

Hur kan man som lärare arbeta med socialt entreprenörskap i skolan? På vilket sätt är det just socialt och inte bara entreprenöriellt och vilka möjligheter och svårigheter kan man stöta på? Vi har tidigare skrivit om det entreprenöriella förhållningssättet.  Det handlar om att lärandet sker bäst när man själv är aktiv och gör något på riktigt, och det ska dessutom skapa värde för någon. Men frågan är bara hur vi lärare kan göra detta utifrån de förutsättningar som vi har idag.  

Den inspelade presentationen är från en konferens om entreprenöriellt lärande på Skolverket i januari 2015 och som anordnades av Stockholms universitet. https://www.youtube.com/watch?v=ZBG8hThGmi8

 SE presentation

Entreprenörskap + hållbar utveckling = socialt entreprenörskap

 Unga Sociala Entreprenörer har tillsammans med lärare på kursen entreprenöriellt lärande vid Stockholms universitet utvärderat möjligheterna med ett entreprenöriellt förhållningssätt i skolan. Vi som gjorde undersökningen arbetar på olika skolor och i olika skolformer och program. Vårt gemensamma intresse som pedagoger är att vi vill hitta metoder som ger våra barn och ungdomar möjligheten att växa som individer och utveckla kompetenser som förbereder dem inför en föränderlig arbetsmarknad och en osäker framtid.

Men hur skapar man värde för någon, och vad betyder det egentligen? Vi beslöt oss för att försöka starta upp projekt på våra respektive skolor, där eleverna är aktörer och pådrivande för en verklig samhällsförändring.

Genom att sätta socialt framför entreprenörskap så riktas elevernas projekt mot något samhällsförbättrande. Det blir projekt för att göra världen lite bättre, inte bara för sig själv utan även för andra och se att man kan drivas utan att tjäna pengar. Samtidigt utvecklar eleven förmågor som t. ex samarbetsförmåga, analysförmåga, kreativitet och ges möjlighet att reflektera över sitt eget arbete och sin roll i gruppen.

Vår definition av socialt entreprenörskap är enkel – att genom entreprenöriellt förhållningsätt få eleverna att aktivt samarbeta för en förbättring av en samhällsfråga eller ett samhällsproblem.

Efter att projekten genomförts samanställde vi resultaten. Vi utgick ifrån att utvärdera möjligheter, vår roll som lärare, svårigheter samt strukturell påverkan med ett entreprenöriellt förhållningssätt i skolan.

ist2_5533731-islam-symbol Projektet ”Likheter mellan Islam och Kristendom” omfattade elever med muslimsk bakgrund i åk 2 i grundskolan som läser svenska som andraspråk. Tillsammans med religionsläraren planerades ett projekt som kunde presenteras i religionskursen där eleverna går. Ett problem är motsättningar mellan religioner och de bestämde sig för att arbeta med likheter mellan islam och kristendom. Förhoppningen var att likheterna skulle bli tydliga och förståelsen mellan olika grupper skulle öka.

Eleverna hade aldrig använt datorn för att söka information förut, de gick till bibliotek och lånade böcker och såg dokumentärer. Alla likheter antecknades noga. Lärarna upplevde att eleverna var mer fokuserade och motiverade än normalt trots svårigheter med språket, koncentrationssvårigheter och dyslexi.  Förutom nya kunskaper utifrån sin forskning lärde sig eleverna hur man använder datorn, klipper och klistrar in dokument och hur man skapar presentationer. De var mycket noggranna eftersom deras power point skulle visas upp inför klassen. Vid redovisningen stod eleverna som ”experter” i frågan och kunde visa all sin kunskap för sina klasskompisar. De blev mycket väl bemötta och efter 30 minuters diskussion med intresserade klasskamrater fick läraren bryta för rast. Både de elever och lärare som var inblandade lärde sig mycket av varandra.

earth

Projektet ”Tänk globalt agera lokalt” syftade till att få eleverna i åk 2 i gymnasiet att engagera sig i klimat och energifrågor för kurserna kemi 1, naturkunskap 1b. Elevernas projektplaner skapades under en kickoff i aulan och eleverna utgick ifrån på vilket sätt de själva påverkar det globala problemet, eller hur problemet påverkas i skola och kommun. De fick två veckor på sig att gå från idé till handling och fick därefter utvärdera sina projekt. Det var enormt fina idéer som tog sin form i verklig handling, som skapandet av en bilpool för samkörning till och från skolan, förslag på pant på batterier (som faktiskt sen togs upp i jordbruksutskottet), återvinning och byte till grön el i skolan samt påtryckning på politiker i kommunen för bättre och enklare återvinning.

Responsen från eleverna var mycket god. De har under processen fått lära sig om projektledning och strategiska analysverktyg, hur man pitchar och på bästa sätt kommunicerar sin idé. De har lärt sig hur man skapar infografics, och de har bland annat reflekterat kring gruppdynamik och ledarskap.

Eleverna var dock upprörda över bristen på lärare. Det var helt enkelt för få lärare som var med och drev igenom projektet och bedömde rapporterna. Detta ledde till att de inte kunde bedömas i fler ämnen. Eleverna ville själva att deras projekt skulle bedömas i samhällskunskap, svenska, entreprenörskap och engelska. De hade även gärna sett att de fått mer tid till sitt förfogande. Några elever var ledsna att detta inte var det normala arbetssättet och många – ca hälften skulle om möjligheten gavs gärna driva sociala entreprenörskapsprojekt som gymnasiearbete. Lärarna var nöjda då detta var ett sätt att motivera och konkretisera ämnena kemi och naturkunskap och samtidigt uppnå kraven om hållbar utveckling som är tydliga i kurserna. De vill upprepa och bredda projektet nästa gång. Förhoppningsvis med fler kurser inblandade.

 

cafe.full

Projektet ”Elevcafé” blev en succé, inte bara av eleverna som medverkade, utan bland andra elever samt lärare och caféet lever vidare än idag.

Det främsta problemet hade varit att få eleverna på yrkesprogrammet att nå de teoretiska målen i kursen entreprenörskap och utveckla en förståelse för varför man behöver teoretiska kunskaper. Eleverna behövde träna på att samarbeta med olika personer och inte bara de klasskamrater de är vana att arbeta med. Fokus för kursen var att förstå hur en organisation kan påverkas beroende på vilket ledarskap som utövas och hur grupper och kulturer påverkar en organisation. Dessutom sakndes det en träffpunkt på skolan och eleverna hade önskat att få göra något som bidrar till en ökad trivsel i skolan.

Tillsammans med eleverna bestämde sig läraren för att starta ett elevcafé som drevs under ett par veckor. Resultatet gick över förväntan, trivseln ökade, och caféet blev mycket populärt inte bara bland elever utan även bland lärarna. De elever som tidigare varit ointresserade av skolan överlag fick nu chansen att visa sidor som de aldrig tidigare visat både för lärare och klasskamrater och nådde kunskapsmålen i kursen utan problem. Caféet blev så saknat att ett nytt startades igång efter APL.

Resultat:

Det som vi kunde se utifrån våra projekt var att eleverna blev mer motiverade och skoltrötta elever fick ny energi då de fick jobba med något projekt som faktiskt mynnade ut i något verklighetsbaserat och som de kunde förstå och se att det bidrog till något mer livslångt än bara att spotta ur sig givna svar som endast läraren ser och bedömer. Men även de flesta elever som presterar mycket starkt i skolan upplevde projekten som givande och meningsfulla och de lärde sig mycket i arbetsprocessen.

Rollen som lärare blir mer handledande. Det är eleverna själva som driver på utvecklingen och resultatet är ovisst för både lärare och elever.  Istället för att arbeta med kurserna som ett mål i sig så är blir kursen istället ett medel för att utveckla elevernas förmågor. Det kan kännas riskabelt att inte ha kontrollen och det är inte glasklart hur det kommer kunna bedömas. Det blir en balansgång mellan elevernas kreativa frihet och ansvarsförmåga och lärarens behov av struktur för att kunna bedöma.

De främsta svårigheterna som vi ser är att det entreprenöriella förhållningssättet ses som ett tillfälligt projekt bland andra och priorieteras ofta bort till fördel för t.ex läs- och mattelyftet. Det saknas intresse bland lärare att förändra sitt förhållningssätt och man ser detta som en modefluga som snart kommer försvinna. I de flesta fall beror detta på okunskap bland kollegor och att det inte finns något starkt stöd uppifrån. Det finns oftast inte någon tid att ämnesintegrera och planera utifrån ett nytt förhållningssätt.

Överlag kan vi säga att strukturen på skolorna inte påverkats nämnvärt av vårt arbete. Det har mer funnits ett intresse av projekten men då mer från kollegor som varit nyfikna.

Slutsats

Så vad har vi lärt oss av detta projekt? Är entreprenöriellt lärande en motiverande metod och hur fungerar det tillsammans med hållbar utveckling?

Vad vi själva sett är att ett entreprenöriellt förhållningssätt är positivt särskilt för elever som saknar motivation. Men även de elever som det går bra för och som har knäckt skolkoden har mycket att hämta. Utifrån ett elevperspektiv är det nästan bara positivt. Och det är roligt, både för elever och lärare. Eftersom läraren intar en mer handledande roll så skulle detta kunna betyda att arbetsbördan skulle kunna minska. Vi lärare har också upptäckt att vi faktiskt delvis arbetat entreprenöriellt fast vi inte visste det.

eldsjäl

Vi har även insett hur viktigt det är med stöd från skolledning och kollegor. Ofta är det en ensam lärare som på eget initiativ intresserar sig för arbetsformen och testar själv fram olika metoder. Men utan stöd och uppmuntran riskerar en ensam eldsjäl att själv brinna upp. 

Tiden är en tuff nöt att knäcka. För att det ska fungera är det en förutsättning att det finns tid för samplanering. Det är även svårt att arbeta entreprenöriellt när dagen är uppdelad i 40-minuters lektioner och man träffar eleverna ett par gånger i veckan. Lärare som arbetat länge i skolan upplever att det idag är svårare än tidigare att vara flexibel och det saknas tid att skapa spontana projekt mellan ämnena. Projekten blir ofta korta och engångstillfällen. Skolan blir allt mer inrutad och toppstyrd och lärarnas ledarskap kan bli lidande. Detta kan försvåra för lärare som vill utveckla det entreprenöriella förhållningssättet.

Ett stort problem är själva begreppet ”entreprenörskap” då det dels är svårt att exakt definiera vad det innebär då det tolkas olika beroende på erfarenhet och kunskap. Det förknippas så lätt med det yttre entreprenörskapet – dvs HUR man startar och driver företag. Och detta får många lärare att se rött och att det upplevs som en extra börda i sitt arbete istället för en tillgång.

Om vi bortser från alla de strukturella problem som vi möter i skolan så tror vi att det entreprenöriella lärandet skulle kunna lösa många av de problem som vi idag möter i skolan. Här ser vi Skolverkets stora ansvar att lyckas få med sig skolledning och lärare på noterna genom kunskap, stöd och inspiration.

Elevexempel på socialt entreprenörskap i skolan. (Projektrapporter)

Intresserad att veta mer? Välkomment till Unga Sociala Entreprenörers ”Lärarbubbel” om entreprenöriellt lärande i skolan den 15 april tillsammans med Young Innovation Hub. Det är kvällstid och det är gratis. Det finns platser kvar!

Lärarbubbel 15aprilLäs tidigare artikel om entreprenöriellt lärande: Entreprenöriellt lärande – en modefluga?

Länk till artikel om ”Tänk globalt agera lokalt”: Tänk globalt agera lokalt

Stort tack till Lotten, Ann och Susanne som gjorde denna undersökning möjlig!

Välkommen till lärarbubbel för en bättre värld!

HUB_USE

Unga Sociala Entreprenörer välkommnar dig på lärarbubbel tillsammans med Young Innovation Hub. Medverkar gör även Skolverket.

Så boka in 15 april kl 16:30-19:00 i din kalender! Anmälan

Vi vet att våra barn och ungdomar har potentialen att göra världen till en bättre plats. Därför vill vi bjuda dig som arbetar med barn och ungdomar på en inspirerande workshop om hur vi som lärare kan stötta eleverna att tro på sig själva och sina idéer och göra verklighet av dem.

Som lärare är du nyckeln till positiv samhällsförändring. Därför vill vi förenkla din arbetsdag, göra det ännu roligare att vara lärare och förhoppningsvis ge dig massor med nya idéer och material som du kan ta med dig i ditt arbete. Men framför allt, en riktigt trevlig kväll med engagerade lärare, bubbel och snittar. För det är du värd!

Ta gärna med dig, din chef, en kollega eller en annan vän som bara tycker detta verkar intressant!

Det är begränsat antal platser så anmäl idag. Anmälan är öppen fram till fredagen den 10 april.

Vi hoppas på att få se dig där! Anmäl dig här! (eventet är gratis)

Adress: Högbergsgatan 62, Stockholm

Entreprenöriellt lärande – en modefluga?

Hur ser framtiden ut i skolan?

Ständiga förändringar och nya uppdrag har gjort att många lärare ifrågasätter ”nya” pedagogiska trender. Hur är det då med det entreprenöriella lärandet, är även det en modefluga? Vi på Unga Sociala Entreprenörer är förstås nyfikna. Vi har ju själva sett hur projektbaserad undervisning engagerar och motiverar elever, särskilt om det är ”på riktigt” och utgår ifrån eleven själv. Men samtidigt har vi sett att det bara är ett par fåtal eldsjälar som driver utvecklingen framåt, med stor risk att själva brinna upp. Vi intervjuade Ragnar Åsbrink projektledare på Skolverket och ansvarig för regeringsuppdraget för entreprenörskap i skolan för att få klarhet i saken.

Ragnar Åsbrink SkolverketRagnar tar emot i Skolverkets lokaler i centrala Stockholm. Den femåriga projekttiden för entreprenörskap i skolan är över men det nya regleringsbrevet säger i stort sett detsamma sedan 2009. Strategin från 2009 handlade om kunskap om företagande och hur man i skolan kan stödja utvecklingen av förmågor som främjar entreprenörskap. Av detta skapades entreprenöriellt lärande – för att just stödja utvecklingen av dessa förmågor.

Men på grund av begreppet ställer sig många lärare kritiska till entreprenöriellt lärande. Är det för att skapa företagare av våra elever? Vem skulle detta gagna, samhället eller individen själv?

Ragnar är väl medveten om problematiken, men menar att entreprenöriellt lärande är både ett egenvärde i sig samt ett medel för god kunskapsutveckling. Det innebär att ta tag i elevernas lust och motiv för sitt eget lärande och för sin egen utveckling. Detta är vad Skolverket söker efter, och vad goda pedagoger alltid sökt efter. För elevernas utveckling och lärande. Genom det entreprenöriella lärandet gynnas kunskapsutvecklingen. Samtidigt tränas förmågor som vi behöver i hela livet som samarbetsförmåga, ansvarstagande. initiativförmåga, och kreativitet. Med det entreprenöriella menar Skolverket att detta ska ske metodiskt och systematiskt, inte sporadiskt vid enstaka tillfällen.

Ragnar fortsätter; i korthet handlar det om tre viktiga faktorer som kännetecknar entreprenöriellt lärande:

  • Eleven som aktör: Eleven, barnet eller ungdomen ska vara en aktiv aktör i sitt eget lärande, det vill säga tvärt emot att vara en passiv konsument.
  • Verklighetsbaserat: I undervisningen samverkar man med omvärlden och anknyter till elevens förståelse och livsvärld.
  • Värdeskapande: Att eleven, barnet eller ungdomen skapar värde för någon – på riktigt.

entreprenöriellt lärande

Det entreprenöriella lärandet gagnar både individen själv och samhället. Skolverket menar att dessa faktorer är viktiga för att eleverna ska känna motivation och lust för sitt arbete. Detta gör även att skolan blir en del i samhället. Ragnar kopplar detta till det livslånga lärandet och för att bidra till en hållbar utveckling; även vi vuxna behöver detta i vårt lärande för att det ska bli meningsfullt. Det handlar om lust och motivation i alla led. Det är även roligt som lärare, det är roligt att leda entreprenöriellt lärande.

Detta är även Unga Sociala Entreprenörers erfarenhet, undervisningen blir rolig för både lärare och elever i och med att den blir meningsfull. Entreprenöriellt lärande är även ett bra verktyg för att arbeta med hållbar utveckling. Men varför är det så svårt att nå ut i skolorna kring entreprenöriellt lärande? Engagerade lärare får istället höra att andra projekt som till exempel mattelyftet går före.  

Ragnar ger ett tydligt och enkelt svar; vår skolkultur. I skolan har vi alltid delat upp ämnen i olika fack. Men det handlar om HUR man bedriver undervisning i de olika ämnena. Entreprenöriellt lärande är inget som sker vid sidan om, det är ett förhållningssätt. Här har Skolverket en viktig roll att se hur ett entreprenöriellt lärande i till exempel matematikundervisningen ser ut, och det är precis lika viktigt i teoretiska ämnen som i praktiska.

Det stormar kring skolan och lärarna har fått tagit en rejäl smäll. Lärarfacken vill höja statusen genom högre löner.  Men det hjälper föga de lärare som tappat självförtroendet. Vad kan Skolverket göra?

Här menar Ragnar att det mesta ligger i meningsfullheten och att rektorerna har stort ansvar för hur lärarna upplever sin situation. Det är rektorns med sitt ledarskap som ska trigga motivationen hos lärarna. Lärarna för detta vidare till eleverna. Det är inbyggt i det entreprenöriella lärandet – just koppling till omvärlden, ta med eleverna som aktörer, man ska inte behöva tro att man ska veta och kunna göra allting själv som lärare. Istället ska eleverna bjudas in och bli mer delaktiga. Detta lyfter bort en stor del av arbetsbördan. Tillsammans med sina elever utvecklar läraren det entreprenöriella lärandet.

Hur stöttar Skolverket lärare i det entreprenöriella lärandet?

Här fokuseras insatserna på huvudmän, skolchefer och rektorer eftersom en ensam lärare kan ha det svårt att själv driva på utvecklingen utan stöd uppifrån. Ansvaret för att det entreprenöriella lärandet ska bli en del av undervisningen går via rektor. Men just nu summeras de senaste fem årens arbete, och detta kommer resultera som stöd för förskola och skola. Skolverket håller på att utveckla ett stöd i form av ett utvecklingspaket som kommer bli klart under våren 2015. Detta utvecklingspaket, som är en högskolekurs i miniformat, kommer utgå ifrån de tre faktorerna; eleven som aktör, verklighetsbaserad och värdeskapande. Ambition är att koppla fortbildning med det kollegiala lärandet, man ska kunna göra detta tillsammans i sitt arbetslag under ledning av till exempel en förstelärare. Utbildningspaketet kommer innehålla information från läroplaner, forskning, filmer och föreläsningar som inspirerar. Skolverkets olika enheter kommer även bidra till material, bland annat från prov och bedömning. Arbetslaget ska sen ta sig an en aktuell fråga och ska planera undervisningen med entreprenöriellt förhållningssätt och metoder. Sen ska arbetslaget utvärdera resultatet hos de man skapar värde för, det vill säga eleverna. Förhoppningsvis ska en enskild lärare kunna hitta detta och se att det finns ett utbildningspaket. Skolverket håller även på att fylla på webbsidorna om vad som händer och vad som gjorts runt omkring i landet och detta ska fungera som stöd och inspiration för lärare och skolledare.

Hur ser framtiden ut för entreprenöriella lärandet. Du nämnde tidigare entreprenöriellt lärande och hållbar utveckling. Kopplar du ihop hållbar utveckling med entreprenöriellt lärande?

Hållbar utveckling och entreprenöriellt lärande går hand i hand, men ännu finns inga tydliga riktlinjer. Men den 6 maj 2014 anordnade riksdagens utbildningsutskott ett kunskapsseminarium om utbildning för hållbar utveckling och entreprenöriellt lärande. Så vi kan bara spana in i framtiden och gissa än så länge.

Vad säger du till de som tror att entreprenöriellt lärande bara är en modefluga?

Ragnar skrattar och säger att så har lärare alltid sagt. Men där måste faktiskt Skolverket vara självkritiskt. För det har varit många förändringar. Men entreprenöriellt lärande handlar inte om vad andra säger. Det handlar om personlig utveckling. Bra lärare har alltid arbetat entreprenöriellt.

  • Anteckningarna från Riksdagens seminarium om hållbar utveckling genom entreprenöriellt lärande här.

Podcast om unga entreprenörer!

Detta är fDavid Zaarörsta i raden av förhoppningsvis många podcasts där Unga Sociala Entreprenörers Maria Karlsson pratar entreprenörskap för unga tillsammans med David Zaar. De pratar även om hur det är att vara social entreprenör

Inspirerande alla som går i företagstankar, är UF lärare, vill inspirera ungdomar att tro på sina idéer och drömmar. De pratar misstag, att välja fel väg, att våga och om framgång och karriär.

Lyssna och låt dig inspireras! podcasten ”Unga entreprenörers podcast”